جستجو در پورتال

تعهد ضامن وام بانکی بعد از فوت وام گیرنده

قوانین و مقررات/ شرایط کار


قانون کار که در تاریخ 2/7/1368 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و مواد ی از آن مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان قرارگرفته و در جلسات متعدد محمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و با اصلاح موارد اختلافی و حسب ضرورت پس از کسب مجوز از مقام معظم رهبری با اصلاح و تتمیم مواد ی دیگر ، مشتمل بر دویست و سه ماده و یکصد و بیست و یک تبصره در تاریخ بیست و نهم آبان یکهزار و سیصد و شصت و نه به تصویب نهائی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده و طی نامه شماره 8840/267/ق مورخ 9/10/1369 مجمع به ریاست جمهوری واصل شده به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد .

اخبار/ چگونه از دانشگاه وام دانشجویی بگیریم؟


وام های دانشجویی از تسهیلاتی است که صندوق رفاه دانشجویی برای تامین نیاز دانشجویان در اختیار آنها می گذارد. وام های دانشجویی دارای انواع و شرایط مختلفی است که دانشجویان یا توجه به نیازها و شرایط خود به گرفتن این تسهیلات اقدام می کنند.

قوانین و مقررات/ لایحه آیین دادرسی تجاری


دادگاه‌های تجاری برای رسیدگی به دعاوی ناشی از امور تجاری در حوزه‌های قضایی مرکز هر استان تشکیل می‌شوند.
 • قابل رسیدگی تجدیدنظر و فرجامی است. 2-چنانچه مدیون پس از ابلاغ اظهارنامه یا دریافت داده پیام ادعای طرف را انکار کند داین می‌تواند طبق مقررات اقامه دعوی کنند. در این صورت چنانچه پس از رسیدگی ثابت شود مدیون عالما و عامدا به منظور فرار از انجام تعهد، دین خود را انکار نموده یا مبادرت به تقدیم دادخواست اعتراض کرده است دادگاه ضمن حکم راجع به اصل دعوی، او را به پرداخت جریمه از یک تا پنج درصد محکوم به محکوم می‌کند. جریمه مذکور پس از قطعیت حکم، وصول و به صندوق دولت واریز خواهد شد. ماده32-
 • نحوی باشد که موجب توقف یا اختلال در روند فعالیت تجاری آن باشد. ماده53-خواهان مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که از تامین خواسته حاصل می‌شود با لحاظ مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تامین مناسب بسپارد یا ضامن معتبر معرفی کند. تبصره-علاوه بر موارد عدم تودیع خسارت احتمالی موضوع قانون یاد شده چنانچه خوانده در پاسخ اظهارنامه یا درجلسه دادگاه بر صحت ادعای خوهان اقرار کند. یا در مواردی که هستند دعوی سند الکتروینکی یا اوراق بهادار از قبیل قبض انبار عمومی
 • لفند به طریق مقتضی گواهی گواه را استماع و در صورت مجلس منعکس و به امضای گواه برسانند و اعاده کنند. ماده67-دادگاه می‌تواند در صورت درخواست خواهان قبل از تشکیل جلسه اول رسیدگی، کارشناس مربوط را انتخاب نماید و از وی جهت حضور در جلسه اول و جلسات بعدی رسیدگی و اطلاع از جزییات اختلاف و دلایل طرفین و کارشناسی دعوت کند. ماده68-دادگاه باید در قرار ارجاع امر به کارشناسی به طور مشخص مواردی را که کارشناس باید در مورد آن‌ها اظهار نظر کند قید نماید. قرار ارجاع به کارشناس نباید به گونه‌ای

مقالات/ بحران مالی و نظم اقتصادی


نقد مداخله دولت‌ها در اقتصاد وتاثیر آنها در شکل‌گیری بحران‌هابحران مالی آمریکا و تاثیرات آن بر عملکرد اقتصادی مدتی است که به یکی از موضوعات خبرساز جهانی تبدیل شده است. در جامعه ما نیز این موضوع با تاکید بیشتر بر جنبه‌های مخرب آن بدون پرداختن به ماهیت مساله به شدت ادامه دارد.
 • متمرکز نیست. نظم بازار برخلاف نظم های سازمانی (تشکیلاتی) دارای مضمون انضمامی و ملموسی نیست. بازار دارای نظمی کلی و اعتباری است به این معنا که شکل گیری و عملکرد آن مستلزم رعایت برخی قواعد انتزاعی و همه شمول است مانند قاعده مالکیت شخصی، الزام به ایفای تعهدات و آزادی انتخاب فردی. در نظم بازار برخلاف نظم سازمانی، سلسله مراتب فرماندهی وجود ندارد و تصمیم گیری آزادانه هر فرد انتقال دهنده پیامی است به دیگران درباره ترجیحات و خواسته های خود. گرچه نظم بازار بر اساس این ترجیحات و بهینه کردن خواسته های افرا
 • ل های 1970 را بانک های مرکزی با سیاست های انبساطی خود ایجاد کردند چرا که سیستم پایه طلایی وجود نداشت که آنها را؛ محدود کند. گرین اسپن از طرفداران سرسخت سیستم پایه طلا بود و در مقاله ای تحت عنوان «طلا و آزادی اقتصادی» (1967)، این سیستم را ضامن حفظ پس اندازهای مردم در برابر دست اندازهای دولت از طریق تورم می دانست. او در این مقاله تاکید می ورزد که کسری بودجه دولتی ترفندی برای مصادره ثروت های مردم است، «سیستم پایه طلا در برابر این ترفند موذیانه می ایستد و از حقوق مالکیت افراد حمایت
 • ولتی ترفندی برای مصادره ثروت های مردم است، «سیستم پایه طلا در برابر این ترفند موذیانه می ایستد و از حقوق مالکیت افراد حمایت می کند. بنابراین می توان فهمید که چرا دولتمداران نسبت به سیستم پایه طلا دشمنی می ورزند». (گرین اسپن، 5) او سال ها بعد در مقام رییس کل بانک مرکزی در پاسخ به پرسش کنگره ایالات متحده (در سال 2001) اظهار داشت که تا زمانی که پول دولتی وجود دارد که عرضه آن موضوع قانون و مقررات و نهایتا تصمیمات سیاسی است، یک بانک مرکزی با عملکرد مناسب باید عینا همان کاری را انجام دهد ک
 • طبقه بندی اطلاعات

مقالات/ پایکوبی برای مرگ بی بندو باری؟‎


بحران مالی آمریکا و تاثیرات آن بر عملکرد اقتصادی مدتی است که به یکی از موضوعات خبرساز جهانی تبدیل ‏شده است. در جامعه ما نیز این موضوع با تاکید بیشتر بر جنبه های مخرب آن بدون پرداختن به ماهیت مساله به ‏شدت ادامه دارد.
 • متمرکز نیست. نظم بازار برخلاف نظم های سازمانی (تشکیلاتی) دارای مضمون انضمامی و ملموسی نیست. بازار دارای نظمی کلی و اعتباری است به این معنا که شکل گیری و عملکرد آن مستلزم رعایت برخی قواعد انتزاعی و همه شمول است مانند قاعده مالکیت شخصی، الزام به ایفای تعهدات و آزادی انتخاب فردی. در نظم بازار برخلاف نظم سازمانی، سلسله مراتب فرماندهی وجود ندارد و تصمیم گیری آزادانه هر فرد انتقال دهنده پیامی است به دیگران درباره ترجیحات و خواسته های خود. گرچه نظم بازار بر اساس این ترجیحات و بهینه کردن خواسته های افرا
 • ال های 1970 را بانک های مرکزی با سیاست های انبساطی خود ایجاد کردند چرا که سیستم پایه طلایی وجود نداشت که آنها را محدود کند. گرین اسپن از طرفداران سرسخت سیستم پایه طلا بود و در مقاله ای تحت عنوان «طلا و آزادی اقتصادی» (1967)، این سیستم را ضامن حفظ پس اندازهای مردم در برابر دست اندازهای دولت از طریق تورم می دانست. او در این مقاله تاکید می ورزد که کسری بودجه دولتی ترفندی برای مصادره ثروت های مردم است:«سیستم پایه طلا در برابر این ترفند موذیانه می ایستد و از حقوق مالکیت افراد حمایت
 • دولتی ترفندی برای مصادره ثروت های مردم است:«سیستم پایه طلا در برابر این ترفند موذیانه می ایستد و از حقوق مالکیت افراد حمایت می کند. بنابراین می توان فهمید که چرا دولتمداران نسبت به سیستم پایه طلا دشمنی می ورزند.» (گرین اسپن،1) او سال ها بعد در مقام رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به پرسش کنگره ایالات متحده (2001) اظهار داشت: تا زمانی که پول دولتی وجود دارد عرضه آن موضوع قانون و مقررات و نهایتاً تصمیمات سیاسی است، یک بانک مرکزی با عملکرد مناسب باید عیناً همان کاری را انجام دهد که سیستم پا
 • طبقه بندی اطلاعات

مقالات/ جای خالی کارت اعتباری در سیستم بانکی ایران


خدمات کارت اعتباری، در واقع شکل بسیار مدرن و پیشرفته خرید نسیه کالا و خدمات است و می‌توان آن را چارچوب وام‌های بسیار کوتاه‌مدت بانکی نیز طبقه‌بندی نمود.
 • اری در سیستم بانکی ایران    در مکانیزم کارت اعتباری، بانک صادرکننده کارت، از یک سو طرف حساب مشتری از سوی دیگر طرف حساب فروشنده به حساب می‌آید؛ بنابراین حتی در صورت بروز «نکول» (عدم پرداخت به موقع وام از سوی مشتری)، بانک متعهد است که مبلغ مربوط به خرید نسیه را به حساب فروشنده واریز نماید. * همان‌طور که هم‌ا‌کنون در ایران، هرگاه بانکی فاقد سیستم صدور کارت عابربانک باشد، بانکی بسیار ضعیف و درجه 3 تلقی می‌شود و مشتریان از سایر خدمات آن نیز کمتر استق
 • ه مشکلات بانک‌ها در مدیریت ریسک ناشی از بروز بی‌نظمی مشتریان در پرداخت اقساط مربوط می‌شود. مدیریت ریسک مذکور زمانی پیچیده‌تر می‌شود که توجه کنیم اکثریت قاطع وام‌های بانکی در ایران، در قبال دریافت وثیقه سنگین و نیز معرفی ضامن معتبر پرداخت می‌شود و به این ترتیب ممکن است بانک‌های ایرانی هراس زیادی در مورد پرداخت وام در چارچوب مکانیزم کارت اعتباری داشته باشند؛ وام‌هایی که هیچ وثیقه یا ضامنی در مورد آنها وجود نداشته و تنها مشوق مشتریان در پرداخت منظم اقساط
 • باشند؛ وام‌هایی که هیچ وثیقه یا ضامنی در مورد آنها وجود نداشته و تنها مشوق مشتریان در پرداخت منظم اقساط آنها، به انگیزه مربوط به افزایش یا کاهش امتیاز اعتباری مربوط می‌شود. بنابراین در این قسمت، به بررسی اجمالی نحوه مدیریت ریسک مربوط به وام‌های پرداختی در چارچوب کارت اعتباری، در بانک‌های معتبر دنیا می‌پردازیم و هسته اصلی این مدیریت ریسک (یعنی سیستم امتیازدهی اعتباری به مشتریان کارت اعتباری) را شرح می‌دهیم: هرگاه که فردی برای دریافت یک کارت اعتباری به بانک مراجع
 • طبقه بندی اطلاعات

اخبار/ دردسرهای دادن یک ضمانت بانکی


حتماً تا حالا برای شما هم پیش آمده که ضامن یکی از اقوام، همکاران و یا دوستان خود برای دریافت وام یا همان تسهیلات بانکی شده اید. اسمش را اعتماد، رودربایستی، خدمت به دیگران یا هر چیز دیگری که بخواهید می توانید بگذارید. اما همه چیز به اینجا ختم نمی شود.
 • ر واقعی زمانی شروع می شود که وام گیرنده اقساط خود را پرداخت نمی کند و شما زمانی به این مساله پی می برید که کلی جریمه به اقساط پرداخته نشده تعلق گرفته و به عنوان ضامن ملزم به پرداخت اقساط معوقه و جرایم آن می شوید. بدون اطلاع ضامن وقتی وام گیرنده به تعهدات خود عمل نمی کند و اقساط خود را نمی پردازد، ضامن دچار مشکل می شود و از طرفی اطلاع ندادن به ضامن از سوی بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری این مشکل را چند برابر می کند. حال این سؤال مطرح می شود که چرا بانک ها قبل از این که ضامن را از پرداخت نشدن ا
 • وی بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری این مشکل را چند برابر می کند. حال این سؤال مطرح می شود که چرا بانک ها قبل از این که ضامن را از پرداخت نشدن اقساط مطلع کنند، اقدام قانونی انجام می دهند. یک کارشناس بانک مرکزی به صراحت می گوید: بانک موظف نیست که به ضامن اطلاع دهد که اقساط وام گیرنده معوق شده است؛ زیرا وی در هنگام عقد قرارداد با بانک به صورت مکتوب به بانک این اجازه را می دهد که از حساب او برداشت شود یا چک ضمانت او را قانونی به اجرا بگذارند. وی می افزاید: تذکرات لازم هم به وام گیرنده و هم به ضام
 • ر هنگام عقد قرارداد با بانک به صورت مکتوب به بانک این اجازه را می دهد که از حساب او برداشت شود یا چک ضمانت او را قانونی به اجرا بگذارند. وی می افزاید: تذکرات لازم هم به وام گیرنده و هم به ضامن به صورت مکتوب داده می شود، اما مشکل اصلی این جاست که نه وام گیرنده و نه ضامن قرارداد بانکی را مطالعه نمی کنند. این کارشناس یادآور می شود؛ به صراحت می گویم که بعد از چند قسط معوق به وام گیرنده اطلاع داده می شود، اما کوتاهی او برای ضامن مشکل ساز می شود. پس باید ضامن به فرد وام گیرنده اطمینان داشته باشد و ف

مقالات/ محتصری در خصوص بیمه وانواع آن


محتصری در خصوص بیمه وانواع آن

مقالات/ نظام مالی دوقطبی: رابطه عشق و نفرت


نظام مالی، ضرورتی برای رشد اقتصادی که برخی اوقات دیوانه‌وار می‌شود

مقالات/ پرداخت وام‌های کوچک با وثیقه یارانه نقدی


رهنی‌سازی دارایی‌ها یا همان Securitization، یکی از مهم‌ترین نوآوری‌های مالی در چند دهه اخیر بوده است. این فرآیند به موسسه یا فردی که انتظار دریافت جریان نقدی طولانی‌مدتی را دارد، اجازه می‌دهد تا مالکیت این جریان را به موسسه دیگری منتقل کرده و در عوض معادل نقدی آن در وضعیت فعلی را یکجا دریافت کند.شرایط کار , قانون کار, پرداخت, کارگر, مشاغل, کارگاه, حداقل مزایای, کارفرما, کارگران, چگونه از دانشگاه وام دانشجویی بگیریم؟, لایحه آیین دادرسی تجاری , بحران مالی و نظم اقتصادی, دولت وبحران مالی واقتصادی, سیاست پولی ومالی, نظام بازار, بحران ذاتی نظام سرمایه داری, سرمایه دار, حباب مالی, ریسک وبازده, نرخ بهره, واسطه مالی, سستم پایه طلا, تورم, بحران مالی, نظام بازار, نظام سرمایه داری, اقتصاد آزاد رقابتی, حباب مالی, ریسک وبازده, معامله گران نهایی, دارایی مالی, وام های مسکن مشکوک الوصول, مشتقات مالی, دردسرهای دادن یک ضمانت بانکی , محتصری در خصوص بیمه وانواع آن, نظام مالی دوقطبی: رابطه عشق و نفرت, پرداخت وام‌های کوچک با وثیقه یارانه نقدی


99 ردیف در 10 صفحه
   << بعدی  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1
مشاوره در رازنامه

فهرست مشاورین
  سلام دوست عزیز با 50000000تومان در بورس آیا فعالیت سبدی بهتر است یا هر شهامی که p/eمثبت داردو بازده خوبی داشته لطفا بفرمایید کدام دسته از سهام های عرضه شده دارای بازدهی خوبی است وتحلیل شما چیست؟
  علیرضا حاجیان
  علیرضا حاجیان
  با سلام در صورتی که از شخص حقیقی خرید می کنیم که در فاکتورش ارزش افزوده را زده ولی کد اقتصادی را نزده آیا گرفتن کارت ملی و کد ملی او کافی است؟ با تشکر
  رضا محمودی سفیدگر
  رضا محمودی سفیدگر
  با سلام در صورتی که از شخص حقیقی خرید می کنیم که در فاکتورش ارزش افزوده را زده ولی کد اقتصادی را نزده آیا گرفتن کارت ملی و کد ملی او کافی است؟ با تشکر
  وحید عراقی
  وحید عراقی
  باسلام واحترام جناب عبدی 1 - درسال94سقف معافیت مالیاتی حقوق سالیانه وعیدی وپاداش پایان سال چقدراست؟ 2 - به عیدی وپاداش پایان سال که معادل 2ماه پایه حقوق است بیمه تعلق میگیرد وچقدر؟ باتشکر
  مصطفی عبدی
  مصطفی عبدی
  حق مسکن 20 هزار تومان است لطفا بابت 40 هزار تومان پاسخ مستدل ارائه فرمایید
  مصطفی عبدی
  مصطفی عبدی
  با سلام در صورتی که از شخص حقیقی خرید می کنیم که در فاکتورش ارزش افزوده را زده ولی کد اقتصادی را نزده آیا گرفتن کارت ملی و کد ملی او کافی است؟ با تشکر
  مصطفی عبدی
  مصطفی عبدی
  سلام فایل صورت جریان اقلام استثنایی و غیره به موجب استاندارد 32 حذف شده است لطفا در این خصوص پاسخ مناسب ارائه فرمایید
  مصطفی عبدی
  مصطفی عبدی
  با سلام. بنده حسابداری یک کارگاه شخصی تولیدی مصالح واقع در شهرک نیمه صنعتی را انجام می دهم.باتوجه به ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص معافیت 5 ساله این کارگاهها و سایر شرکتهای تولیدی میخواستم
  مهدی مقدسی
  مهدی مقدسی
  با سلام در صورتی که از شخص حقیقی خرید می کنیم که در فاکتورش ارزش افزوده را زده ولی کد اقتصادی را نزده آیا گرفتن کارت ملی و کد ملی او کافی است؟ با تشکر
  علیرضا سربی
  علیرضا سربی
  با سلام. بنده در حال حاضر حسابدار هستم. اما بطور ثابت مشغول بکار نیستم. کار می گیرم و خونه انجام می دهم. می خواهم بیمه مشاغل آزاد رد کنم. آیا شامل حالم می شود؟ (5 سال هم سابقه بیمه دارم). با تشکر ف
  علیرضا سربی
  علیرضا سربی
  با سلام ممنون میشم اگر بنده را راهنمایی کنید در مورد نحوه پر کردن لیست مالیات حقوق به دارایی در یک شرکت خصوصی. میخواستم بدونم ما که حقوق پایه اداره کاری نمیگیریم و قراردادی میباشد باید چه مبلغی رو و
  علیرضا سربی
  علیرضا سربی
  با سلام در یک فاکتورفروش می خواهیم کالایی را به فردی بفروشیم که قبلا از ما آن جنس را خریده است اما ما نمی دانیم به چه قیمت برای او فاکتور کرده ایم و الان می خواهیم این جنس را با همان قیمت برای او ف
  احمد نورمحمدی
  احمد نورمحمدی
  با سلام در اسفند 93 صندوق شرکت 11000دلار ارز خرید و براساس آن تسعیر ارز در سال93 ثبت شد در صورتی که به دلیل اشتباه کاربر خرید 5000دلار آن در فروردین 94 ثبت شده است.(تسعیرارز براساس 11000دلار میباشد و
  رضا محمودی سفیدگر
  رضا محمودی سفیدگر
  با سلام من کارمند شرکت آب و فاضلاب هستم و مدرک مهندسی تاسیسات دارم سوالم اینه با توجه به اینکه شرکت اب و فاضلاب یه شرکت خصوصی آیا میتونم یه شرکت ثبت کنم ؟ سوال دوم اینه که فرق شرکت محدود با سهامی خا
  سعید ربیعی مجد
  سعید ربیعی مجد
  سلام من به همراه دو نفر از دوستان شرکتی سهامی خاص ثبت کردیم که قراره پروژه های پیمانکاری باهاش بگیریم می خواستم ببینم نحوه تقسیم سهام به چه صورت هست با توجه به شرایط ما که یکی ار ما سه نفر داره میره
  سعید ربیعی مجد
  سعید ربیعی مجد
  سلام اگر شما 50000000 تومان داشتید چه کارفعال و سود دهی را انجام می دادید
  سید علیرضا هاشمی نکو
  سید علیرضا هاشمی نکو
  با سلام. جهت افزایش تعداد سهام بدون افزایش سرمایه در یک شرکت سهامی خاص به منظور کم کردن ارزش هر سهم در سایت ثبت شرکت ها فرمتی وجود ندارد. بیشتر منابع در این مورد به موضوع افزایش سرمایه مرتبط می باشد.
  سعید ربیعی مجد
  سعید ربیعی مجد
  سلام. خسته نباشید.. یک سوال در رابطه با ثبت برند لاتین دادم. آیا امکانش هست که دو نفر که یکی از آنها جواز تاسیس دارد و دیگری کارت بازرگانی دارد، باهم مشترکا یک برند لاتین ثبت نمایند؟ و پس از ثبت شخصی
  سعید ربیعی مجد
  سعید ربیعی مجد
  با سلام من کارمند شرکت اب و فاضلاب شهری هستم و مدرک مهندسی تاسیسات دارم سوالم اینه که با توجه که اب و فاضلاب شرکت خصوصی میتونم یه شرکت ثبت کنم ؟ سوال دوم اینه که فرق شرکت محدود با سهامی خاص فقط در ت
  سعید ربیعی مجد
  سعید ربیعی مجد
  باسلام بنده با شرکتی قرارداد بسته ام ولی در قرار داد بابت ارزش افزوده مطلبی ذکر نشده ولی یکی از بندهای قرارداد ان شرکت چنین میباشد چنانچه به این قرار داد کسورات دیگری مانند صندوق کاراموزی ءعوارض شهردا
  وحید عراقی
  وحید عراقی

فهرست مشاورین


برگزیده رازنامه
تازه های رازنامه

رازنامه در شبکه های اجتماعی
تمامی حقوق طراحی ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره رازنامه می باشد.
شرایط و مقررات استفاده از رازنامه . .