جستجو در پورتال

اخبار/ جزئيات سود و زيان تسهيلات مسكن جوانان
با 59 ميليون تومان در 15 سال آينده شايد بتوان 2 متر مسكن خريد
 • 15 سال بعد (بهار سال 86) به متري يك ميليون و 360هزار تومان افزايش پيدا كرد اگر فرض شود تورم مسكن از سال 1387 تا سال 1402 مطابق سال هاي 1370 تا 1386 پيش برود، در اين صورت قيمت هر مترمربع مسكن در سال 1402، 24ميليون و 141هزار تومان خواهد بود فريد قديري حساب پس انداز مسكن جوانان يكي از انواع حساب هاي سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت است كه دارنده حساب مي تواند با رعايت قوانين سپرده گذاري مربوطه، بعد از مدت 15سال كمك هزينه مسكن دريافت كند. سقف اعطاي تسهيلات مسكن جوانان براي متقاضياني كه امسال افتتاح حسا
 • ان، سال نهم 25هزار تومان، سال دهم 27هزار تومان، سال يازدهم 29هزار تومان، سال دوازدهم31هزار تومان، سال سيزدهم 33هزار تومان، سال چهاردهم 36هزار تومان و سال پانزدهم 39هزار تومان پرداخت كنند. حداقل مدت انتظار براي استفاده از مزاياي تسهيلات حساب پس انداز مسكن جوانان پنج سال تمام از تاريخ افتتاح حساب تعيين مي شود و در صورت رعايت حداقل مبالغ واريزي ماهيانه طي مدت 15سال (در مقاطع تعيين شده)، حداقل سقف تسهيلات متعلقه در پايان سال پانزدهم حدود 51ميليون تومان تعيين مي شود.حداكثر تسهيلات اعطايي با توجه به
 • 28، 22، 19ميليون تومان و در پايان سال پنجم به ترتيب بالغ بر 25، 19 و 16ميليون تومان تعيين شده است.آنچه كه بانك مسكن براي نحوه سپرده گذاري حساب پس انداز مسكن اعلام كرده به نظر شدني و قابل تحقق است. چرا كه پرداخت ماهانه 12هزار تومان اين فرصت را براي جوانان فراهم مي كند كه حتي از پول تو جيبي شان اين اقساط را پرداخت كنند. جالب آنكه تا 15 سال آينده اين اقساط فقط سه برابر رشد كرده و يك جوان صاحب اين حساب در 15سال آينده در حالي كه صاحب شغل و درآمد شده به راحتي مي تواند اقساط 39هزار توماني را بپردازد.
 • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ نحوه پرداخت‌ها و شناسايي گروه‌هاي هدف در بحث هدفمندي يارانه‌ها اعلام شد
خبرگزاري فارس: با ابلاغ آيين‌نامه اجرايي ماده (7) قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، نحوه پرداخت‌ها، تكميل اطلاعات خانوار و شناسايي گروه‌هاي هدف اعلام شد.
 • ر و افرادي كه در مراكز شبانه روزي نگهداري مي شوند و فاقد سرپرست مي باشند، كمك هاي موضوع اين آيين نامه به تشخيص سازمان هدفمند كردن يارانه ها، به سرپرست ديگري پرداخت خواهد شد. البته افراد زنداني خود سرپرست از حكم اين ماده مستثني بوده و كمكهاي مربوط به حساب آنها واريز خواهد شد. اين آيين نامه سازمان هدفمند كردن يارانه ها را مكلف كرده است از طريق حساب هاي بانكي، نسبت به پرداخت يارانه هاي موضوع اين آيين نامه اقدام كند. درضمن اين سازمان حق استرداد وجوهي را كه به صورت اشتباه يا به دليل اطلاعات خلاف وا
 • از حق بيمه گروههاي هدف به تشخيص وزارت رفاه و تأمين اجتماعي مي شود. بخش امور حمايتي و توانمندسازي نيز شامل 7زيرمجموعه است كه عبارتند از: تأمين بخشي از هزينه هاي اجراي طرح تأمين آتيه فرزندان مهر امام رضا (ع)، كمك به تأمين بخشي از هزينه هاي مربوط به مسكن، تحصيل دانشجويان و ازدواج جوانان براي گروههاي هدف، كمك به تأمين مسكن جوانان برتر (در زمينه هاي علمي، فرهنگي، ورزشي و پژوهشي)، تغذيه زنان باردار و كودكان زير (6) سال، طرح گسترش خدمات مالي خرد براي گروههاي هدف از طريق صندوق مهر امام رضا (عليه السل
 • دكان زير (6) سال، طرح گسترش خدمات مالي خرد براي گروههاي هدف از طريق صندوق مهر امام رضا (عليه السلام) يا بانكها، توانمندسازي اقتصادي زنان سرپرست خانوار و دختران خود سرپرست، معلولان، فرزندان ترخيص شده از مراكز حمايتي و فرزندان مددجويان و كمك به اشتغال جوانان. در موارد فوق، سازمان هدفمند كردن يارانه ها مكلف است با همكاري دستگاههاي اجرايي ذي ربط حسب مورد سهميه تخصيصي و سقف پرداختي و ساز و كار اجرايي در هر مورد را همه ساله تعيين و جهت تصويب به مجمع عمومي ارايه دهد. بر اساس اين آيين نامه، به منظور
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ پنج چالش آينده اقتصاد ايران
دكتر مسعود نيلي از اقتصاددانان مطرح كشور و طراح برنامه سوم توسعه با انتشار مقاله تحليلي نسبتا مفصلي ضمن به تصوير كشيدن چالش‌هاي آينده اقتصاد ايران در حوزه اشتغال، بي‌رونقي، يارانه‌ها و واردات چيني نسبت به عدم‌توجه لازم به اين چالش‌ها هشدار داد.اين تحليل كه ديروز منتشر شد با اشاره به ضرورت توجه به ملاحظات «آينده‌نگري» در حوزه سياست‌گذاري، بر اين نكته انگشت گذاشته است
 • از نظر درآمدهاي ارزي و با توجه به آنچه كه در بخش قبل به آن اشاره شد، اقتصاد ما مي توانست با تجهيز منابع، خود را براي سال هاي نسبتا دشوار آينده براي ايجاد شغل، آماده كند. در ابتداي دوره رونق نفتي، چارچوب هاي قانوني و به طور خاص ماده قانوني مربوط به حساب ذخيره ارزي، رويكردي محتاطانه را در مصرف درآمدهاي ارزي تعيين مي كرد. اما تلقي تصميم گيرندگان آن بود كه با صرف درآمدهاي ارزي براي رفع نيازهاي جامعه و به ويژه به كارگيري آن در تامين نيازهاي مناطق محروم و كمتر توسعه يافته، مي توان مسيري ميانبر براي
 • دوخته مي كنند تا مصرفي هموار داشته باشند و دچار مشكل نشوند، به حال آنها غبطه مي خورم. به هر حال، به نظر مي رسد، در حال حاضر، بسيار دشوار است كه بگوييم كدام بخش يا حتي رشته فعاليت يا منطقه جغرافيايي، آماده آن است كه دو برابر حداكثر مقدار گذشته، براي جوانان و زنان تحصيلكرده، شغل درآمدزا ايجاد كند. حكايت سوم- يارانه ها: اصلاح قيمت انرژي و انطباق آن با قيمت هاي قابل مقايسه بين المللي و تنظيم مناسب آن با تحولات ساير قيمت ها در اقتصاد داخلي يك ضرورت اجتناب ناپذير و قطعي است. در كشور ما، همواره حسا
 • ش هاي موردي در قيمت برخي حامل هاي انرژي به ويژه بنزين، از آنجا كه از قاعده مشخص و هدف ميان مدت يا بلندمدت تعرف شده اي تبعيت نمي كرد، نتوانسته از اثربخشي مناسب برخوردار باشد. تغييرات قاعده مند و هدفدار قيمت ها در دو نوبت و در قالب لوايح برنامه هاي پنجساله سوم و چهارم منظور شد كه هر دو از برنامه حذف گرديد و نهايتا در سال هاي برنامه چهارم، تثبيت قيمت انرژي، به رغم شتاب گرفتن نرخ تورم جايگزين شد. كاهش قابل توجه قيمت نسبي انرژي در مقايسه با ساير قيمت ها در اقتصاد، در كنار افزايش سطح درآمد در شرايط و
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ قانون بودجه سال 1387 كل كشور
‎‎‎‎عطف به نامه‌هاي شماره 168203 مورخ 17/10/1386 و شماره 177248مورخ 3/11/1386 در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم(123) قانون اساسي جمهوري‌اسلامي‌ايران قانون بودجه سال 1387كل كشور كه به مجلس‌شوراي اسلامي تقديم گرديده بود با تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 1/12/1386 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي‌گردد.
 • حاظ اجراء مقررات قانون يادشده در حكم مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به شمار مي آيند. ‎‎‎‎6 – سهميه هاي باقيمانده تسهيلات مصوب بيع متقابل و تسهيلات مالي خارجي (فاينانس- موضوع قانون استفاده از منابع مالي خارجي مصوب 6/7/1384) و حساب ذخيره ارزي مندرج در قوانين بودجه هاي سالهاي گذشته در سال 1387 به قوت خود باقي است. مبلغ قابل استفاده تسهيلات مالي خارجي(فاينانس) و استفاده از موجودي حساب ذخيره ارزي موضوع بندهاي (د) و(هـ) ماده(1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگ
 • اه 1387، با توجه به قانون نفت مصوب 1366 به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد. تا پايان سال 1387، امور نفت، گاز و پتروشيمي طبق مقررات حاكم موجود و اين قانون اداره خواهد شد. ‎‎‎‎8- هزينه خدمات مديريت طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه اي بنياد مسكن انقلاب اسلامي، سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومي، شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل، سازمان توسعه برق ايران، شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران و شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي حداكثر تا دو و نيم درصد (5/2%) عملكرد تخصيص اعتبارا
 • شكلها و مراكزفرهنگي و قرآني غيردولتي، اعتبار جزء(6) رديف متفرقه 540000 موضوع رديف(23) جدول(18) و رديف 114300 ‎{جزء(1) جدول(24)‎} و رديف 114000 (برنامه هاي شماره 30260 و 30247) و رديف 114300 (برنامه هاي 30236 و 30260 و برنامه 30252 سازمان ملي جوانان) زير نظر كميته اي متشكل از نمايندگان سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان تبليغات اسلامي، سازمان ملي جوانان و يك نفر از اعضاي كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي به انتخاب كميسيون بعنوان ناظر براساس عملكرد و برنامه
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ بازارها و رشد
بخش نخست بازارها مكانيسم‌هايي هستند كه از طريق آنها منابع اقتصادي هدايت شده و جايي است كه در آن انگيزه‌هاي اقتصادي شكل مي‌گيرد.
 • ازارها و رشد» براي پروژه تحقيق جهاني (GRP) تهيه شده‌اند ارائه مي‌كنيم. اين كار با عرضه چهار سناريوي مسلم از فرآيند رشد [اقتصادي] كه مرتبط با برخي از مناطق است، صورت مي‌گيرد. دستور تحقيق رگرسيون‌هاي رشد كلان و به طريق اولي حسابداري رشد، اكثرا در مورد مكانيسم‌هايي كه از طريق آن خاستگاه‌هاي رشد مطالعه شده، عمل مي‌كنند اطلاعات چنداني به دست نمي‌دهند.اين‌ها ابزارهاي مفيدي براي توصيف اطلاعات هستند، اما در حال حاضر توانايي چنداني در ارائه تفسيري علّي
 • بازگرديم و با رجوع به مقالات منطقه‌اي پروژه تحقيقات جهاني، ابعاد بازار كار را كه مي‌تواند سه مكانيسم رشد بازار كار را تحت‌تاثير قرار دهد، بررسي كنيم. زيرساخت بازار زيرساخت مهم بازار كار عبارت است از: (الف) حمل‌و‌نقل، بازار مسكن (و وام مسكن) و محدوديت‌هاي اقامت؛ (ب) سيستم‌هاي آموزش؛ (ج) مكانيسم‌هاي تسويه بازار مانند كانال‌هاي اطلاعات در مورد فرصت‌هاي شغلي؛ (د) محافظت در مقابل انحراف؛ (ه) دستورالعمل‌ها و مقررات نيروي كار؛ (و) امنيت اجتماعي.
 • د. هكمن و پاژ – سرا (2000) با استفاده از آزمايش‌هاي طبيعي از تاريخ معاصر كشورهاي آمريكاي لاتين نقش قوانين امنيت شغلي را مورد تحليل قرار داده و احراز كرده‌اند كه چنين مقرراتي اثر منفي قابل‌توجهي روي سطح اشتغال به‌خصوص در بين جوانان دارد. با نگاهي به كشورها (بورگس، 1994) و ايالت‌هاي آمريكا (درتوزوس و كارولي، 1993) مشاهده مي‌شود كه قوانين حفاظت شغلي باعث كند شدن تعديلات ساختاري و بازتخصيص نيروي كار از صنايع در حال افول به صنايع نوآور و در حال رشد مي‌شود. تا
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ تبيين نابرابري درآمد در شركت‌ها و جامعه
وبلاگ‌نويسي از پديده‌هاي جديد و مهم اجتماعي، سياسي و اقتصادي است كه با اتكا به اينترنت ممكن شده است. اقتصاددانان زيادي هم براي انتقال افكار خود و هم براي ايجاد رابطه اي نزديك و پويا با دانشجويان به طور مرتب در وبلاگ‌هاي خود يادداشت مي‌نويسند.
 • ين كنترلي بوده است، شامل حق مسكن پرمايه، سفرهاي تفريحي، دسترسي آسان به هواپيماي اختصاصي، مستمري بازنشستگي عظيم و ساير مزاياي شغلي. اين كنترل ها جنگي را به راه مي اندازند كه در يك سو دولت راه هاي گريز از قانون را مي بندد و از سوي ديگر استعداد و مهارت حسابداران و وكلا قرار مي گيرد تا راه هاي گريز جديدي را پيدا كنند.» نابرابري درآمدمساله اي نه چندان مهم ريچارد پوسنر هر زمان جامعه رقابتي تر و شايسته سالارتر مي شود، نابرابري درآمد احتمال افزايش دارد كه اين صرفا نتيجه و پيامد وجود نابرابري ها
 • نيز سرمايه فيزيكي است. تاثير اوليه بازده بالاتر سرمايه انساني، نابرابري وسيع تر در درآمدها است (دقيقا همان طور كه اثر اوليه بازده بالاتر سرمايه فيزيكي، نابرابري وسيع تر درآمد است)، اما آن تاثير رو به كاهش مي گذارد و طي زمان عقب گرد مي كند هنگامي كه جوانان سرمايه گذاري بيشتري در سرمايه انساني خود مي كنند. من نتيجه مي گيرم كه نيروهاي افزايش دهنده نابرابري درآمدها در آمريكا به صورت كلي مفيد هستند چون كه آنها بازتاب دهنده بازده بالاتر سرمايه گذاري در تحصيلات و ساير سرمايه هاي انساني بوده اند. با
 • آرامش خاطر باشد، چون واكنش جامعه به اين بازده هاي بالاتر تاكنون به طرز نگران كننده اي بسيار محدود بوده است. براي مثال چرا در زماني كه منافع تحصيلات دانشگاهي اينقدر آشكار است تعداد بيشتري از فارغ التحصيلان دبيرستاني وارد دانشگاه نشده اند؟ يا چرا نسبت جوانان آمريكايي كه در دبيرستان ترك تحصيل مي كنند به خصوص پسران آمريكايي-آفريقايي و اسپانيايي ها، در روي رقم 25 درصد تمام دانش آموزان دبيرستاني، كاملا ثابت باقي مانده است؟ بخشي از پاسخ به هر دو پرسش را بايد در فروپاشي بنيان خانواده آمريكايي و سطح مه
 • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ ارز تك نرخي شد
تك نرخي شدن ارز، تعيين نرخ دلار در بودجه، معافيت مالياتي حقوق زير 833 هزار تومان، تداوم واريز يارانه نقدي 45 هزار و 500 توماني در سال 92، واگذاري سهام باشگاه‌هاي پرسپوليس و استقلال و ... بخشي از مهمترين مصوبات مجلس در جريان بررسي لايحه بودجه 92 است.
 • گان مجلس شوراي اسلامي همچنين مصوب كردند كه در صورت پرداخت قبوض جريمه‌هاي راهنمايي تا پايان سال 90، جريمه ديركرد آنها بخشيده خواهد شد. بر‌اين اساس مقرر شد حداكثر شش ماه پس از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون، در صورت پرداخت و تسويه حساب قبوض جريمه‌هاي راهنمايي و رانندگي توسط مالكان خودرو، جريمه ديركرد ناشي از عدم پرداخت آن تا پايان سال 90 بخشيده مي‌شود. *نمايندگان مجلس در مصوبه‌اي مصوب كردند كه كليه اشخاص حقيقي و حقوقي استخراج كننده معادن سنگ آهن موظفند سهم
 • ناشي از انفجار، آتش‌سوزي و مسموميت مشتركين اعم از شهري و روستايي، گاز و برق مي‌شود. *نمايندگان مجلس بانك مركزي را موظف كردند از طريق بانك‌هاي عامل در سال جاري به حداقل صد هزار نفر از جانبازان 20 درصد و بالاتر با رعايت اولويت وام مسكن پرداخت كنند. *نمايندگان در مصوبه ديگري مقرر كردند كه 200 ميليارد تومان تسهيلات به زندانيان نيازمند پرداخت شود. *نمايندگان مجلس شوراي اسلامي تحصيل ايثارگران، حافظان كل قرآن كريم و قاريان ممتاز كشوري را رايگان كردند. * مجلس در جريان
 • قبل و بعد از واگذاري، از قوانين و مقررات مربوط به ايثارگران تبعيت كنند. *در مصوبه ديگري مقرر شد درآمد اماكن ورزشي اجاره داده شده صرفا براي ورزش همان شهرستان هزينه ‌شود و انتقال و هزينه آن در شهرستان ديگر ممنوع است. همچنين وزارت ورزش و جوانان اجازه دارد تا اماكن ورزشي خود را در اختيار هيات‌هاي ورزشي قرار دهند. *نمايندگان مجلس مصوب كردند كه وزارت آموزش و پرورش بخشي از منابع حاصل از محل فروش اموال غيرمنقول خود را صرف هوشمندسازي مدارس كنند.  
مقالات/ بررسي چرايي و چگونگي فرار سرمايه در اقتصاد ايران
يكي از عوامل مهم رشد و توسعه اقتصادي كشورها فراهم نمودن سرمايه كافي اعم از سرمايه‌هاي فيزيكي و انساني است. در شرايطي كه يكي از مشكلات عمده كشور‌هاي در حال توسعه و توسعه نيافته كمبود سرمايه است،
 • رمايه خصوصي و دولتي را شامل مي‌شود، فرار سرمايه جزئي از خروج سرمايه است. ب) پاستور فرار سرمايه را اختلاف بين استفاده‌ها و منابع ثبت شده ارز مي‌داند. (پاستور)فرار سرمايه= (تغيير در بدهي + تغيير در سرمايه‌گذاري خارجي) – (تغيير در ذخاير خارجي + كسري حساب جاري) ج) انتقال غير قانوني سرمايه به خارج و اين مفهوم با عبارت صادرات سرمايه متفاوت است، زيرا صادرات سرمايه با توجه به لحاظ مفاد قانوني كشور انجام مي‌شود پس صادرات يك پديده عادي اقتصادي است، ولي فرار سرمايه يك پديده غير عادي مي‌باشد. د) در تعر
 • اين ميان كشور امارات بيشترين محل ورود سرمايه‌هاي ايراني است. به گونه‌اي كه روزنامه الاتحاد چاپ ابوظبي در گزارشي نوشت: بهترين مكان براي سرمايه‌گذاري در خاورميانه سرمايه‌گذاري در امارات است كه در چند ماه گذشته ايرانيان سهم زيادي در آن داشتند و در امر مسكن سرمايه‌گذاري كردند و حتي اخيرا به بازارهاي مالي دبي و ابوظبي نيز هجوم آورده و در امر مسكن و ساخت و ساز ايرانيان بيشتر از ديگر اتباع كشورها در امارات سرمايه‌گذاري كرده اند. هر گاه ايرانيان بر خط افق نگاهي به كشورها كنند دبي را بهترين جايگاه مي‌بي
 • فرار سرمايه را مي‌توان در موارد ذيل خلاصه نمود. 1 ) ايجاد محيط اقتصادي مطمئن و با ثبات: اين راه مهم‌ترين عامل كنترل سرمايه در ايران مي‌باشد، چرا كه علت اصلي فرار سرمايه در ايران دقيقا با اوضاع و احوال نامطمئن اقتصادي رابطه تنگاتنگي داشته است و اين مساله خود به تامين مالي وابسته است. 2) اتخاذ سياست‌هاي معتبر و درست كلان اقتصادي: اتخاذ سياست‌هاي معتبر و درست كلان اقتصادي، همراه با نرخ مقتضي و نرخ‌هاي بهره مناسب، عناصر كليدي در كاهش نرخ تورم، تثبيت آنها و محو كسري‌هاي بودجه هستند. به نظر مي‌رسد چ
 • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ وضعيت اقتصادي ايران پس از رفع تحريم چگونه مي شود؟
من به گفته ي برخي اقتصاديون ايمان دارم كه مي گويند اثر تحريم ها آنقدري نيست كه بتواند اقتصاد ملي نيرومند ما را به اين حال و روز درآورده باشد و آنچه كه علت العلل است مشي مديريتي بي برنامه و نامنسجم مديراني است
 • ه ي واحد در اين موضوع برسند و ماحصل آن، لغو تمامي تحريم هايي باشد كه طي چند سال اخير بر عليه كشورمان وضع شده است . تحريم هايي كه عده اي پوپوليست سعي دارند تمامي مشكلات كشور را به وجود آن نسبت دهند و مديريت ضعيف و غير قابل دفاع خود را طي اين سالها به حساب نياوردند . خوب برگرديم به فرض مورد نظرما . چند ماهي از لغو تمامي تحريم ها گذشته و فروش نفت ايران به نهايت حد خود رسيده و طلب هاي حاصل از فروش نفت در دوران پيش از لغو تحريمها، باز پس داده شده است . بانك مركزي ديگر وارد تجارت جهاني شده و فراو
 • دودي و نه به كلي كنترل شده  نرخ سود بانكي از قبل از لغو تحريم ها به دليل كنترل نقدينگي بالا رفته بود و تا به نرخ مناسب خود برگردد نيازمند زماني نسبتاً طولاني است. قيمت خودرو هنوز واقعي نشده و با وجود لغو تحريم هاي قطعات يدكي همچنان بالاست. قيمت مسكن فرو كش كرده اما دچار ركود شده است. چون پيش از لغو تحريم ها مسكن را گران ساخته اند و بايد گران بفروشند. راستي تخم مرغ هنوز هم گران است. خوب، پس چرا چيزي درست نمي شود؟ چرا همه چيز گران است ؟ پس مشكل كجاست ؟ تحريم ها كه لغو شده و همه موانع برد
 • اما دچار ركود شده است. چون پيش از لغو تحريم ها مسكن را گران ساخته اند و بايد گران بفروشند. راستي تخم مرغ هنوز هم گران است. خوب، پس چرا چيزي درست نمي شود؟ چرا همه چيز گران است ؟ پس مشكل كجاست ؟ تحريم ها كه لغو شده و همه موانع برداشته شده، پس چرا جوانان همچنان بيكارند ؟ چرا نرخ ازدواج تكان نخورده ؟ چرا ......؟ چرا ......؟ چرا ......؟ برمي گردم به همان گفته ي پيشين، كه كثيري از مشكلات كشور در عرصه اقتصاد، چه در دوران فعلي و چه حتي در دوران فرضي پس از لغو تحريم، برمي گردد به عرصه مديريت. مديريت
سرفصلهاي کتاب/ قيمت‌ها همه جا حضور دارند
هر چيزي قيمتي دارد، اما هميشه روشن نيست كه آن قيمت چيست. از بيشتر قيمت‌هايي كه مي‌پردازيم ظاهرا معنا و منطق خيلي كمي بيرون مي‌آيد.
 • اد كه نيازمند جهيزيه كمرشكن است. دولت‌هاي ايالتي هند براي اصلاح و متوازن كردن انگيزه‌ها، برنامه‌هاي مبارزه با فقر را با هدف افزايش ميل والدين به داشتن دختر شروع كرده‌اند. در سال 2008 دهلي يك برنامه سپرده‌گذاري 10000 روپيه در حساب دختران تازه به دنيا آمده در خانواده‌هاي فقير را شروع كرد- با بزرگ شدن و رفتن دختران به مدرسه، مبالغ بيشتري پرداخت مي‌شود. هدف از اين كار ايجاد تكيه‌گاه منابعي براي آنها است تا ازدواج كرده يا تحصيلات عاليه را دنبال كنند. برنامه بيم
 • در آمريكا، بنزين ارزان به مردم امكان داد تا به خانه‌هايي بزرگ‌تر و دورتر از محل كار، مدرسه و مراكز خريد حركت كنند. دقيقا در يك دهه گذشته، ميانه ميزان آمد و شد آمريكايي‌ها به محل كار از 15 كيلومتر به 18 كيلومتر افزايش يافت. زيربناي يك مسكن معمولي نيز بيش از 3 درصد بيشتر شد. شهرهاي اروپا به ندرت بي‌حساب گسترش يافتند. اين شهرها صدها سال قبل ساخته شده بودند زماني كه مسافت‌هاي طولاني را طي كردند، هزينه زيادي برحسب زمان و زحمت مي‌برد. طي انقلاب فرانسه، فرار لويي شانزدهم
 • و به آساني قابل ماليات گرفتن بود. اين عادلانه بود: مردم ثروتمند احتمال بيشتري داشت كه خانه‌هاي بزرگتر با پنجره‌هاي بيشتر داشته باشند؛ بنابراين پول بيشتري بپردازند و دشمني شديد مردم با ماليات بر درآمد را رفع نمايد. اما شاه واكنش مردم را به حساب نياورد. آنها پنجره‌هاي خانه‌هايشان را مسدود كردند تا ماليات كمتري بپردازند. امروز پنجره‌هاي مسدود شده در ادينبورگ به تصاوير پيت معروف هستند به ياد ويليام پيت كه ماليات را در 1784 وارد اسكاتلند كرد. اقدامات ظاهرا معتدل را مي‌اينده قيمت مسكن, جزئيات سود و زيان تسهيلات مسكن جوانان, قيمت هر مترمربع مسكن, حساب پس‌انداز مسكن جوانان, بانك مسكن, قانون هدفمند كردن يارانه‌ها, نحوه پرداخت‌ يارانه, شناسايي گروه‌هاي هدف, هدفمند كردن يارانه‌ها, طراح برنامه سوم, چالش‌هاي آينده اقتصاد ايران, آينده اقتصاد ايران, اقتصاد ايران, هدفمند كردن يارانه, قيمت انرزي, آينده‌نگري, قانون بودجه سال 1387 كل كشور, قانون بودجه, سال 1387, بازارها و رشد, منابع اقتصادي , انگيزه‌هاي اقتصادي, تعيين‌كننده رشد, سرمايه‌گذاري, دارايي‌هاي مالي, سرمايه‌گذاران, سرمايه, اقتصاد, بازارها, تخصيص , اقتصادي, انساني , تاثير, تحقيق , نابرابري, وبلاگ بكر, پوسنر , حسادت و ريسك, خدمات مديران, جبران خدمات, اختيار خريد سهام, پاداش, حقوق, ريسك ذاتي, سرمايه انساني, كارآفرينان, نرخ گردش شغلي , ارز تك نرخي شد, فرار سرمايه در اقتصاد ايران, فرار سرمايه, اقتصاد ايران, جذب سرمايه‌هاي خارجي, سرمايه‌هاي فيزيكي و انساني, فرار سرمايه, اندازه گيري فرار سرمايه, وضعيت اقتصادي ايران پس از رفع تحريم چگونه مي شود؟


11 رديف در 2 صفحه
   << بعدي  2  1
مشاوره در رازنامه

فهرست مشاورين

  سعيد ربيعي مجد  ( مشاوره حقوقي: ثبت شركت ها و صورتجلسات، اخذ برند و كارت بازرگاني،اخذ رتبه پيمانكاري، قراردادهايEPC  )
  باسلام خدمت شما سوال من اين است كه اگر بخواهم موضوع ثبتي يك شركت را تغيير دهم بايد چه مراحلي را انجام دهم با تشكر از راهنمايي شما


  احمد نورمحمدي  ( راهبري سيستم هاي مالي و عمومي حسابداري )
  با سلام اگر شركتي چكهايي را هزينه كرده باشد با تاريخ هاي متعدد و شركت مشغول به كارهاي انحلال باشد ،سوالات زير را لطفاً پاسخ دهيد.؟ 1/آيا در صورت برگشت خوردن چك ها صاحبين امضا مسئول هستند و حسابهاي


  سعيد ربيعي مجد  ( مشاوره حقوقي: ثبت شركت ها و صورتجلسات، اخذ برند و كارت بازرگاني،اخذ رتبه پيمانكاري، قراردادهايEPC  )
  با سلام خدمت شما بنده به همراه يكي از دوستانم سال گذشته شركتي با مسئوليت محدود ثبت كردم كه سهم هر كدام 50 درصد است ولي حق امضاءو تعهدات مالي برعهده مديرعامل يعني شريكم هست . پس از گذشت مدتي موفق شدم


  حميده حبيبي ( مشاوركسب وكار وتجارت الكترونيك توسعه و بازاريابي و تبليغات كسب وكار  )
  سلام و تشكر. ما طراح سايت حرفه اي هستيم. براي افزايش مشتري در اين زمينه چه پيشنهادي داريد. توان ما در متقاعد كردن مشتري بسيار كم است. ممنون از پاسخ شما.


  سعيد ربيعي مجد  ( مشاوره حقوقي: ثبت شركت ها و صورتجلسات، اخذ برند و كارت بازرگاني،اخذ رتبه پيمانكاري، قراردادهايEPC  )
  سلام. آيا بدون مدرك تحصيلي و با مدرك فني و حرفه اي مي توان شركت داده پردازي ثبت كرد؟ در كل براي كسي كه مدرك مرتبط ندارد چه راه حلي پيشنهاد ميكنيد؟ با تشكر


  سعيد ربيعي مجد  ( مشاوره حقوقي: ثبت شركت ها و صورتجلسات، اخذ برند و كارت بازرگاني،اخذ رتبه پيمانكاري، قراردادهايEPC  )
  سلام. باتشكر از پاسخ هاي قبلي شما. براي ثبت شركت داده پردازي با مسئوليت محدود چه مدرك تحصيلي لازم است؟ اگر يكي از اعضا كارت پايان خدمت نداشته باشد باز هم مي توان شركت ثبت كرد؟ با تشكر


  علي روزي طلب ( مشاور IT و امنيت اطلاعات - توسعه برنامه هاي اندرويد - IOS ...،تجارت الكترونيك و طراحي سايت )
  منظور من ، يك گروه يا تيم بود تشگيل گروه برنامه نويسي و ساخت نرم افزار هم مجوز لازم داره ؟


  احمد نورمحمدي  ( راهبري سيستم هاي مالي و عمومي حسابداري )
  سلام.با توجه به اينكه شركت در سال قبل هزينه پرداختي حقوق را كامل شناسايي نكرده و در دفاتر اظهارنامه مالياتي ثبت نگرديده است. تكليف چيست؟.(عدم شناسايي بابت ارسال ليست جريمه بيمه با توجه به بازرسي انجام


  علي روزي طلب ( مشاور IT و امنيت اطلاعات - توسعه برنامه هاي اندرويد - IOS ...،تجارت الكترونيك و طراحي سايت )
  سلام و عرض ادب ، جناب دكتر يه سوال در حوضه ثبت شركت نرم افزاري دارم ، براي ثبت شركت نرم افزاري ، ادارات ثبت ميگن كه بايد مجوز داشته باشم ، ولي براي سخت افزاري خير ميخوام بدونم اگر من سخت افزاري


  سعيد شمس ايلي ( مالي ، مالياتي و حسابداري )
  سلام چگونگي محاسبه شبكاري و شيفت كاري در محاسبه حقوق و دستمزد، لطفا براي من توضيح دهيد با تشكر


  رضا محمودي سفيدگر ( حسابداري و امور بانكي )
  با سلام خدمت جناب آقاي خوش بين در خصوص تكاليف مالياتي ميخواستم بدانم شركتي كه در سال 1391 تاسيس شده و تا كنون تكاليف مالياتي خود را انجام نداده به چه صورت بايد عمل كند؟ يادآور ميشود كه اين شركت در طو


  سعيد شمس ايلي ( مالي ، مالياتي و حسابداري )
  با سلام و عرض وقت بخير خدمت شما همكار گرامي جهت تهيه نرم افزار حسابداري مالي براي موسسات حسابداري ( شركت هاي پيمانكاري ، بازرگاني ، صنعتي و غيره جهت بستن حساب ها و نوشتن دفاتر قانوني ) ميخواستم از شم


  مهدي مقدسي ( مشاوره مالي ،حسابداري و حسابرسي مالي و مالياتي ،قانون ماليات هاي مستقيم. اكسل .قوانين بازار سرمايه، )
  با سلام و عرض وقت بخير خدمت شما همكار گرامي جهت تهيه نرم افزار حسابداري مالي براي موسسات حسابداري ( شركت هاي پيمانكاري ، بازرگاني ، صنعتي و غيره جهت بستن حساب ها و نوشتن دفاتر قانوني ) ميخواستم از شم


  رضا لطفي ( مديريت و برنامه ريزي )
  با سلام اينجانب در رشته مديريت بازرگاني مشغول به تحصيل هستم اينده شغلي در اين رشته چگونه است و براي موفقيت در اين رشته و ادامه تحصيل در خارج از كشور چه پيشنهادي داريد ايا اين رشته در خارج از كشور مي


  حسن رحمان پور ( آموزش وتحقيقات (مشاوره شغلي، آموزش وپرورش، تحقيق و پژوهش) )
  باسلام استادمحترم بفرماييدچگونه مي توانم درآموزش وپرورش طرح پژوهشي اجراكنم؟خواهشمندم درصورت امكان راهنمايي بفرماييد.باتشكر


  مهدي مقدسي ( مشاوره مالي ،حسابداري و حسابرسي مالي و مالياتي ،قانون ماليات هاي مستقيم. اكسل .قوانين بازار سرمايه، )
  با سلام خدمت مشاور محترم بنده باكارت بازرگاني حقيقي امسال كالاي را وارد كردم چون تخصصي دراين زمينه نداشتم كالا رادر بندربعد از تشريفات گمركي واگذار كردم ودرسودي دي نيز شامل حالم نشده ايا بعد از گذشت 4


  عبداله لطفي ( بيمه (غير از تأمين اجتماعي) - روابط عمومي و بازاريابي )
  سلام به نظر شما در حال حاظر كدام يك از بيمه ها، شرايط بهتري براي بيمه عمر افرادقائل اند


  عليرضا صفائي ( مالي و حسابداري )
  با سلام ميخواستم ببينم اگر بخواهم سابقه بيمه دوران سربازي رو به سابقه الانم اضافه كنم چكار بايد بكنم و چقدر هزينه آن ميشود.؟" تاريخ پايان خدمت 1371 "


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با سلام مي خواستم سوال كنم شركت با مسئوليت محدود اگر بخواهد انحلال انجام دهد و بدهي مالياتي حدود هشت ميليون تومان و بدهي بيمه چهار ميليون داشته باشد 1- آيا انحلال بدون پرداخت بدهي هابه علت عدم توانا


  سيد محمود خوش بين ( حسابداري و حسابرسي )
  با سلام من سهامدار و رييس هيات مديره يك شركت با مسئوليت محدود و سهامي خاص هستم كه حدود 9 سال فعاليت داشته ( البته مدت دو سال است كه من هيات مديره شدم و قبلا كسان ديگري بودند و اونها رفتند كنار و من عض


فهرست مشاورين


تازه هاي رازنامه
تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .