جستجو در پورتال

ثروتمندان چگونه ثروتمند شدند

مقالات/ كاپيتاليسمي كه از آن مي‌ترسند


در اين مقاله دو‌بخشي براي بررسي اينكه چرا اكثر مردم در تمام كشور‌هاي دنياي امروز شايد بيشتر از هميشه با كاپيتاليسم مخالفت مي‌كنند و چرا رك‌گو‌ترين افراد واقعا از آن متنفرند، به بررسي بر‌خورد ميان برخي وجوه كاپيتاليسم معاصر و آرمان‌هاي برابري و شايستگي مي‌پردازم.
 • باز هم شانس به تنهايي سبب مي‌شد كه ماشين بزرگ نا‌برابري كاپيتاليسم، الگوي متنوعي از در‌آمد و ثروت را بيرون دهد كه در آن هر مزيتي كه فردي كسب مي‌كند، ابزاري را براي دستيابي به مزيت‌هاي بيشتر به دست مي‌دهد و به اين شكل به ثروتمندان كمك مي‌كند كه ثروتمند‌تر شوند. بيزاري از نا‌برابري، انگيزه‌هاي زيادي در پس خود دارد. برخي آن را به ميراث ژنتيكي انسان‌واره‌ها و انسان‌هاي پيش از دوره كشاورزي نسبت مي‌دهند كه تقسيم برابر مي‌توانس
 • ‌پذيري در ميان كساني است كه بيشترين تمايل را براي تحمل هر كدام از آنها دارند. يك نتيجه اين شرايط، وجود حجم عظيمي از سرمايه مالي است كه چيزي را كه بر پايه معيار‌هاي تاريخي شباهت چنداني به اضافه ريسك ندارد، مطالبه مي‌كند. اينكه اين همه چگونه به «در‌آمد‌هايي بي‌شرمانه» مي‌انجامند، به قدر كافي آشكار است. دارايي‌هاي شركت‌ها اين روز‌ها قابليت جابه‌جايي زيادي دارند. آنها به سادگي از يكديگر جدا شده يا دوباره گرد‌آوري مي‌شوند.
 • ان‌هاي پر‌در‌آمد مثل او نيستند، اما حتي نا‌مطلوب‌ترين شخصيت‌ها معمولا دست آخر (اگر نگوييم زود‌تر) كار صحيح را بر پايه معيار‌هاي خود انجام مي‌دهند. جامعه راه‌هايي براي اعمال فشاري ملايم، اما هميشگي بر ثروتمندان جديد دارد تا كار درست را بعد از كسب ثروت انجام دهند و با اين حال، رضايت و آسايش خاطر حاصل از نيكو‌كاري داو‌طلبانه را برايشان فراهم مي‌آورد. بي‌ترديد بهترين كار اين است كه اوضاع را به همين حال رها كنيم و با تلاش براي كاست

