جستجو در پورتال

دانلود رایگان قسمت آخر سریال ترکی عاصی

مقالات/ دولت آمريكا: لوياتاني در ميان ثروتمندترين ملت دنيا


پنج سال پيش، ليبرال‌هاي ضدجنگي كه حكومت بوش را فاشيست مي‌دانستند، «در و ديوانه» خوانده شدند، توسط رهبري حزب خودشان به حاشيه رانده شدند، به داشتن انديشه‌هايي خائنانه متهم شدند كه طبق قوانين فدرال مستحق مجازات و حتي اخراج از كشور است.

مقالات/ طبقه متوسط هند قدرتمندتر مي‌شود


هند جزو كدام دسته كشورها قرار مي‌گيرد، كشوري كه در آن واحد به طرز شگفت‌انگيزي ثروتمند و به طرز نااميدكننده‌اي فقير و بيچاره است؟

مشاوره/ باسلام ميخواستم بدونم در خصوص اجاره به شرط تمليك در دفاتر موجر چه ثبت هايي صورت مي پذيرد؟ كليه ثبت ها اعم از ثبت ابتدا، دريافت اقساط و ثبت تسويه ممنون


باسلام ميخواستم بدونم در خصوص اجاره به شرط تمليك در دفاتر موجر چه ثبت هايي صورت مي پذيرد؟ كليه ثبت ها اعم از ثبت ابتدا، دريافت اقساط و ثبت تسويه ممنون
 • ر را به شكل شرط فعل آشكار سازد؛ زيرا آن چه در الفاظ و عبارات قرارداد مذكور به كار رفته است، صلاحيت در شرط نتيجه دارد و اقدامات مزبور تنها تحت عنوان "سبب خاص" براي حصول نتيجه تلقي مي شود. در ايين نامه تسهيلات اعطايي بانك ها در قسمت آخر ماده 57 چنين آمده است: «... و در صورت عمل به شرايط مندرج در قرارداد، عين مستاجره را مالك گردد.» مفهوم اين عبارت، دلالت بر لزوم ملكيت مستاجر در پايان مدت اجاره دارد. به ترتيبي كه بدون نياز به عمل حقوقي و انشاي انتقال، مستاجر مالك
 • شد. بدين وصف، شرط مذكور "شرط نتيجه" است. هم چنين هرگونه ترديد نسبت به نوع شرط با ماده 64 همين ايين نامه برطرف مي شود. عبارت ماده 64 ايين نامه چنين است: «در قرارداد اجاره به شرط تمليك بايد شرط شود كه در پايان مدت اجاره و پس از پرداخت آخرين قسط مال الاجاره، در صورتي كه كليه تعهدات مستاجر طبق قرارداد انجام شده باشد، عين مستاجره در ملكيت مستاجر درايد.» قسمت اخير اين ماده، مالكيت مستاجر را بدون انجام عملي از سوي موجر مقرر كرده است. بدين ترتيب مطابق ايين نامه، شرط ضمن قرارداد اج
 • ام حقوقي كشور ما نيز جانشين مناسبي براي نهادهاي حقوقي ياد شده به حساب ايد. در باب ماهيت اين نهاد حقوقي، نظرهاي گوناگون ارايه شده است كه به نظر مي رسد مقبول ترين آن ها "اجاره شروط" است. ماهيت قرارداد مزبور از دو جزء -عقد اجاره و شرط ضمن آن- تركيب شده است كه با تحليل به عمل آمده، هيچ يك از دو جزء مذكور در شكل تركيبي جديد داراي اشكال نيست. بنابراين هرچند قراردادي تحت عنوان "اجاره به شرط تمليك" و به شكل عقدي معين توسط قانونگذار قانون مدني مورد شناسايي قرار نگرفته اس
 • طبقه بندي اطلاعات

اخبار/ الزامات بودجه‌اي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44


باابلاغ اجراي قانون سياست‌هاي كلي اصل 44، الزامات متفاوت‌ترين بودجه دولت در سال 88 كه در حال تهيه و تدوين است اعلام شد.
 • ي ارائه كند. اين اطلاعات مي تواند شامل نرخ و ميزان بهره مالكانه در هر گروه از معادن مانند مس، آهن، روي و.... باشد. تفكيك درآمدهاي حاصل از واگذاري در مواد 3 و 14قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، حكم واگذاري بنگاه هاي خارج از گروه يك و قسمتي از گروه دو ماده 2 مطرح شده كه با اين حكم از يك طرف منابع بودجه با كاهش ماليات و سود سهام شركت هاي دولتي كاهش يافته و از سوي ديگر با افزايش واگذاري دارايي هاي مالي (فروش سهام) منابع را افزايش مي دهد. به دليل وجود چندين روش در واگذاري شركت ها
 • يا از بدهي اين بنگاه ها به سازمان امور مالياتي كسر كند. براين اساس پيشنهاد مي شود اولا فهرست كالا و خدمات مشمول ماده فوق مشخص شود، ثانيا اعتبار لازم براي هر يك از كالاها و خدمات مشمول در يك رديف بودجه اي مستقل پيش بيني شود. همچنين، براي اجراي قسمت آخر ماده 90 يعني كسر كردن از بدهي اين بنگاه ها به سازمان مالياتي بايد رديف هاي مشخصي به صورت جمعي - خرجي در بودجه پيش بيني شود. ايجاد و تاسيس نهادهاي پيش بيني شده در قانون ايجاد و تاسيس برخي از نهادهايي كه در اين قانون ذكر شده است هزينه بر بوده و
 • شركت هاي تعاوني فراگير ملي ايجاد و تاسيس برخي از نهادهايي كه در اين قانون ذكر شده سرمايه بر بوده و مصارف بودجه را از طريق تملك دارايي هاي مالي افزايش مي دهد. به موجب قانون بايد چهار نهاد سرمايه بر شكل گيرد كه پيشنهاد مي شود اعتبارت لازم بايد در قسمت «تملك دارايي هاي مالي» بودجه 1388 درج شود. بودجه شركت هاي دولتي براساس تبصره هاي «1» و «2» ماده 3 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44، دولت مكلف شده سهم، سهم الشركه، حق تقدم ناشي از سهام و سهم الشركه حقوق مال
 • طبقه بندي اطلاعات

مقالات/ مسئوليت‌ اعضاء هيئت‌مديره در شركت‌هاي سهامي


براساس لايحه اصلاح قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، شركت سهامي توسط هيئت‌مديره منتخب مجمع عمومي اداره مي‌شود و هيئت‌مديره با رعايت قوانين و مقررات جاري كشور، اساسنامه شركت و مصوبات مجمع عمومي صاحبان سهام، شركت را اداره مي‌كند
 • علاوه بر محدوديت هائي كه در قوانين وجود دارد، صاحبان سهام نمي توانند در فرآيند تدوين اساسنامه و يا ضمن مصوبات مجمع عمومي صاحبان سهام، محدوديت هاي غيرمتعارفي را براي هيئت مديره و يا مديرعامل قائل شوند چنين محدوديت هائي در مقابل اشخاص ثالث معتبر نيست. قسمت اخر ماده ۱۱۸ مقرر مي دارد: ”... محدود كردن اختيارات مديران در اساسنامه يا به موجب تصميمات مجامع عمومي فقط از لحاظ روابط بين مديران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و كان لم يكن است“. هيئت مديره براي اداره كردن و
 • رتي به شركتوارد شود، براساس قواعد مسئوليت مدني مديران در برابر خسارت وارده مسئول خواهند بود. همچنين طبق ماده ۱۴۲ و ۱۴۳ قانون مذكور، مديران در برابر هرگونه سهل انگاري كه منجر به ورود خسارت به شركت شود به صورت فردي يا گروهي مسئول مي باشند و طبق قسمت آخر ماده ۱۱۸ كه از نقاط قوت قانون فعلي است ”... محدود كردن اختيارات مديران در اساسنامه يا به موجب تصميمات مجامع عمومي فقط از لحاظ روابط بين مديران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و ”كان لم يكن است“ و به نظر مي رس
 • طبقه بندي اطلاعات

اخبار/ مميزي كه سود را به حساب يارانه‌ها مي‌برد


خبرگزاري فارس: همزمان با اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها و رفع مسدوديت حساب‌ يارانه‌ها، برخي از مسئولان بانكي به ارائه راهكاري براي ماندگاري يارانه‌ها در حساب‌ها پرداختند تا مردم از خارج كردن اين وجوه از شبكه بانكي خودداري كنند؛ يكي از اين راهكارها قرار دادن يك مميز در كنار شماره حساب است.
 • وتاه مدت در شوراي پول و اعتبار مورد بررسي قرار گيرد. وي تاكيد كرد: مورد مذكور در حد يك احتمال و در قالب گزارش هاي كارشناسي مورد بحث است. معاون اقتصادي در واكنش به اظهارات برخي از مسئولان بانكي مبني بر تشكيل يك حساب متفاوت با قرار دادن يك مميز در قسمت آخر سمت راست شماره هاي حساب بانكي، بيان كرد: اين موضوع مي تواند بعنوان راهكار مطرح باشد و جزء امور عادي بانك ها است. وي ادامه داد: بانك ها در صورت اجازه از مشتريان و احراز هويت آنها مي‌توانند براي آنها حساب جديد افتتاح نمايند ولي مهم احرا

مقالات/ مصاحبه با آدام اسميت


ما تصميم گرفتيم كه با آدام اسميت كه بسياري او را پدر علم اقتصاد مدرن مي‌دانند، مصاحبه كنيم. نياز به گفتن نيست كه صحبت كردن با آدام اسميت با مشكلاتي همراه است. براي حل مشكل ما به پروفسور ادوين جي وست كه متخصص مشهوري در حوزه آدام اسميت است متوسل شديم تا نقش واسطه را بازي كنند.
 • كه ناشي از اجتناب از آزادي طبيعي بود، تشخيص دادم. من نشان دادم كه اين وضعيت همبسته با مثلا تلاش‌هاي مصيبت‌باري است كه توسط دولت و كمپاني هند شرقي در قرن 18 صورت مي‌گرفت و همچنين نظام سنگين مالياتي كه بر فقراي فرانسه بسته شده بود. در قسمت آخر سوالتان شما مي‌پرسيد كه آيا تجربه وقايع قرن بيستم، پيش‌گويي‌هاي مرا توجيه كرده است يا خير. پاسخ من خصوصا در مورد آزادي مثبت است. اسكولي و اسلوج در مقاله‌اي در سال 1991، پانزده نوع آزادي اقتصادي را برشمردند. از جمله آنها آ
 • طبقه بندي اطلاعات

مقالات/ بررسي حق بيمه قراردادهاي پيمانكاري و مهندسان


1- مقدمه: مهمترين منبع و ماخذ حقوق كار در عمل، قانون كار هر كشور است كه با اهميت‌ترين قانون بعد از قانون اساسي نيز هست.
 • بررسي حق بيمه قراردادهاي پيمانكاري و مهندسان 1- مقدمه: مهمترين منبع و ماخذ حقوق كار در عمل، قانون كار هر كشور است كه با اهميت‌ترين قانون بعد از قانون اساسي نيز هست.قوانين مربوط به كار ممكن است كلا تحت عنوان قانون كار يا قسمت‌هايي از آن تحت عناوين ديگر، مانند قانون شوراهاي كارگري، قانون تامين اجتماعي و قوانين ديگر تصويب شده باشند. به دلايل مختلف از جمله ضرورت‌هاي احتمالي يا اختصاصي تغيير بعضي از ضوابط كه قانونگذاران به آن نمي‌پردازند در قالب آيين‌
 • موكول به ارائه مفاصا حساب از طرف سازمان خواهد بود. در مورد مقاطعه كاراني كه صورت مزد و حق بيمه كاركنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسليم و پرداخت مي‌كنند، معادل حق بيمه پرداختي بنا به درخواست سازمان از مبلغ يادشده آزاد خواهد شد. هرگاه كارفرما آخرين قسط مقاطعه كار را بدون مطالبه مفاصا حساب سازمان بپردازد مسوول پرداخت حق بيمه مقرر و خسارت مربوط خواهد بود و حق دارد وجوهي را كه از اين بابت به سازمان پرداخته است از مقاطعه‌كار مطالبه و وصول كند. كليه وزارتخانه‌ها و موسسات و شركت‌
 • ه يك و به نسبت كاركرد مكانيكي طبق ماده دو عمل خواهد شد.» «ماده 5 تصويب‌نامه: در تمامي موارد فوق چنانچه حق بيمه فهرست‌هاي ارسالي پيمانكار بيشتر باشد، ملاك محاسبه و وصول حق بيمه، فهرست‌هاي پيمانكار خواهد بود.» «قسمت آخر بند 12 بخشنامه: ...در هرحال واگذارنده كار ملزم به رعايت ماده 38 قانون تامين اجتماعي در مورد اين گروه از پيمانكاران نيز هست.» «بند 15 بخشنامه: درصد حق بيمه مذكور در تصويب‌نامه به ماخذ 15 درصد و 7 درصد ناخالص بهاي كل كاركرد م
 • طبقه بندي اطلاعات

اخبار/ دلايل گرايش مردم به بازار ارز و طلا


گروه بازار پول – حسن سبحاني، نماينده پيشين مجلس در مصاحبه‌اي با خبرآنلاين به بحث در مورد مشكلات اخير در نظام بانكي كشور پرداخت. وي با اشاره به اينكه تمايل مردم به سمت بازار‌هاي طلا و ارز به شرايط توليد در كشور ضرر خواهد زد، تعيين نرخ ارز را بر مبناي بهبود توليد دانست. وي فاصله بين بخش پولي و توليدي اقتصاد را مضر توصيف كرد و از كاهش 21 درصدي اشتغال در واحد‌هاي صنعتي از سال 86 تا 89 خبر داد.
 • nj;هايي است كه در كشور اتفاق مي‌افتد و بخشي از آن سياست‌هاي پولي است و منابع اتخاذ سياست‌هايي كه منجر به اين مشكلات شده است فراتر از بانك مركزي است. يعني اگر هدفمندسازي يارانه‌ها باعث رويكرد مردم به بازار ارز مي‌شود، در اين قسمت آخر بانك مركزي وارد ماجرا مي‌شود ولي آنكه تصميم اوليه را ديگران گرفته‌اند و منشاء ديگران هستند بايد از منظر انصاف ذكر شود؛ به عبارت ديگر در برخي از موارد بانك مركزي در مواقعي با مسائلي مواجه مي‌شود كه لزوما خود منشاء آنها نبوده اس

مشاوره/ با سلام و خسته نباشيد طبق مصوبه مجلس در طرح فوق العاده خاص كاركنان سازمان پزشكي قانوني، افزايش حقوق كاركنان به شرح ذيل اعلام شده است: مشاغل فوق‌العاده خاص دكتراي تخصصي و پي اچ دي : 4* امتياز شغل و شاغل دكتراي حرفه‌اي : 5/3 * امتياز شغل و شاغل كارشناس ارشد و كارشناس بخش فني : 3 * امتياز شغل و شاغل كاردان و تكنيسين بخش فني : 5/2 * امتياز شغل و شاغل كارمندان اداري شاغل در بخش فني : 2 * امتياز شغل و شاغل ساير كاركنان : 1 * امتياز شغل و شاغل همچنين بخش فني شامل معاينه باليني، كميسيون تخصصي، معاينه جسد، سالن تشريح و آزمايشگاه تعريف شده است. بنده كارمند بخش اداري با مدرك فوق ليسانس حقوق مي باشم و طبق اين قانون كاركنان اداري چون فني محسوب نمي شوند مشمول ضريب 1 خواهم بود . سوال من اينست كه با توجه باينكه قانون مشاغل دكتراي تخصصي و PHD را منوط به بخش فني نكرده است آيا اگر كارمند بخش اداري داراي مدرك دكتراي تخصصي و PHD باشد مي تواند از ضريب مذكور بهره مند گردد. با تأكيد مجدد بر اين نكته كه بند اول اين قانون فقط عنوان نموده است مشاغل دكتراي تخصصي و PHD و نگفته است شاغل در بخش فني. آيا مثلاً كسي كه دكتراي حقوق دارد و در بخش اداري كار مي كند را مي توان مشمول ضريب 4 دانست ؟ خواهشمندم به سوال حقير پاسخ دهيد . آيا قانون از بكار بردن مشاغل دكتراي تخصصي و چي اچ دي، مشاغل خاصي را دنبال مي كرده يا هر كارمندي كه داراي چنين مدركي باشد را شامل مي شود؟


 • در مشاغل فني ، امكان پرداخت ضرايب مزبور براي دارندگان مدارك كارشناسي اشد شاغل در مشاغل غير فني ، وجاهت قاوني ندارد، ليكن براي دارندگان مدارك دكتري پي اچ دي و دكتري حرفه اي ، محدوديت اشتغال در پست هاي فني وجود نداشته و امكان پرداخت وجودد ارد.در خصوص قسمت آخر سوالتان بايد بگويم اگر اشتغال به مشاغل غير فني  در سازمان انتقال خون با مدارك دكتري پي اچ دي ساير رشته هاي دانشگاهي مغايرتي نداشسته باشد،امكان پرداخت براي همه هست
 • طبقه بندي اطلاعاتدولت آمريكا: لوياتاني در ميان ثروتمندترين ملت دنيا, طبقه متوسط هند قدرتمندتر مي‌شود, باسلام ميخواستم بدونم در خصوص اجاره به شرط تمليك در دفاتر موجر چه ثبت هايي صورت مي پذيرد؟ كليه ثبت ها اعم از ثبت ابتدا، دريافت اقساط و ثبت تسويه ممنون, الزامات بودجه‌اي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44, بودجه سال 88, سياست‌هاي كلي اصل 44, تخفيف‌هاي مالياتي, قانون برنامه چهارم توسعه, تنظيم بودجه سالانه, درآمد مشمول ماليات شركت‌هاي تعاوني, سود علي‌الحساب, قانون تجارت , قانون بازار اوراق بهادار, زيان انباشته, بهره مالكانه, خط اعتباري جهت تامين مالي , تملك‌ دارايي سرمايه‌اي, قانون, مديران, مسئول, هيئت‌مديره, عمومي, مسئوليت, اساسنامه, تجارت, سهامداران, اختيار, اعضاء, مسئوليت‌اعضاءهيئت ‌مديره, شركت‌هاي سهامي, قواعد مسئوليت, مسئوليت مديران, حق بيمه قراردادها, پيمانكاري و مهندسان , حق بيمه, قراردادهاي پيمانكاري, سازمان تامين اجتماعي, صورت وضعيت‌, وضعيت‌هاي موقت, بيمه‌هاي پرداختي, قانون, قرارداد, پيمانكار, اجتماعي, تامين, بخشنامه, پرداخت, كارفرما, دلايل گرايش مردم به بازار ارز و طلا


99 رديف در 10 صفحه
   << بعدي  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1
مشاوره در رازنامه

فهرست مشاورين
  مهدي مقدسي
  مهدي مقدسي ( مشاوره مالي ،حسابداري و حسابرسي مالي و مالياتي ،قانون ماليات هاي مستقيم. اكسل .قوانين بازار سرمايه، )
  سلام و خشته نباشيد خذمت استاد گرامي. براي فصل هايي كه خريد و فروش نداريم من اظهارنامه رو خالي تحويل ميدم يعني هيچ رقمي رو وارد نميكنم.آيا اين كار اشتباهه؟؟ جايي خوندم كه قبض آب و برق اينا رو بايد اضا

  مرتضي آمري نيا
  مرتضي آمري نيا ( مدیریت ادعا – ادعاهای فنی و قراردادی در حوزه پروژه های عمرانی )
  باسلام و خسته نباشيد. بنده تحقيقي راجع به "كنسرسيوم" و "قراردادهاي بهره بهرداري و نگهداري" دارم. لطفا منابعي در اين خصوص معرفي كنيد و بگوييد اين مباحث متعلق به چه رشته اي است؟

  معصومه جوانبخت
  معصومه جوانبخت ( حسابداري )
  با سلام و احترام، اگر فردي تنها 7 ماه از 18 ماه بيمه بيكاري خود را استفاده كند و در اين حين به استخدام شركتي در بيايد كه بيمه اش از آن شركت رد شود. بعد از چه مدتي پس از كار كردن در آن شركت ميتواند دوب

  سيد عليرضا هاشمي نكو
  سيد عليرضا هاشمي نكو ( سرمايه گذاري،بورس اوراق بهادار، منابع انساني و آموزش، كارآفريني، طرح كسب و كار )
  با سلام خدمت مشاور گرامي بنده در حدود 60 ميليون سرمايه دارم يك مغاره پدري كه 80 متر مي باشد ذر يهترين موقيت شهر رزن كه اليته شهر كوچكي مي باشد و اقتصاد ان شهر وايسته به روستايان است مي خواستم ار جنابع

  داريوش خشوعي ثابت
  داريوش خشوعي ثابت  ( مشاور حسابداري،حسابرسي، مالي و مالياتي )
  با سلام و خسته نباشيد خدمت شما لطفا راهنمائي بفرمائيد من به كمك شما نياز دارم. سوالم اينست كه من حسابدار يك صندوق هستم كه فعاليت اصليش اعطاي تسهيلات قرض الحسنه مي باشد .تقريبا ما دو سال است كه شروع ف

  داريوش خشوعي ثابت
  داريوش خشوعي ثابت  ( مشاور حسابداري،حسابرسي، مالي و مالياتي )
  با سلام و خسته نباشيد خدمت شما استاد گرامي ميخواستم بدونم براي فصلهايي كه خريد و فروش ندارم و اظهار نامه ارزش بر افزوده رو هم صفر زدم ليست معاملات فصلي اش را چكار كنم ؟؟ نيازي به ثبت و نامه عدم فعالي

  حميد نصيري
  حميد نصيري  ( مالي و مالياتي  )
  با سلام و خسته نباشيد شركت پيمانكاري در سالهاي 86كه مشمول ماليات بر ارزش افزوده نبوده پيش دريافتي گرفته و به درامد منجر نشده و الان كه سال 93 من قصد دارم اين را از بلاتكليقي خارج كنم و از حالت پ

  مازيار نخكوب
  مازيار نخكوب ( منابع انساني‌واداري (قوانين كار، تامين اجتماعي، كاركرد، حقوق و دستمزد، ارزيابي عملكرد) و آموزش  )
  سلام مي خاستم ببينم براي پرداخت حقوق و مزاياي كارمند براي مرخصي استعلاجي كمتر از سه روز ، قانون كارفرما را موظف و مجبور به پرداخت كرده يا اختياري و طبق توافق مي باشد . يعني كارفرما بايد هزينه اين سه

  موسسه حقوقي و داوري نگاه عدالت نامدار
  موسسه حقوقي و داوري نگاه عدالت نامدار  ( دعاوي خانواده، ملكي، كيفري، حقوقي و انعقاد قراردادهاي حقوقي و تجاري )
  با سلام جندي پيش برادرم با يك نفر بر روي مبلغي درگير شد كه پس از شكايت ايشان دادگاه برادرم را به 3 ماه حبس تعزيري محگم كرد كه اين حبس به برادرم اعلام نشد (پس از رضايت ) درحال حاضر از دادگاه شعبه اجرا

  موسسه حقوقي و داوري نگاه عدالت نامدار
  موسسه حقوقي و داوري نگاه عدالت نامدار  ( دعاوي خانواده، ملكي، كيفري، حقوقي و انعقاد قراردادهاي حقوقي و تجاري )
  باسلام وعرض ادبrn• بنده يك ملك مسكوني بصورت قولنامه اي دارم كه بعلت قدمت ساخت و گذشت حدودا 35سال ديوارهاي داخلي آن از نواحي مختلفي نشست كرده كه با آوردن يك مهندس معمار پيشنهاد تقويت سازي و احداث يك را

  موسسه حقوقي و داوري نگاه عدالت نامدار
  موسسه حقوقي و داوري نگاه عدالت نامدار  ( دعاوي خانواده، ملكي، كيفري، حقوقي و انعقاد قراردادهاي حقوقي و تجاري )
  با سلام جندي پيش برادرم با يك نفر بر روي مبلغي درگير شد كه پس از شكايت ايشان دادگاه برادرم را به 3 ماه حبس تعزيري محگم كرد كه اين حبس به برادرم اعلام نشد (پس از رضايت ) درحال حاضر از دادگاه شعبه اجرا

  محمدرضا (فرزاد) جهانشاهلو
  محمدرضا (فرزاد) جهانشاهلو ( مديريت امورمالي ( حسابداري، بهاي تمام شده، تجزيه وتحليل صورتهاي مالي ) )
  سلام .ميخواستم بدونم نيازي هست اظهار نامه ارزش افزوده رو بعد از ثبت به اداه دارايي تحويل دهيم؟؟ در مورد ماليات تكليفي هم ميشه لطف بفرمائيد راهنماييم كنيد به چه صورته ؟

  محمدرضا (فرزاد) جهانشاهلو
  محمدرضا (فرزاد) جهانشاهلو ( مديريت امورمالي ( حسابداري، بهاي تمام شده، تجزيه وتحليل صورتهاي مالي ) )
  با سلام و احترام در شركت بازرگاني كار مي كنم كه به تازگي يك بخش توليدي راه اندازي كرده اند و درابتداي شروع به كار كارخانه ابتدا آن را بازسازي كرده و تعميرات انجام دادهاند و همچنين يك ساختمان اداري به

  سعيد شمس ايلي
  سعيد شمس ايلي ( مالي ، مالياتي و حسابداري )
  با سلام قرار است كه در نزديكي شيراز يك مجموعه تفريحي و سياحتي داراي وسايل بازي ( چرخ فلك ، پينت بال ، قلعه بادي ، سالن تيراندازي تفريحي)، كافي شاپ . رستوران . استراحتگاه مسافرين . پمپ بنزين . احداث

  مهدي مقدسي
  مهدي مقدسي ( مشاوره مالي ،حسابداري و حسابرسي مالي و مالياتي ،قانون ماليات هاي مستقيم. اكسل .قوانين بازار سرمايه، )
  سلام خدمت مشاور محترم ، اينجانب در رابطه با نحوه زمان بكارگيري خدمات حسابرس مستقل سئوال دارم . يعني گردش مالي چقدر باشد ، خودمان بايد با حسابرس ارتباط برقرار نمائيم .وكلا شرايط براي شركتهاي پيمانكار

  سيد علي شاه صاحبي
  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  با سلام خدمت شما بنده در سال 1384 از يك آقايي ملك خريده ام سند سه دانگ به اسم بنده زده سه دانگش هم يك كسي ديگه فروخته ولي به آن سند نداده از نظر قانوني فروشنده اول ملك بنده را تحويل بدهد و در ضمن ب

  سيد علي شاه صاحبي
  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  با سلام وعرض خسته نباشيد خانمي همسر دوم يك مرد است كه قباله ازدواجش محضري نيست واز او دو فرزند داردو مرد حاضر به محضري كردن قباله وي نيست پرسش اين است كه راه قانوني كه اين خانم بخواهد قباله اش را محض

  سعيد ربيعي مجد
  سعيد ربيعي مجد  ( مشاوره حقوقي: ثبت شركت ها و صورتجلسات، اخذ برند و كارت بازرگاني،اخذ رتبه پيمانكاري، قراردادهايEPC  )
  اونوقت سابقه فعاليت داشته باشه مورد قبول هست يا نه ؟ در زمينه ثبت شركت كامپيوتري چي كلا

  رامين صادقيان
  رامين صادقيان ( سيستم هاي توليد، مديريت توليد، كنترل موجودي وآموزشي و پژوهشي،پايان نامه وپروپوزال نويسي ومقاله نويسي )
  سلام خسته نباشيد در خصوص تاثير صادرات غير نفتي بر بازار مالي اگر اطلاعاتي جهت تهيه گزارش برام ارسال كنيد خيلي ممنون مي شم . وهينطور جهت تهيه پايان نامه سوالاتي دارم كه اگر امكان همكاري در اين خصوص

  سيد عليرضا هاشمي نكو
  سيد عليرضا هاشمي نكو ( سرمايه گذاري،بورس اوراق بهادار، منابع انساني و آموزش، كارآفريني، طرح كسب و كار )
  با عرض سلام خدمت شما. بنده مبلغي حدود دويست ميليون تومان سرمايه دارم و ميخواهم يك كسب و كار راه بياندازم. با تحقيق و پرش به سمت شما هدايت شدم. اگر لطف كنيد و من را راهنمايي بفرماييد كه چه كسب و كا


فهرست مشاورين


تازه هاي رازنامه
تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه . .