به خانواده مشاوران رازنامه بپیوندید
پرسش و پاسخ از رازنامه
استخدام
از مشاوران رازنامه بپرسيد
اسداله مستوفي
مشاوره مديريت
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
عباس اسدي
وكيل پايه يك عدليه و مشاورحقوقي در زمينه حقوقي ، جزائي،خانواده،قراردادهاي داخلي وبين المللي ،شركتها
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
محمدرضا (فرزاد) جهانشاهلو
مديريت امورمالي(حسابداري-بهاي تمام شده-تجزيه وتحليل صورتهاي مالي)
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
سيد علي شاه صاحبي
وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
دكتر رسول ياري فرد
آموزش و تحقيقات در حوزه هاي حسابداري و حسابرسي، امور مالياتي، كار و تامين اجتماعي و قوانين تجارت
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
عبداله لطفي
بيمه (غير از تأمين اجتماعي) - روابط عمومي و بازاريابي
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
حسين عزيزي نژاد
آموزش و تحقيقات ( در حوزه هاي اقتصاد،حسابداري و مديريت )-مديريت عمومي-بيمه و تامين اجتماعي
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
سعيد ربيعي مجد
مشاوره ي حقوقي: ثبت شركت ها، ثبت صورتجلسات،اخذ برند اخذ كارت بازرگاني،اخذ رتبه پيمانكاري، اخذ جواز
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
سيدرضاحسيني
برندينگ،بازاريابي،خلاقيت،فروش
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
علي كاوه
مقررات مربوط به كاركنان دولت ،مرخصي،ماموريت،حقوق ومزايا،آموزش ،مكاتبات اداري،بيمه پايه و تكميلي
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور

فهرست مشاورين
دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

نظر شما چيست
به نظر شما كدام سرمايه گذاري در سال 1392 سودآور خواهد بود؟[ مشاهده نتايج | نظرسنجي ها ]

آراء: 639 | نظرات: 0

كالبد شكافي ماده 272 قانون مالياتي مستقيم در اجرا

منبع: سايت حسابيران تاريخ انتشار: 1386-12-04
نويسنده: مترجم:
چکيده:
استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي در هر رشته اي امري ضروري و اجتناب ناپذير مي باشد. ابتدا حكم استفاده ازخدمات حسابرسي مالياتي توسط انجمن محاسبين قسم خورده در قانون مالياتي سالهاي 1328 و 1335 عنوان شد كه پس از لغو مواد قانوني آن در لايحه قانوني اصلاح مواد قانون ماليتهاي مستقيم در سال 1359، مجدداً آئين نامه تعيين صلاحيت رسمي در مورخه 28/6/1378 به تصويب هيات وزيران رسيد و در اصلاحيه مورخ 27/11/1380 در قانون مالياتهاي مستقيم، مجوز استفاده مجوز استفاده از خدمات رسمي در تنظيم گزارش حسابرسي مالي و مالياتي، پيش بيني گرديد.

«كالبد شكافي ماده 272 قانون مالياتي مستقيم در اجرا»

استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي در هر رشته اي امري ضروري و اجتناب ناپذير مي باشد. به منظور اعمال نظارت مالي بر واحدهاي توليدي، بازرگاني و خدماتي و هم چنين حصول اطمينان از قابل اعتماد بودن صورتهاي مالي واحدهاي مزبور در جهت حفظ منافع عمومي، صاحبان سرمايه و ديگر اشخاص ذينفع، ابتدا حكم استفاده ازخدمات حسابرسي مالياتي توسط انجمن محاسبين قسم خورده در قانون مالياتي سالهاي 1328 و 1335 عنوان شد كه پس از لغو مواد قانوني آن در لايحه قانوني اصلاح مواد قانون ماليتهاي مستقيم در سال 1359، مجدداً آئين نامه تعيين صلاحيت رسمي در مورخه 28/6/1378 به تصويب هيات وزيران رسيد و در اصلاحيه مورخ 27/11/1380 در قانون مالياتهاي مستقيم، مجوز استفاده از خدمات رسمي در تنظيم گزارش حسابرسي مالي و مالياتي، پيش بيني گرديد. لذا بر اساس ماده 2 آئين نامه اجرايي تبصره (6) قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي رسمي ذي صلاح به عنوان حسابدار رسمي تعدادي از واحدهاي توليدي، بازرگاني و خدماتي را مكلف ساخت، حسب مورد حسابرس و بازرس قانون خود را براي سال هاي مالي كه شروع آن ها 1/1/1381 و بعد از آن باشد از ميان سازمان حسابرسي و موسسات حسابرسي عضو جامعه رسمي ايران و يا رسمي عضو جامعه انتخاب كنند و در زمينه حسابرسي مالياتي هم باستناد ماده 272 قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي 27/11/1380 اشخاص حقوقي مي توانند در صورت درخواست وظايف حسابرس، بازرس قانوني و تنظيم گزارش حسابرسي مالياتي خود را به سازمان حسابرسي جمهوري اسلامي ايران و رسمي و موسسات حسابرسي عضو جامعه رسمي واگذار نمايند. لذا با توجه به اجراي ماده قانوني ذكر شده از ابتداي سال 1381 بر اساس تجربيات عملي و گزارشهاي صورت گرفته مزايا و نقاط ضعف و همچنين راهكارهاي پيشنهادي ماده 272 قانون مالياتها به شرح ذيل ارائه مي گردد.

الف) مزاياي اجراي ماده 272 قانون مالياتهاي مستقيم:

در صورتي كه حسابرسي مالياتي توسط موسسات حسابرسي به درستي و منطبق بر قوانين و مقررات موضوع انجام پذيرد مزاياي مشروحه ذيل را در بر خواهد داشت.

1- الف) كاهش نقش اجرايي دولت به دليل واگذاري بخشي از وظايف اجرايي به بخش خصوصي

2- الف) كاهش بخشي از حجم امور مالياتي محوله به سازمان امور مالياتي بويژه در واحد تشخيص و رسيدگي ماليات و در نتيجه كاهش هزينه هاي وصول ماليات.

3- الف) اجراي عمليات حسابرسي با صرف وقت و نيروي انساني كافي و عدم وجود محدوديتهاي سازمان امور مالياتي در نتيجه حسابرسي مالياتي جامع زمينه تحقق عدالت مالياتي را فراهم خواهد نمود.

4- الف) تسريع در امر رسيدگي، تشخيص و وصول ماليات.

5- الف) موكول نمودن قبول گزارش حسابرسي مالياتي به تهيه و ارائه گزارش حسابرسي مالي موجب شفافيت و افزايش ضريب اطمينان به صورتهاي مالي مي گردد.

6- الف) افزايش نقش نظارتي دولت از طريق مجامع حرفه اي.

ب) نقاط ضعف اجراي ماده 272 قانون مالياتهاي مستقيم:

1- ب) فقدان تجربه، اطلاعات و دانش مالياتي لازم و يا عدم برداشت صحيح از بخشنامه ها، دستورالعمل ها، قوانين و مقررات مالياتي.

2- ب) وابستگي مستقيم درآمد حق الزحمه موسسات حسابرسي به شركتها و موسسات صاحبكار موجب كاهش در اصل استقلال و بي طرفي كامل مي شود.

3- ب) عدم دسترسي سازمان امور مالياتي به دفاتر، اسناد و مدارك اشخاص مورد رسيدگي جهت كنترل، نظارت و تأييد عمليات حسابرسي مالياتي انجام شده.

4- ب) عدم وجود يا ضعف دستگاه نظارتي در كنترل عملكرد موسسات حسابرسي و نبود تشريفات و جرايم متناسب با قصوريا سهل انگاري در عمليات حسابرسي مالياتي.

5- ب)ديدگاه غالب حسابرسان در تعيين درآمد مشمول ماليات صرفاً بر اساس رسيدگي بدفاتر بوده كه اين امر موجبات غفلت از موارد عدم رعايت آئين نامه تحرير دفاتر، كشف تقلب و كتمان خواهد گرديد.

- ب) عدم وجود استانداردهاي مدون رسيدگي جهت حسابرسي مالياتي و الزام به رعايت آنها از طرف حسابرسان.

7- ب) عدم بهره مندي حسابرسان از قدرت اجرايي و حاكميتي سازمان امور مالياتي در جهت پيگيري موثر و دقيق حقوق دولت.

8- ب) عدم بستر سازي مناسب پيش اجراي مقررات ماده 272 قانون مالياتهاي مستقيم در خصوص واگذاري حسابرسي مالياتي به حسابرسان.

9- ب) نداشتن اطلاعات مقايسه اي و تكميلي در مورد اشخاص حقوقي مورد رسيدگي در مقايسه با مامورين مالياتي.

10- ب) عدم پيش بيني مرجع انتظامي مشخص در سازمان امور مالياتي يا جامعه رسمي در خصوص تعيين مجازاتهاي متناسب در موارد اهمال يا قصور در رسيدگي همراه با ضمانتهاي اجرايي لازم.

 

ج) راهكارهاي پيشنهادي:

1- ج) ايجاد يا افزايش دستگاههاي نظارتي و افزايش كنترلهاي لازم و هم چنين تدوين قوانين انتظامي همراه با ضمانتهاي اجرايي كافي در سازمان امور مالياتي از جمله مسئوليت تضامني موسسات حسابرسي و اشخاص در جبران خسارت به دولت در نتيجه ارائه گزارش مالياتي غير حرفه اي و خلاف واقع.

2- ج) برقراري مكانيزم اختيار به سازمان امور مالياتي مبني بر رسيدگي مجدد به اسناد،

مدارك و دفاترقانوني در صورت لزوم بر اساس قوانين مرتبط.

3- ج) ارجاع و تقسيم كار حسابرسي اشخاص از طريق جامعه حسابداران رسمي و تعيين ساعت كار مورد نياز با توجه به حجم رسيدگي و اهميت كار ( اين امر ضمن كمك به ايجاد عدالت بيشتر در تقسيم كار بين حسابرسان باعث افزايش استقلال آنها در برابر صاحبكار خواهد شد.)

4- ج) برقراري مكانيزم تشويق و تنبيه متناسب با عملكرد حسابرسان در خصوص انجام وظايف قانوني و حرفه اي خود مطابق قوانين و مقررات مالياتي.

5- ج)الزام اشخاص حقوقي داراي نصاب معيني از درآمد، دارايي يا ساير فاكتورها به ارائه فقط گزارش حسابرسي مالي و ارائه به سازمان امور مالياتي و انجام حسابرسي مالياتي توسط مامورين مالياتي.

6- ج) حضور يك نفر از مامورين مطلع و خبره به نمايندگي از سازمان امور مالياتي در هر تيم حسابرسي با حق امضاء و اظهار نظر.

7- ج) برگزاري كلاسهاي آموزشي قانون مالياتها و حسابرسي مالياتي و هم چنين تفسير بخشنامه ها و آئين نامه ها توسط اساتيد و كارشناسان سازمان امور مالياتي براي اعضاء جامعه رسمي.

8- ج)در نظر گرفتن و پيش بيني هياتي منتخب از طرف رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور جهت ارزيابي تعدادي از گزارشهاي حسابرسي مالياتي پرونده هاي مهم كه توسط رسمي عضو جامعه

رسيدگي شده است از لحاظ رعايت دقيق قوانين و مقررات و كفايت حدود رسيدگي با اختيار قانوني صلاحيت اظهار نظر.

9- ج) برگزاري آزمونهاي مرحله اي در فواصل زماني معين ( هر چند سال يك بار ) جهت ارزيابي صلاحيت علمي و حرفه اي اعضاء و جامعه رسمي.

ضمناً در خصوص موضوع فوق پروژه تحقيقاتي با عنوان « بررسي تأثير رسيدگي پرونده هاي مالياتي توسط شركتهاي عضو جامعه رسمي بر شاخصهاي مالياتي در عملكرد سال 1380 دردارايي مشهد » تهيه گرديده كه تأثير رسيدگي پرونده هاي مالياتي توسط شركتهاي عضو جامعه رسمي بر شاخصهاي مالياتي از قبيل درآمدهاي مالياتي و فرهنگ مالياتي ( خود اظهاري و تمكين ) را مورد ارزيابي قرار داده است.

بر اساس نتايج حاصله در يك تحقيق ميداني با استناد به تعدادي از پرونده هاي مالياتي كه مورد حسابرسي مالياتي قرار گرفته و بر اساس اعداد و ارقام واقعي در نمونه مورد تحقيق اين نتيجه حاصل شده كه با افزايش مبلغ 102 ميليارد ريال فروش سال 1380 به نسبت سال 1379، هزينه هاي غير قابل قبول مبلغ 18 ميليارد ريال كاهش داشته است، همچنين نسبت درآمد مشمول ماليات سال 1379 با توجه به فروش سال 80 با فرض ثابت بودن ساير عوامل و شرايط درآمد مشمول ماليات، ماليات سال 1380 مبلغ 7 ميليارد كاهش نشان مي دهد كه

در نتيجه هزينه هاي غير قابل قبول و درآمد مشمول ماليات سال 1380به نسبت سال 79 به ترتيب 40 و 7 درصد كاهش داشته است، لذا با توجه به نتايج حاصله فرضيه اول ( اصلي ) تحقيق رد شده و با اطمينان اين نتيجه حاصل شده كه رسيدگي مالياتي عملكرد سال 80 اشخاص حقوقي در دارايي مشهد توسط شركتهاي عضو جامعه رسمي در مقايسه با نسبتهاي سال قبل باعث افزايش درآمدهاي مالياتي نشده است. لكن با توجه به نتايج حاصله فرضيه فرعي تحقيق قبول شده و با اطمينان اين نتيجه حاصل شده كه رسيدگي مالياتي اشخاص حقوقي عملكرد سال 1380 در دارايي مشهد توسط شركتهاي عضو جامعه رسمي موجب افزايش فرهنگ مالياتي ( خود اظهاري و تمكين ) مي شود.

مشخصات ثبت اطلاعات

مشخصات ثبت اطلاعات
ثبت کننده: رازنامه">مديريت رازنامه
تاريخ ثبت: 1387/09/14
بروزرسانی: 1388/12/08
 

آمار مشاهده اطلاعات
تعداد کل: 1810 کاربر پورتال: 43 ميهمان: 1767 آخرين مشاهده: 1393/06/06


آمار ثبت توضيحات
تعداد کل: 0 کاربر پورتال: 0 ميهمان: 0 آخرين ثبت:


آمار ثبت پرسش و پاسخ
تعداد کل: 0 کاربر پورتال: 0 ميهمان: 0 آخرين ثبت:


رازنامه ثبت کنيد">نظرات خود را در <a target=رازنامه ثبت کنيد"> ارسال محتوا به دوستان
رازنامه بپرسيد">سوال خود را از <a target=رازنامه بپرسيد"> رازنامه با دوستان خود در ارتباط باشيد">در <a target=رازنامه با دوستان خود در ارتباط باشيد">
رازنامه با دوستان خود در ارتباط باشيد">در <a target=رازنامه با دوستان خود در ارتباط باشيد">

امتيازات کاربران

امتياز کل امتياز کاربران ثبت شده امتياز کاربران ميهمان
    تعداد کاربر: 1     تعداد کاربر: 0     تعداد کاربر: 1
امتياز: 100 از 100 امتياز: 0 از 100 امتياز: 100 از 100
   
آخرين تاريخ امتيازدهي: 1389/02/05     به اين مورد نمره بدهيد:

پرسش و پاسخ

نظرات و پيشنهادات


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .

انگليسي   فرانسوي   اسپانيايي   ايتاليايي   آلماني   عربي   روسي   ژاپني   کره      پرتغالي   ترکي   چيني