مقالات/ كاپيتاليسمي كه از آن مي‌ترسند


در اين مقاله دو‌بخشي براي بررسي اينكه چرا اكثر مردم در تمام كشور‌هاي دنياي امروز شايد بيشتر از هميشه با كاپيتاليسم مخالفت مي‌كنند و چرا رك‌گو‌ترين افراد واقعا از آن متنفرند، به بررسي بر‌خورد ميان برخي وجوه كاپيتاليسم معاصر و آرمان‌هاي برابري و شايستگي مي‌پردازم.
 • باز هم شانس به تنهايي سبب مي‌شد كه ماشين بزرگ نا‌برابري كاپيتاليسم، الگوي متنوعي از در‌آمد و ثروت را بيرون دهد كه در آن هر مزيتي كه فردي كسب مي‌كند، ابزاري را براي دستيابي به مزيت‌هاي بيشتر به دست مي‌دهد و به اين شكل به ثروتمندان كمك مي‌كند كه ثروتمند‌تر شوند. بيزاري از نا‌برابري، انگيزه‌هاي زيادي در پس خود دارد. برخي آن را به ميراث ژنتيكي انسان‌واره‌ها و انسان‌هاي پيش از دوره كشاورزي نسبت مي‌دهند كه تقسيم برابر مي‌توانس
 • ‌پذيري در ميان كساني است كه بيشترين تمايل را براي تحمل هر كدام از آنها دارند. يك نتيجه اين شرايط، وجود حجم عظيمي از سرمايه مالي است كه چيزي را كه بر پايه معيار‌هاي تاريخي شباهت چنداني به اضافه ريسك ندارد، مطالبه مي‌كند. اينكه اين همه چگونه به «در‌آمد‌هايي بي‌شرمانه» مي‌انجامند، به قدر كافي آشكار است. دارايي‌هاي شركت‌ها اين روز‌ها قابليت جابه‌جايي زيادي دارند. آنها به سادگي از يكديگر جدا شده يا دوباره گرد‌آوري مي‌شوند.
 • ان‌هاي پر‌در‌آمد مثل او نيستند، اما حتي نا‌مطلوب‌ترين شخصيت‌ها معمولا دست آخر (اگر نگوييم زود‌تر) كار صحيح را بر پايه معيار‌هاي خود انجام مي‌دهند. جامعه راه‌هايي براي اعمال فشاري ملايم، اما هميشگي بر ثروتمندان جديد دارد تا كار درست را بعد از كسب ثروت انجام دهند و با اين حال، رضايت و آسايش خاطر حاصل از نيكو‌كاري داو‌طلبانه را برايشان فراهم مي‌آورد. بي‌ترديد بهترين كار اين است كه اوضاع را به همين حال رها كنيم و با تلاش براي كاست

مقالات/ انگلستان چگونه ثروتمند شد


انگلستان در قرن نوزدهم كشور اول دنيا به لحاظ اقتصادي و نظامي بود. اين سرزمين جزيره‌اي چگونه توانست به آسيا برسد و هند بزرگ را با كمپاني هندشرقي تسخير كند، چگونه توانست به مدت بيش از يك قرن بازيگر اصلي در ايران تاريخي شود.
 • د. اما براي تمام اين كارها از كجا بايد پول گير مي‌آوردند؟ از چهار حوزه: 1- سرمايه‌گذاري شخصي؛ 2- واسطه‌هاي مالي و اعتبارات خصوصي؛ 3- كمك‌هاي دولتي؛ 4- جريان سرمايه بين‌المللي. در مورد نخستين حوزه بايد گفت كه قاره اروپا نيز ثروتمندان خاص خود را داشت. بدبختانه، بيشتر اين ثروتمندان مالكان ارضي بودند كه فعاليت‌هاي نامحترمانه صنعتي و تجارتي را دون شان خود مي‌دانستند. بسياري از آنها حتي نسبت به كشاورزي هم احساس نفرت مي‌كردند (و ترجيح مي‌دادند كه بوي خاك
 • خود استشمام كنند). به همين دليل، املاك خود را به اجاره‌داران واگذار مي‌كردند و خود و خانواده‌هاشان با استفاده از درآمدها و محصولات زمين‌ها روزگار مي‌گذراندند و گاه نيز از سرمايه مي‌خوردند. در اين ميان، اجاره‌داران ثروتمند مي‌شدند.
 • طبقه بندي اطلاعات

سرفصلهاي کتاب/ ثروت آفرينان


لسترتارو نويسنده كتاب حاضر استاد نام آور در دانشگاه ام. آي. تي امريكا و يكي از برجسته ترين كارشناسان و تحليلگران اقتصاد سياسي، اجتماعي و جهاني است كه اقتصاد امروزي جهان و تحولات آن را زيرنظر دارد.
 • چشمگيري كاهش يافت. كاستن هزينه ها از كاستن قيمتها سريعتر شد و سودها سير صعودي پيدا كرد. بانيان و صاحبان شركتهاي داخلي جديد، فوق العاده ثروتمند شدند و ناگهان نسلي با ثروت هنگفت پديد آمد. قاعده اول: كسي از راه پس انداز خود به ثروتي هنگفت نرسيده است. ثروتمندان در پي يافتن فرصتهايي اند كه در شرايط عدم تعادل هاي بزرگ، سرمايه گذاري كنند. راكفلر و بيل گيتس هر دو همين كار را كرده اند. در هر دو مورد پس انداز دوران عمرشان بخشي كوچك از كل ثروت آنها را تشكيل مي دهد. كسي كه پول خود را با دقت پس انداز و در
 • ي دهد. در درون جهان اول، روند برابرسازي پايان يافته است. براي مثال، شكاف درآمد امريكا و كانادا در دهه 1990 به 33 درصد رسيده است. براي كساني كه بخواهند نابرابري اقتصادي فزاينده بين اشخاص، بين شركتها و بين كشورها را كاهش دهند، مهمترين نكته اين است كه چگونه بناي هرم ثروت را در اقتصادي كه پايه هاي آن بر دانش استوار است درك كنند.   بخش دوم: باستان شناسي هرم ثروت فصل چهارم: سازمان اجتماعي هرم ثروت با سازمان اجتماعي آغاز ميشود. فقيرترين كشورهاي دنيا با هرج و مرج و توانايي در سازماندهي جامعه دست به
 • طبقه بندي اطلاعات

مقالات/ هفت اشتباه بزرگ سرمايه‌گذاران در بازار سهام


«چگونه ثروتمند شويم؟» پرسش متداولي است كه همواره نه‌تنها سرمايه‌گذاران بازارهاي مختلف بلكه مردم عادي به دنبال پاسخ آن هستند.علامت سوال بزرگي كه البته به طور معمول پاسخ مشخصي براي آن پيدا نمي‌شود و گاهي به ياس و نااميدي علاقه‌مندان به ثروت منجر مي‌شود.
 • ولي موشكافي در زندگي، منش، روش كار و نوع نگاه سرمايه‌گذاران موفق دنيا مي‌تواند دست‌كم نقشه راه رسيدن به ثروت واقعي را به سرمايه‌گذاران نشان دهد و چه بسيارند سرمايه‌گذاران موفقي كه با استفاده از ديدگاه‌ها و روش‌هاي ثروتمندان موفق توانسته‌اند كه به ثروت مطلوب خود دست يابند. در نوشتار جذاب پيش رو بخشي از «7 گناه نابخشودني سرمايه‌گذاران» برگرفته از كتاب «23 اصل موفقيت وارن بافت» ثروتمندترين مرد جهان در سال 2009 گنجانده شده است، ت
 • هر سال كسب مي‌كرد. چندان بد نبود ـ گرچه اين دستمزد به كارفرماي گارزارلي، و مدير صندوق يعني شيرسان لمان برادرز تعلق داشت و نه به خود گارزارلي. در سال ١٩٩۶، گارزارلي سرمايه‌گذاري بر روي يك خبرنامه را آغاز كرد كه به سرعت ٨٢٠٠٠ نفر مشترك آن شدند. منافع تجاري حاصل از مشاوره، پول زيادي را براي شيرسان و الاين گارزارلي ايجاد كرد ـ اما پيروان آنها چطور؟! تا سال ١٩٩٤، ميزان افزايش دارايي اين صندوق سرمايه‌گذاري مشترك در حال كاهش بود، بطوري كه اين روند تا جايي ادامه يافت كه عملكرد آن نسب
 • بزرگ يك مزرعه را هدف گرفته است به خطا رود. رونق سريع شركت‌هاي كامپيوتري در دهه ١٩٩٠ دسته ديگري از قهرمان‌هاي رسانه‌اي را بوجود آورد، كه اغلب آن‌ها، پس از آن‌كه شاخص نزدك در مارس ٢٠٠٠ به شدت رو به كاهش گذاشت، از ديد عموم محو شدند. در صورتي كه واقعا شخصي وجود داشته باشد كه بتواند دائما پيش‌بيني‌هاي دقيقي از بازار ارائه دهد، اين شخص توانسته است از جست وجوي بي‌وقفه رسانه‌هاي جهان براي يافتن چنين افرادي، فرار كند و خود را از آنها پنهان نمايد. در مورد پول،

مقالات/ بحران اعتبار و اهميت اعتماد


بحران مالي كنوني نتيجه تنظيم كاملا آسان‌گيرانه نظام‌هاي مالي ملي و بين‌المللي بوده است كه زياده خوش‌بيني فزاينده و خود تقويتي درباره آنچه با «اعتبار» مي‌توان بدست آورد ايجاد كرد.
 • صلي تاسيس شد: (1) مديريت بدهي دولتي؛ (2) تضمين ارزش پوند استرلينگ. بانك مركزي امكان انتشار پول كاغذي را داشت به اتكاي اقتدار سلطنت و پارلمان انگليس و بنابراين اعتمادي كه مردم به آنها داشتند. دوباره اين عمل توانست پتانسيل اقتصاد را به شدت افزايش دهد. ثروتمندان اعتماد بسيار زيادي براي سرمايه گذاري پول هاي خود پيدا كردند، نه فقط در بانك يا اوراق خزانه، بلكه در كل اقتصاد. تاسيس شركت هاي بيمه بسيار آسان تر شده بود كه نه فقط اعتماد مردم به آينده را تقويت كرد بلكه وجوه مالي ايجاد كرد كه امكان استفاده ب
 • بسيار آسان تر شده بود كه نه فقط اعتماد مردم به آينده را تقويت كرد بلكه وجوه مالي ايجاد كرد كه امكان استفاده براي سرمايه گذاري داشتند. شركت هاي سهامي عام پذيرش بيشتري يافتند و بورس سهام بتدريج شكل گرفت، كارآفريني اقتصادي دسته جمعي را تسهيل نموده و به ثروتمندان اطمينان داد تا پولشان را سرمايه گذاري كنند. مجموعه اينها را كه در نظر بگيريم، موتورهاي قدرتمندي براي خلق ثروت براساس اعتماد بودند. نقاط قوت و ضعف ماليه جديد از اين ثروت در چه راهي استفاده مي شد؟ در ابتدا، عمدتا براي جنگ استفاده شد. نتيجه
 • هاي مالياتي در اروپا پرداخت شد كه بيشتر آن غيرمستقيم بود و بزرگ ترين ضربه را بر فقيرترين مردم وارد ساخت. به علاوه، زمين داران براي كسب وثيقه مطمئن جهت گرفتن وام، كشاورزان اجاره دار با مدت اجاره بدون مدرك يا كوتاه مدت را بيرون كردند، مزدبگير كشاورزي شدند، براي يافتن شغل به شهرها رفتند و بسياري سراز نوانخانه ها در آوردند. مبارزه سياسي بيش از دو قرن در گرفت براي اينكه بخشي از ثروت ثروتمندان و خزانه داري به سمت تهيه تامين اجتماعي، سلامت و آموزش براي توده عظيم مردم هدايت شود. هرچند به محض اينكه اتفا
 • طبقه بندي اطلاعات

مقالات/ هر چيزي قيمتي دارد


ادواردو پورتر توضيح مي‌دهد، چرا هزينه هر چيزي روشن مي‌سازد كه با آن چكار كنيم.
 • دارند كه با اين كار مقايسه كالاها و خدمات برايتان دشوارتر مي‌شود؛ به طوري كه خريدار ناكارآتري مي‌شويد. كالاها و خدمات يك چيز هستند اما شما ادعا مي‌كنيد كه حتي خوشبختي هم قيمت دارد. بله تا حدودي. نظرسنجي‌ها آشكار مي‌سازد كه ثروتمندان خوشحال‌تر از فقرا هستند. چون كه بسياري چيزها با پول فراهم مي‌شود و پول بخت و اقبال مردم را بهتر مي‌كند، پس پول نقش بسيار زيادي در خوشبختي ما دارد. اما ساير چيزها در كنار پول هست كه مردم را خوشحال مي‌سازد مثل پيداكردن همس
 • طبقه بندي اطلاعات

مقالات/ مروري بر راهبردهاي جهاني مبارزه با فقر


فيليپ كاتلر (Philip Kotler) بدون ترديد مطرح‌ترين چهره آكادميك فعلي دنيا در حوزه مديريت بازاريابي (Marketing Management) محسوب مي‌شود. «كاتلر» با تاليف چندين متن درسي معتبر در زمينه دانش بازاريابي، جزو مشهورترين و معتبرترين نام‌ها براي اكثريت قاطع از دانشجويان مديريت و اقتصاد در سراسر دنيا به حساب مي‌آيد. كاتلر علاوه بر تاليف كتاب‌ها و مقالات متعدد در حوزه‌هاي مرسوم بازاريابي (بازاريابي اقتصادي)، مباحثي را نيز در زمينه يك مفهوم متناظر و خلاقانه، يعني «بازاريابي اجتماعي» مطرح نموده است.
 • وشش‌هاي حمايتي همراه نباشد، نمي‌تواند به صورت متوازن و قابل‌قبولي به كاهش آلام بسياري از افرادي كه در فقر مطلق هستند، بيانجامد. راهبرد بازتوزيع: گروه ديگري از كارشناسان معتقدند كه راهبرد دومي نيز بايد به صورت مكمل در نظر گرفته شود تا ثروتمندان بار بزرگي از كمك‌هاي مورد نياز براي بهبود زندگي فقرا، از قبيل ساخت مدارس، مراكز درماني و مراكز خدماتي و امدادي را بر عهده بگيرند. بر اين اساس، رشد سريع اقتصادي، اگر با سياست‌هاي بازتوزيعي مناسبي نيز همراه باشد، مي‌تواند به خو
 • ماليات بر ثروت بيش از حد بالا باشد، مي‌تواند انگيزه‌هاي پذيرش ريسك و سرمايه‌گذاري را كاهش داده يا به خروج سرمايه از كشور منجر شود و در نتيجه، فرآيند رشد اقتصاد را كند نمايد؛ بنابراين براي حداكثر كردن منافع جامعه، بايد به دقت بين منافع ثروتمندان و فقرا توازن برقرار شود. كمك‌هاي گسترده خارجي: طرفداران اين راهبرد معتقدند كه بسياري از كشورهاي فقير هرگز به تنهايي قادر نيستند خود را در مسير رشد سريع اقتصادي و مديريت مناسب بازتوزيع براي كمك به فقيراني كه اكثريت جمعيت آنها را شامل
 • رزه با ايدز، سل و مالاريا 7: ايده تشكيل يك «صندوق جهاني» (Global Fund) براي مبارزه با فقر، در سال ۲۰۰۱ توسط امير عطاران8 و جفري ساكس پيشنهاد شد. آنان خواستار تشكيل يك خط اعتباري 5/7 ميليارد دلاري براي كمك بلاعوض به فقير ترين كشورهاي جهان شدند9. اين پول مي‌بايست توسط دولت‌هاي ثروتمند تامين مي‌شد. در ژانويه سال ۲۰۰۲، «صندوق جهاني مبارزه با ايدز، سل و مالاريا» با هدف تامين مالي مداوم و فزاينده‌ براي حمله به اين سه بيماري جهاني خطرناك، تشكيل شد. اين سه بيم
 • طبقه بندي اطلاعات

مقالات/ دولت كوچك هر روز جذاب‌تر مي‌شود


«هر چند مشاجره بر سر نئو‌ليبراليسم غالبا در چار‌چوب چپ و راست به تصوير كشيده مي‌شود، اما چنين تصويري از اين كشمكش گمراه‌كننده است.»

مقالات/ آينده بهتر از آني است كه فكر مي‌كنيد


فراواني: آينده بهتر از آني است كه فكر مي‌كنيد
 • ي‌شود كه فناوري، توانايي افزايش چشمگير سطح زندگي اساسي هر مرد، زن و كودك روي كره زمين را دارد. در عرض يك نسل، ما قادر به ارائه آن دسته از كالا‌ها و خدمات به هر كسي كه نياز دارد خواهيم بود، كالاهايي كه زماني مصرفشان تنها در انحصار معدودي از ثروتمندان بود. فراواني براي همه واقعا در چنگ ما است. در اين عصر مدرن بدبيني، بيشتر ما در برابر چنين جار زدني، چهره درهم خواهيم كشيد، اما اجزايي از اين دگرگوني مدت‌ها است كه ديده مي‌شود. طي بيست سال گذشته، فناوري ارتباطات راديويي بيسيم و اي
 • ز- سامانه‌هاي محاسباتي، شبكه‌ها و حسگر‌ها، هوش مصنوعي، رباتيك، فناوري زيستي، انفورماتيك زيستي، چاپ سه بعدي، فناوري نانو، دستگاه ميانجي ماشين- انسان، و مهندسي پزشكي زيستي- به زودي اكثريت گسترده بشريت را قادر خواهد كرد تا آنچه را كه فقط ثروتمندان دسترسي دارند تجربه كنند. حتي بهتر اينكه اين فناوري‌ها تنها عاملان تغيير داخل بازي نيستند. سه نيروي اضافي در كار است كه هر كدام با قدرت رشد نمايي فناوري‌ها جمع مي‌شوند و هر كدام توان چشمگير براي توليد فراواني دارند. انقلاب ك
 • مريكا را در مسابقه تعيين توالي كامل ژنوم انساني بست. قدرت تازه يافت‌شده اين نوآوران تكرو نخستين نيرو از سه نيروي جديد است. نيروي دوم پول است، پولي فراوان كه به شيوه بسيار خاصي خرج مي‌شود. انقلاب فناوري پيشرفته نسل كاملا جديدي از نيكوكاران ثروتمند بيرون داد كه از دارايي‌هاي خود براي حل چالش‌هاي جهاني مرتبط با فراواني استفاده مي‌كنند. بيل گيتس كوششي بزرگ عليه مالاريا را شروع كرده است، مارك زاكربرگ در حال باز اختراع آموزش و تحصيل است؛ در حالي كه پير و پام اميديار بر آوردن
 • طبقه بندي اطلاعاتكاپيتاليسمي كه از آن مي‌ترسند, كاپيتاليسمي كه از آن مي‌ترسند, ثروت انگلستان, تسهيلات, موسسه‌هاي توليدي, كمپاني هندشرقي , بانكداري, انگلستان, سرمايه, اروپا, اقتصاد, صنعتي, بانك‌, ثروتمند, اعتبار, منابع, تسهيل, اروپا, اعتبارات اقتصادي, عمومي, هفت اشتباه بزرگ سرمايه‌گذاران در بازار سهام, بحران اعتبار واعتماد, جهاني شدن, بحران مالي, نهاد هاي مالي بين المللي, بدهي سمي, سپتامبر سياه, ابر حباب, فاينانس, اعتبار عمومي, مديريت بدهي, مقررات زدايي, قيمت, هزينه, قيمت مي‌گذاريم, تحليل‌هاي هزينه, فايده, قيمت‌گذاري, انتخاب, انگيزه, فيليپ كاتلر, حوزه مديريت بازاريابي, كاتلر, دانش بازاريابي, مديريت و اقتصاد, بازاريابي اجتماعي, بازاريابي, دولت كوچك هر روز جذاب‌تر مي‌شود , آينده بهتر از آني است كه فكر مي‌كنيد


27 رديف در 3 صفحه
   << بعدي  3  2  1
مشاوره در رازنامه

فهرست مشاورين
  موسسه حقوقي و داوري نگاه عدالت نامدار
  موسسه حقوقي و داوري نگاه عدالت نامدار  ( دعاوي خانواده، ملكي، كيفري، حقوقي و انعقاد قراردادهاي حقوقي و تجاري )
  با سلام شركتي هستيم كه يك آبدارچي داشت در خارج از ساعت كاري در شب داخل شركت مي خوابد مدتي پيش موقع حمام در توالت ليز مي خورد و پاي چپش دچار مشكل شد و با اورژانس به بيمارستان برده شد و جراحي شد در مو

  تقي بيات
  تقي بيات  ( قانون كار )
  باسلام استادگرامي لطفا راهنمايي بفرماييد به عيدي وپاداش پايان سال حق بيمه تعلق ميگيرد ؟

  سارا حسين پور ادي وند
  سارا حسين پور ادي وند ( مشاوره خانواده، زوج درماني )
  كنجكاوي فرزند 9 ساله ام در مورد مسائل جنسي واختلاف دختر وپسر را چگونه پاسخ دهم ؟ لطفا راهنمايي كنيد .

  علي روزي طلب
  علي روزي طلب ( مشاور IT و امنيت اطلاعات - توسعه برنامه هاي اندرويد - IOS ...،تجارت الكترونيك و طراحي سايت )
  سلام ميشه در موردcpm وروش هاي تبليغ راهنمايي بفرماييد

  مهدي مقدسي
  مهدي مقدسي ( مشاوره مالي ،حسابداري و حسابرسي مالي و مالياتي ،قانون ماليات هاي مستقيم. اكسل .قوانين بازار سرمايه، )
  سلام و خشته نباشيد خذمت استاد گرامي. براي فصل هايي كه خريد و فروش نداريم من اظهارنامه رو خالي تحويل ميدم يعني هيچ رقمي رو وارد نميكنم.آيا اين كار اشتباهه؟؟ جايي خوندم كه قبض آب و برق اينا رو بايد اضا

  مرتضي آمري نيا
  مرتضي آمري نيا ( مدیریت ادعا – ادعاهای فنی و قراردادی در حوزه پروژه های عمرانی )
  باسلام و خسته نباشيد. بنده تحقيقي راجع به "كنسرسيوم" و "قراردادهاي بهره بهرداري و نگهداري" دارم. لطفا منابعي در اين خصوص معرفي كنيد و بگوييد اين مباحث متعلق به چه رشته اي است؟

  معصومه جوانبخت
  معصومه جوانبخت ( حسابداري )
  با سلام و احترام، اگر فردي تنها 7 ماه از 18 ماه بيمه بيكاري خود را استفاده كند و در اين حين به استخدام شركتي در بيايد كه بيمه اش از آن شركت رد شود. بعد از چه مدتي پس از كار كردن در آن شركت ميتواند دوب

  سيد عليرضا هاشمي نكو
  سيد عليرضا هاشمي نكو ( سرمايه گذاري،بورس اوراق بهادار، منابع انساني و آموزش، كارآفريني، طرح كسب و كار )
  با سلام خدمت مشاور گرامي بنده در حدود 60 ميليون سرمايه دارم يك مغاره پدري كه 80 متر مي باشد ذر يهترين موقيت شهر رزن كه اليته شهر كوچكي مي باشد و اقتصاد ان شهر وايسته به روستايان است مي خواستم ار جنابع

  داريوش خشوعي ثابت
  داريوش خشوعي ثابت  ( مشاور حسابداري،حسابرسي، مالي و مالياتي )
  با سلام و خسته نباشيد خدمت شما لطفا راهنمائي بفرمائيد من به كمك شما نياز دارم. سوالم اينست كه من حسابدار يك صندوق هستم كه فعاليت اصليش اعطاي تسهيلات قرض الحسنه مي باشد .تقريبا ما دو سال است كه شروع ف

  داريوش خشوعي ثابت
  داريوش خشوعي ثابت  ( مشاور حسابداري،حسابرسي، مالي و مالياتي )
  با سلام و خسته نباشيد خدمت شما استاد گرامي ميخواستم بدونم براي فصلهايي كه خريد و فروش ندارم و اظهار نامه ارزش بر افزوده رو هم صفر زدم ليست معاملات فصلي اش را چكار كنم ؟؟ نيازي به ثبت و نامه عدم فعالي

  حميد نصيري
  حميد نصيري  ( مالي و مالياتي  )
  با سلام و خسته نباشيد شركت پيمانكاري در سالهاي 86كه مشمول ماليات بر ارزش افزوده نبوده پيش دريافتي گرفته و به درامد منجر نشده و الان كه سال 93 من قصد دارم اين را از بلاتكليقي خارج كنم و از حالت پ

  مازيار نخكوب
  مازيار نخكوب ( منابع انساني‌واداري (قوانين كار، تامين اجتماعي، كاركرد، حقوق و دستمزد، ارزيابي عملكرد) و آموزش  )
  سلام مي خاستم ببينم براي پرداخت حقوق و مزاياي كارمند براي مرخصي استعلاجي كمتر از سه روز ، قانون كارفرما را موظف و مجبور به پرداخت كرده يا اختياري و طبق توافق مي باشد . يعني كارفرما بايد هزينه اين سه

  موسسه حقوقي و داوري نگاه عدالت نامدار
  موسسه حقوقي و داوري نگاه عدالت نامدار  ( دعاوي خانواده، ملكي، كيفري، حقوقي و انعقاد قراردادهاي حقوقي و تجاري )
  با سلام جندي پيش برادرم با يك نفر بر روي مبلغي درگير شد كه پس از شكايت ايشان دادگاه برادرم را به 3 ماه حبس تعزيري محگم كرد كه اين حبس به برادرم اعلام نشد (پس از رضايت ) درحال حاضر از دادگاه شعبه اجرا

  موسسه حقوقي و داوري نگاه عدالت نامدار
  موسسه حقوقي و داوري نگاه عدالت نامدار  ( دعاوي خانواده، ملكي، كيفري، حقوقي و انعقاد قراردادهاي حقوقي و تجاري )
  باسلام وعرض ادبrn• بنده يك ملك مسكوني بصورت قولنامه اي دارم كه بعلت قدمت ساخت و گذشت حدودا 35سال ديوارهاي داخلي آن از نواحي مختلفي نشست كرده كه با آوردن يك مهندس معمار پيشنهاد تقويت سازي و احداث يك را

  موسسه حقوقي و داوري نگاه عدالت نامدار
  موسسه حقوقي و داوري نگاه عدالت نامدار  ( دعاوي خانواده، ملكي، كيفري، حقوقي و انعقاد قراردادهاي حقوقي و تجاري )
  با سلام جندي پيش برادرم با يك نفر بر روي مبلغي درگير شد كه پس از شكايت ايشان دادگاه برادرم را به 3 ماه حبس تعزيري محگم كرد كه اين حبس به برادرم اعلام نشد (پس از رضايت ) درحال حاضر از دادگاه شعبه اجرا

  محمدرضا (فرزاد) جهانشاهلو
  محمدرضا (فرزاد) جهانشاهلو ( مديريت امورمالي ( حسابداري، بهاي تمام شده، تجزيه وتحليل صورتهاي مالي ) )
  سلام .ميخواستم بدونم نيازي هست اظهار نامه ارزش افزوده رو بعد از ثبت به اداه دارايي تحويل دهيم؟؟ در مورد ماليات تكليفي هم ميشه لطف بفرمائيد راهنماييم كنيد به چه صورته ؟

  محمدرضا (فرزاد) جهانشاهلو
  محمدرضا (فرزاد) جهانشاهلو ( مديريت امورمالي ( حسابداري، بهاي تمام شده، تجزيه وتحليل صورتهاي مالي ) )
  با سلام و احترام در شركت بازرگاني كار مي كنم كه به تازگي يك بخش توليدي راه اندازي كرده اند و درابتداي شروع به كار كارخانه ابتدا آن را بازسازي كرده و تعميرات انجام دادهاند و همچنين يك ساختمان اداري به

  سعيد شمس ايلي
  سعيد شمس ايلي ( مالي ، مالياتي و حسابداري )
  با سلام قرار است كه در نزديكي شيراز يك مجموعه تفريحي و سياحتي داراي وسايل بازي ( چرخ فلك ، پينت بال ، قلعه بادي ، سالن تيراندازي تفريحي)، كافي شاپ . رستوران . استراحتگاه مسافرين . پمپ بنزين . احداث

  مهدي مقدسي
  مهدي مقدسي ( مشاوره مالي ،حسابداري و حسابرسي مالي و مالياتي ،قانون ماليات هاي مستقيم. اكسل .قوانين بازار سرمايه، )
  سلام خدمت مشاور محترم ، اينجانب در رابطه با نحوه زمان بكارگيري خدمات حسابرس مستقل سئوال دارم . يعني گردش مالي چقدر باشد ، خودمان بايد با حسابرس ارتباط برقرار نمائيم .وكلا شرايط براي شركتهاي پيمانكار

  سيد علي شاه صاحبي
  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  با سلام خدمت شما بنده در سال 1384 از يك آقايي ملك خريده ام سند سه دانگ به اسم بنده زده سه دانگش هم يك كسي ديگه فروخته ولي به آن سند نداده از نظر قانوني فروشنده اول ملك بنده را تحويل بدهد و در ضمن ب


فهرست مشاورين


تازه هاي رازنامه
تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه . .