جستجو در پورتال

شرایط ضامن وام ایران بانو

اخبار/ چند مي‌گيري ضامنم شوي؟


حتما تا حالا يك‌بار هم كه شده خودتان يا يكي از اقوام درجه يك تان براي دريافت وام يا همان تسهيلات بانكي به يكي از بانك‌ها يا موسسات مالي مراجعه كرده‌ايد.
 • ي ضامنم شوي؟ چند مي گيري ضامنم شوي؟ حتما تا حالا يك بار هم كه شده خودتان يا يكي از اقوام درجه يك تان براي دريافت وام يا همان تسهيلات بانكي به يكي از بانك ها يا موسسات مالي مراجعه كرده ايد. شركت هايي با اشتغال به امر دلالي، شرايط مورد نياز متقاضيان وام را مهيا كرده و به عنوان دستمزد مبلغي از وام در حدود 20 درصد آن را برداشت مي كنند. كساني كه ضامن شما مي شوند و در ازاي ضمانت شان از شما مبلغي از وام را اخذ مي كنند. اين در حالي است كه بانك مركزي هنوز به وجود چنين بازاري شن
 • راجعه كرده ايد. حتما متوجه شده ايد كه وقتي براي دريافت وام به بانكي مراجعه مي كنيد،متصدي بدون اينكه ازجزئيات مبلغ مورد نياز براي دريافت وام جويا شود، برگه اي شامل شرايط مورد نياز براي دريافت تسهيلات بانكي روبه رويتان قرار مي دهد و مي گويد: هروقت دو ضامن دولتي و سفته اي به مبلغ وام مورد نيازبه اضافه 20 درصد بيشتر و برگه آخرين فيش حقوقي وگواهي كسر از حقوق ضامن و به همراه مدارك مورد نيازي كه در برگه نوشته شده به همراه داشتيد مي توانيد براي انجام مراحل دريافت وام به بانك مراجعه كنيد. و اين سرآغازي
 • ام مورد نيازبه اضافه 20 درصد بيشتر و برگه آخرين فيش حقوقي وگواهي كسر از حقوق ضامن و به همراه مدارك مورد نيازي كه در برگه نوشته شده به همراه داشتيد مي توانيد براي انجام مراحل دريافت وام به بانك مراجعه كنيد. و اين سرآغازي است براي يك جست وجو در بين اقوام و آشناياني كه اول از همه آنقدر به شما يا خانواده تان اعتماد داشته باشند و ريسك عدم پرداخت اقساط شما را بپذيرند و دوم اينكه آشناي مورد نظر شما قبل از اينكه هنوز نزد بانك براي ضمانت شما امكان داشته باشد ديگران از اعتبار ايشان استفاده نكرده باشند و
 • طبقه بندي اطلاعات

مقالات/ اصلاحات ارزي در ايران


وظيفه انجام اصلاحات اقتصادي در ايران هم فوريت بالايي دارد و هم جانكاه و طاقت‌فرسا است، اما شايد هيچ‌جا همچون قضيه تعيين نرخ ارز، عاجل و قطعا با اهميت نباشد. نرخ ارز يكي از متغيرهاي كليدي در اقتصاد هر كشور محسوب مي‌شود كه نوسانات در آن مي‌تواند ساير متغيرهاي اقتصادي را متاثر ساخته و مناسبات اقتصادي با خارج را دچار تغيير و تحول اساسي كند.
 • ليت كند، در عين حال با فروش دلارهاي حاصل از درآمد نفت در بازار آزاد، نرخ ارز را ثابت نگه داشته است. اين يك نظام تركيبي است كه ويژگي هاي رژيم نرخ ارز انعطاف پذير را با ويژگي هاي هيات ارزي تركيب مي كند. چنين نظامي بي ثبات بوده و حفظ آن منوط به برقراري شرايط زير است: 1) اينكه دولت از چاپ پول براي تامين كسري بودجه خودداري كند، 2) اينكه يك منبع پايان ناپذير از دارايي هاي خارجي داشته باشد و آماده به هدردادن آن جهت حفظ سطح قيمت ها و نرخ ارز باشد. در حال حاضر به واسطه افزايش خارق العاده بهاي نفت، بانك م
 • ا فروش دلار موفق به كاهش نقدينگي در اقتصاد ايران شده است، در نتيجه نرخ تورم را به حدود 15 درصد كاهش داده است. نرخ تورم دو رقمي به رغم نرخ رشد اقتصادي بالا كه تا حدي به واسطه بهاي بالاي نفت به دست آمده و نرخ بيكاري دو رقمي اتفاق افتاده است. با اينكه عوامل متعددي در فقدان سرمايه گذاري خارجي در ايران دخيل هستند، مشكل بتوان باور كرد تلاش بانك مركزي براي تثبيت نرخ ارز، اثر مثبتي داشته است. ثبات برابري ريال/دلار به در دسترس بودن دلارهاي نفتي و آمادگي دولت ايران به اتلاف آن براي حفظ يك نرخ ارز ثابت بست
 • بات برابري ريال/دلار به در دسترس بودن دلارهاي نفتي و آمادگي دولت ايران به اتلاف آن براي حفظ يك نرخ ارز ثابت بستگي دارد. حتي اگر هر دو شرط بدون تغيير باقي بماند، سرمايه گذاران چه اطميناني دارند كه تغيير شرايط اقتصادي يا سياسي باعث نشود تا تصميم گيران ايران هدف ثبات نرخ ارز را كنار بگذارند؟ حقيقتا با وقوع يك بي نظمي شديد نرخ ارز، يك شوك داخلي يا خارجي به اقتصاد، يا يك اضطرار سياسي، ممكن است دولت را به تغيير رژيم ارزي يا كاهش دادن قابل ملاحظه ارزش پول مجبور سازد. جداي از ناكارآمدي اين سياست تاكنون
 • طبقه بندي اطلاعات

مقالات/ صندوق ذخيره ارزي اشتباهي كه نمي پذيريم


ميشل راز از اقتصاددانان برجسته، نقل مي كند كه آكسفم آمريكا در بررسي خود با نام «بخش منابع طبيعي و فقرا» توضيح مي دهد كه «وابستگي به نفت و منابع طبيعي شديداً بر وضعيت ناگوار فقرا تاثيرگذار بوده و همچنين اثري بسيار بد بر دولت ها داشته است به طوري كه (آنها) عموماً دچار فساد بالا، دولت هاي خودراي و مستبد، عدم كارايي فراوان دولت، هزينه هاي بالاي نظامي و جنگ هاي فراوان داخلي بوده اند.
 • ياستگذار تلقي كرد. عرصه اقتصاد، عرصه معجزه و خرق عادت نيست، بنابراين پاسخ ها از تعداد معدود و مشخصي فراتر نمي روند، از اين رو چيزي كه بيش از پاسخ ها اهميت مي يابد، در درجه اول عملي بودن آن پاسخ ها و در درجه دوم متناسب بودن آن پاسخ ها با شرايط اقتصاد و سياست كشورهاي مختلف است. - راهكارهاي مختلف خرج كرد درآمدهاي نفتي به طور كلي مي توان شش راهكار اصلي را كه در پاسخ به اين سوال مطرح شده اند برشمرد كه عبارتند از: 1- استفاده نكردن از ار
 • ر كه مشخص است هر يك از اين راهكارها، در خود نواقص و مشكلات بسياري را دارد. همچنين از آنجايي كه هر يك از اين راهكارها مي تواند سرنوشت نسلي و نسل هايي را رقم زند، بذل تحقيقات بسيار در اين حوزه درخور توجه بسيار است. سياستگذاران اقتصادي در ايران در سال 1378 با طي كردن مراحل گوناگون به اين نتيجه رسيدند كه طرح صندوق ذخيره ارزي بهترين طرح براي اقتصاد ايران است و عملاً از سال 1380 اين طرح به اجرا درآمد. اما اين طرح كه از روز اول با فراز و فرودهاي فراوان همراه بود و عملاً چيزي كه تصويب شد ب
 • موضوع است و در عمل ما را دچار يك دور باطل منطقي مي كند. بنابر آنچه آمد، احتمالاً نياز نبوده تا چندان تيزهوش بوده باشيد، تا بتوانيد از ابتدا پيش بيني كنيد كه چنين طرحي، شكست خواهد خورد، بلكه نياز بود تا اندكي اقتصاد سياسي بدانيد و يا با شرايط اقتصاد سياسي ايران كمي آشنا باشيد. - نتيجه گيري نبايد دولت نهم را مقصر شكست طرح موسوم به صندوق ذخيره ارزي دانست بلكه آنچه بيش از همه مقصر اصلي به نظر مي رسد، عقلايي رفتار كردن سياستمداران است كه دولتمردان
 • طبقه بندي اطلاعات

اخبار/ سه تصميم مهم پولي و ارزي


تحليل «دنياي اقتصاد» درباره ضرورت استقلال بانك مركزي و نحوه تعيين نرخ ارز
 • ي و نحوه تعيين نرخ ارز و نرخ سود اتخاذ كردند. براساس اين تصميمات، نرخ ارز در پنج سال آينده بايد با ملاحظه چند فاكتور مهم از جمله «رقابت پذيري در تجارت جهاني» و «تورم داخلي و خارجي» تعيين شود كه به اعتقاد صاحب نظران اقتصادي در شرايطي فعلي اين فاكتورها از فرمول تعيين نرخ ارز غايب هستند. همچنين براساس تصميم ديگري، در تعيين نرخ سود سپرده هاي بانكي بايد نرخ تورم لحاظ شود كه البته در معيار مصوب نمايندگان، ميانگين نرخ تورم سال قبل و سال مورد عمل در نظر گرفته شد كه به نظر مي رسد
 • موعه بانك هاي خصوصي و تاييد رييس كل بانك مركزي، رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، رييس اتاق تعاون ايران، دو نفر از اعضاي كميسيون هاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر با انتخاب مجلس شوراي اسلامي. شرايط اعطاي وام از سوي بانك ها بانك ها و موسسات اعتباري همچنين موظف شدند از سال اول برنامه، قبل از اعطاي هرگونه وام و تسهيلات به مشتريان اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي نسبت به اعتبارسنجي و تعيين حد اعتباري آنها بر اساس دستورالعمل بانك مركزي اقدام نمايند و مديران عا
 • جمهوري اسلامي است و اعضاي اين مجمع در حال حاضر متشكل است از: رييس جمهور (رياست مجمع)، وزير امور اقتصادي و دارايي، رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، وزير بازرگاني و يك نفر از وزرا به انتخاب هيأت وزيران تبصره 1: رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به پيشنهاد رييس جمهور و بعد از تاييد مجمع عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با حكم رييس جمهور منصوب مي گردد. تبصره 2: قائم مقام بانك مركزي به پيشنهاد رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و پس از تائيد مجمع عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ا

مقالات/ موانع توليد محصولات ديجيتالي در ايران


موانع توليد سخت افزارهاي ديجيتالي در كشور چيست؟ چرا بسياري از توليدكنندگان داخلي عطاي كار را به لقاي آن بخشيده‌اند و در عوض بازار در اختيار برندهاي خارجي قرار گرفته است؟
 • شته باشد؟ اما محبي، رييس سنديكاي توليدكنندگان فناوري اطلاعات در مورد هزينه هاي جانبي نظر ديگري دارد. وي معتقد است كه دستمزد كارگران چيني با كارگران ايراني كه حدود 400 تا 450 هزار تومان است، يكسان است. هزينه هاي مواد اوليه نيز يكسان است، اما با اين شرايط توليد در ايران 50 درصد گران تر از چين صورت مي گيرد. بايد در مورد اين مساله ريشه يابي كرد. هزينه هاي جانبي توليد يكي از عواملي كه باعث شده است نه تنها توليدكنندگان ايراني، بلكه توليدكنندگان مطرح در سطح جهان براي توليد كالاهايشان در چين و ساير
 • دگان ايراني، بلكه توليدكنندگان مطرح در سطح جهان براي توليد كالاهايشان در چين و ساير كشورهاي آسيايي سرمايه گذاري كنند هزينه هاي توليد پايين است كه شامل حقوق كارگران، هزينه آب، برق و گاز، هزينه زمين، ساخت كارخانه و خريد ماشين آلات بوده است. مجموع اين عوامل در كنار هم باعث مي شوند تا قيمت تمام شده كالاي توليدي در كشوري مانند چين حدود 50 درصد كمتر از قيمت تمام شده در ايران باشد. به گفته محبي، رييس سنديكاي توليدكنندگان داخلي، ساخت يك كارخانه در شهرك هاي صنعتي ايران هزينه اي حدود 50 درصد بيشتر از ساخت
 • ا لحاظ كردن تنها اين دو عامل كه تاثير زيادي در قيمت تمام شده دارد، توليدكنندگان تصميم مي گيرند به سمت جايي بروند و سرمايه گذاري كنند كه قيمت تمام شده كمتر شود. به گفته عليپور، در حال حاضر توليد در كشورهاي آسياي شرقي 50 درصد ارزان تر از توليد در كشور ايران تمام مي شود و اين براي توليدكنندگاني كه همه هنرشان بايد اين باشد تا با كاهش قيمت تمام شده با محصولات چيني مقابله كنند بسيار اهميت دارد. شهرام شير مست، رييس اتحاديه ماشين هاي اداري و صنف رايانه نيز با تاييد اين نكته كه هزينه هاي توليد در كشور ب
 • طبقه بندي اطلاعات

اخبار/ تحليل اقتصاددان برجسته آمريكايي از آينده اقتصاد ايران


كشور ايران در 50 سال گذشته بسيار كمتر از حد توانايي خود عمل كرده؛ يعني مي‌توانسته امروز وضعيت خيلي بهتري داشته باشد كه از عوامل آن مي‌توان موارد زير را نام برد: اتكاي زياد به انحصارها، اتكاي زياد به دادن يارانه مخصوصا به بعضي بخش‌هاي خاص اقتصاد و اتكاي بيش از حد به نفت.
 • سالگرد همكاري چين با بانك جهاني برپا شده در همين مورد صحبت كردم كه امروز هم قصد دارم همين موضوع را در رابطه با ايران با شما مورد بررسي قرار دهم. البته تا حدي كه دانش و اطلاعات من اين اجازه را به من مي‌دهد كه اميدوارم اين دانش و اطلاعات خيلي از شرايط واقعي اقتصاد ايران فاصله نداشته باشد. در همين راستا من ابتدا به ذكر نكاتي مي‌پردازم كه فكر مي‌كنم در فرآيند توسعه اقتصادي نقش مهمي را ايفا مي‌كنند و سپس چند اشتباهي كه اكثر كشورهاي در حال توسعه در تلاش براي دست يافتن به توسعه مرت
 • به رشد بسيار خوبي دست پيدا كنند. از طرف ديگر تقريبا تمامي آمارها و مطالعات انجام شده حاكي از آن است كه شركت‌هاي خصوصي بهره‌وري بسيار بالاتري از شركت‌هاي دولتي در تمام دنيا دارند و بسياري از شركت‌هاي دولتي به‌رغم استفاده از وام‌هاي يارانه‌اي همچنان زيان‌ده بوده و كارآيي مناسبي ندارد، علاوه‌بر اينها دلايل سياسي زيادي نيز در تمام دولت‌ها وجود دارد كه باعث جلوگيري از كاهش سهم دولت از اقتصاد مي‌شود، ولي با اين حال، كشور چين توانسته است به‌
 • نيد، ولي اين چند كار بايد مهم‌ترين كارها باشند نه همه كارها، به همين دليل شما نيازي به يك افتتاحيه بزرگ براي شروع همزمان تمام تغييرات در اقتصاد نداريد و اين درسي است كه در طول سال‌ها به آن رسيده‌ايم و به طور قطع در شرايط اقتصادي امروز ايران اين موضوع بايد مد نظر قرار گيرد. همه ما مي‌دانيم كه مونوپولي (انحصار تك قطبي) چه خصوصي و چه دولتي غير‌بهينه و غير‌سازنده است و به نظر من رقابت بسيار مهم‌تر از مالكيت شركت‌ها است. رقابت بسيار مهم است، به همين دليل، اگر

مقالات/ تحليل فضاي كسب و كار ايران


دنياي اقتصاد- فضاي كسب‌وكار به آن دسته از عوامل موثر بر عملكرد بنگاه‌هاي اقتصادي گفته مي‌شود كه مديران بنگاه‌ها نمي‌توانند آنها را تغيير داده يا بهبود بخشند. آزاد بودن و شفافيت قيمت‌ها، رقابتي بودن بازار و حفظ حقوق مالكيت سه شرط لازم براي فعاليت اقتصادي بخش خصوصي و كارآ بودن اقتصاد است و نقش دولت در بهبود اين فضا و فراهم آوردن شرايط مناسب جهت جذب فعاليت بخش خصوصي بسيار مهم است.
 • ي گفته مي‌شود كه مديران بنگاه‌ها نمي‌توانند آنها را تغيير داده يا بهبود بخشند. آزاد بودن و شفافيت قيمت‌ها، رقابتي بودن بازار و حفظ حقوق مالكيت سه شرط لازم براي فعاليت اقتصادي بخش خصوصي و كارآ بودن اقتصاد است و نقش دولت در بهبود اين فضا و فراهم آوردن شرايط مناسب جهت جذب فعاليت بخش خصوصي بسيار مهم است. ضرورت رفع موانع فعاليت بخش خصوصي تحليل فضاي كسب‌وكار ايران   فضاي كسب‌وكار به آن دسته از عوامل موثر بر عملكرد بنگاه‌هاي اقتصادي گفته
 • د نيز داريم: - يك بنگاه اقتصادي كه به‌دنبال حداكثر كردن سود است، بر اساس اطلاعات گرفته شده از بازار، نقطه بهينه مقدار توليد و قيمت خود را مشخص مي‌كند. - يك بازار رقابتي با قيمت‌هاي شناور و واقعي، منابع محدود را با حداكثر كارآيي بين عوامل اقتصادي توزيع مي‌كند و بيشترين سطح رفاه حاصل مي‌آيد. ادعاي بيشينه بودن كارآيي تحت مكانيسم بازار آزاد در دو عبارت بالا، بر دو شرط اساسي آزادانه بودن قيمت‌ها و رقابتي بودن بازار استوار است. در بازار آزاد، قيمت‌ها آشكاركننده فر
 • نجام كار، در قالب 10 زيرشاخص، اندازه‌گيري مي‌شد؛ ولي در رتبه‌بندي مربوط به سال 2011 زيرشاخص «استخدام و اخراج نيروي كار» به دليل ساده‌سازي محاسبات، لحاظ نشده است. اطلاعات ارائه شده توسط بانك جهاني نشان مي‌دهد رتبه ايران در ميان 183 كشور در سال 2011، با دو پله صعود نسبت به سال قبل، به عدد 129 رسيده است. از آنجا كه ايجاد يك فضاي كسب‌وكار مناسب براي فعاليت بخش خصوصي و رونق بازار وظيفه دولت است، ما مي‌توانيم در چارچوب مطالعه خود اين 9 شاخص را در چهار ز
 • طبقه بندي اطلاعات

مقالات/ روش‌هاي تامين مالي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط


امروزه نقش و اهميت بنگاه‌هاي كوچك و متوسط (SME) نه تنها در كشورهاي در حال توسعه بلكه در كشورهاي توسعه‌يافته نيز مورد بحث است. از مزاياي اصلي اين شركت‌ها مي‌توان به تحريك و تشويق كارآفريني، پويايي و انعطاف‌پذيري، پتانسيل رشد سريع، بازدهي بالا، گستردگي و تاثير زيادشان در توليد ناخالص يك كشور نام برد. توانايي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط وابستگي زيادي به پتانسيل سرمايه‌گذاري در نوآوري و كيفيت دارد كه همه اين موارد نيازمند سرمايه و در نتيجه تامين مالي است. ابزارها و نهادهايي كه اين بنگاه‌ها براي تامين مالي مورد استفاده قرار مي‌دهند عبارتند از: Factoring، ليزينگ، تبديل به اوراق بهادارسازي، تامين مالي ساختاريافته، فاينانس داخلي و خارجي، پوشش‌هاي بيمه‌اي در قالب اعتبارات تجاري، اوراق تجاري رهني و سرمايه خطرپذير.
 • ع دارايي‌ها كه توانايي ايجاد جريان نقدي را دارند و افزايش رتبه اعتباري آنها با استفاده از روش‌‌ها و مكانيزم‌‌هاي مختلف سعي مي‌‌شود كه هم ريسك دارايي‌ها به سرمايه‌‌گذاران منتقل گردد و هم تامين مالي با شرايط مطلوب‌‌تري انجام گيرد. (Fabbozi & Vinod, 2008) تبديل به اوراق بهادارسازي يكي از منابع تامين مالي و انتقال ريسك مشهور در كشورهاي توسعه يافته و در برخي از كشورهاي در حال توسعه براي اكثر موسسات مالي و شركت‌هاي مالي است كه بازا
 • ر برخي از كشورهاي در حال توسعه براي اكثر موسسات مالي و شركت‌هاي مالي است كه بازار سرمايه توسعه يافته‌اي در سطح متوسط دارند. (فرهادي و موسوي، 1388) تبديل به اوراق بهادارسازي مكانيزمي است كه دارايي‌هايي كه قابليت نقدشوندگي ندارند مانند وام‌ها را به ابزارهاي قابل معامله در بازار سرمايه تبديل مي‌نمايد. به‌طور ويژه، برخي از حساب‌هاي دريافتني (دارايي) ناشر در يك بسته از ابزارهاي مالي قرار مي‌گيرند و به شركت با هدف خاص يا SPV فروخته مي‌شوند. شركت SPV اين بس
 • نيادي اين مشكلات و ارائه راهكار براي آنها بيش از پيش احساس مي‌شود. در اين مقاله به دنبال بررسي تطبيقي نحوه تامين مالي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط در ساير كشورهاي جهان و ارائه راه‌حل‌هاي پيشنهادي در مورد مدل‌هاي مختلف و كاربردي در ايران هستيم. همچنين ريسك‌هاي بالقوه‌اي كه SMEها با آن مواجه هستند و نقش واسطه‌هاي مالي را بررسي خواهيم نمود. مقدمه بنگاه‌هاي كوچك ‌و متوسط در كشورهاي مختلف جهان داراي ويژگي‌هاي مشتركي هستند، اما تعريف يكسان و واحدي برا
 • طبقه بندي اطلاعات

مقالات/ سير تحول اقتصاد كلان: نظريه و سياستگذاري


در اين شماره بخشي از كتاب The Evolution of Macroeconomic Theory and Policy نوشته دكتر كامران دادخواه از نظرتان مي گذرد.

مقالات/ لزوم متوازن كردن اختيارات و سطح پاسخگويي بانك مركزي


اختلاف نظر بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار در خردادماه اخير بر سر تعيين نرخ بهره و عدم تامين نظر بانك مركزي در مصوبه شوراي پول و اعتبار، بار ديگر لزوم پرداختن به مساله اختيارات بانك مركزي و وظايف و مسووليت‌هاي آن را برجسته كرده است.ضامن, تسهيلات بانكي , متقاضيان وام , ضمانت, فيش حقوقي, گواهي كسر از حقوق ضامن , اصلاحات ارزي, نرخ ارز, سيستم هاي ارزي, نرخ شناور, نرخ ثابت, نرخ تثبيت شده, نرخ ارزي ايران, سيستم ارزي ايران, اصلاحات اقتصادي, صندوق ذخيره ارزي, صندوق نفت, درامد نفتي, كشور توليد كننده نفت, صادر كننده نفت, افزايش قيمت نفت, صندوق درآمد ارزي, منابع طبيعي, مديريت درامد هاي نفتي, موانع توليد, محصولات ديجيتالي, توليد سخت افزار, ديجيتالي, توليدكنندگان داخلي, هزينه‌هاي توليد, هزينه‌هاي جانبي, سرمايه‌گذاري, هزينه, تسهيلات, تعرفه, فضاي كسب‌وكار ايران, فضاي كسب‌وكار, ايران, اقتصاد, خصوصي, فعاليت , بازار, اقتصادي, بهبودكسب‌وكار, بنگاه, ماليات, شاخص, بازدارنده, بنگاه‌هاي اقتصادي, سرمايه‌گذاران, روش‌هاي تامين مالي, بنگاه‌هاي كوچك, تامين مالي, ليزينگ, اوراق بهادارسازي, فاينانس, پوشش بيمه‌اي, اعتبارات تجاري, اوراق تجاري رهني, سرمايه خطرپذير, اعتبار, سرمايه, SMEها, اقتصا بنگاه‌هاي كوچك , بازگشت سرمايه, تامين مالي بنگاه‌, سير تحول, اقتصاد كلان, نظريه و سياستگذاري, وام رهني , بحران مالي, فاني مي, فردي مك, مالي و اقتصادي, بازار وام رهني, وام رهني, مبلغ وام, حمايت دولت, وام رهني ثابت, نهادهاي مالي, نرخ بهره, لزوم متوازن كردن اختيارات و سطح پاسخگويي بانك مركزي


99 رديف در 10 صفحه
   << بعدي  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1
مشاوره در رازنامه

فهرست مشاورين
  موسسه حقوقي و داوري نگاه عدالت نامدار
  موسسه حقوقي و داوري نگاه عدالت نامدار  ( دعاوي خانواده، ملكي، كيفري، حقوقي و انعقاد قراردادهاي حقوقي و تجاري )
  با سلام شركتي هستيم كه يك آبدارچي داشت در خارج از ساعت كاري در شب داخل شركت مي خوابد مدتي پيش موقع حمام در توالت ليز مي خورد و پاي چپش دچار مشكل شد و با اورژانس به بيمارستان برده شد و جراحي شد در مو

  تقي بيات
  تقي بيات  ( قانون كار )
  باسلام استادگرامي لطفا راهنمايي بفرماييد به عيدي وپاداش پايان سال حق بيمه تعلق ميگيرد ؟

  سارا حسين پور ادي وند
  سارا حسين پور ادي وند ( مشاوره خانواده، زوج درماني )
  كنجكاوي فرزند 9 ساله ام در مورد مسائل جنسي واختلاف دختر وپسر را چگونه پاسخ دهم ؟ لطفا راهنمايي كنيد .

  علي روزي طلب
  علي روزي طلب ( مشاور IT و امنيت اطلاعات - توسعه برنامه هاي اندرويد - IOS ...،تجارت الكترونيك و طراحي سايت )
  سلام ميشه در موردcpm وروش هاي تبليغ راهنمايي بفرماييد

  مهدي مقدسي
  مهدي مقدسي ( مشاوره مالي ،حسابداري و حسابرسي مالي و مالياتي ،قانون ماليات هاي مستقيم. اكسل .قوانين بازار سرمايه، )
  سلام و خشته نباشيد خذمت استاد گرامي. براي فصل هايي كه خريد و فروش نداريم من اظهارنامه رو خالي تحويل ميدم يعني هيچ رقمي رو وارد نميكنم.آيا اين كار اشتباهه؟؟ جايي خوندم كه قبض آب و برق اينا رو بايد اضا

  مرتضي آمري نيا
  مرتضي آمري نيا ( مدیریت ادعا – ادعاهای فنی و قراردادی در حوزه پروژه های عمرانی )
  باسلام و خسته نباشيد. بنده تحقيقي راجع به "كنسرسيوم" و "قراردادهاي بهره بهرداري و نگهداري" دارم. لطفا منابعي در اين خصوص معرفي كنيد و بگوييد اين مباحث متعلق به چه رشته اي است؟

  معصومه جوانبخت
  معصومه جوانبخت ( حسابداري )
  با سلام و احترام، اگر فردي تنها 7 ماه از 18 ماه بيمه بيكاري خود را استفاده كند و در اين حين به استخدام شركتي در بيايد كه بيمه اش از آن شركت رد شود. بعد از چه مدتي پس از كار كردن در آن شركت ميتواند دوب

  سيد عليرضا هاشمي نكو
  سيد عليرضا هاشمي نكو ( سرمايه گذاري،بورس اوراق بهادار، منابع انساني و آموزش، كارآفريني، طرح كسب و كار )
  با سلام خدمت مشاور گرامي بنده در حدود 60 ميليون سرمايه دارم يك مغاره پدري كه 80 متر مي باشد ذر يهترين موقيت شهر رزن كه اليته شهر كوچكي مي باشد و اقتصاد ان شهر وايسته به روستايان است مي خواستم ار جنابع

  داريوش خشوعي ثابت
  داريوش خشوعي ثابت  ( مشاور حسابداري،حسابرسي، مالي و مالياتي )
  با سلام و خسته نباشيد خدمت شما لطفا راهنمائي بفرمائيد من به كمك شما نياز دارم. سوالم اينست كه من حسابدار يك صندوق هستم كه فعاليت اصليش اعطاي تسهيلات قرض الحسنه مي باشد .تقريبا ما دو سال است كه شروع ف

  داريوش خشوعي ثابت
  داريوش خشوعي ثابت  ( مشاور حسابداري،حسابرسي، مالي و مالياتي )
  با سلام و خسته نباشيد خدمت شما استاد گرامي ميخواستم بدونم براي فصلهايي كه خريد و فروش ندارم و اظهار نامه ارزش بر افزوده رو هم صفر زدم ليست معاملات فصلي اش را چكار كنم ؟؟ نيازي به ثبت و نامه عدم فعالي

  حميد نصيري
  حميد نصيري  ( مالي و مالياتي  )
  با سلام و خسته نباشيد شركت پيمانكاري در سالهاي 86كه مشمول ماليات بر ارزش افزوده نبوده پيش دريافتي گرفته و به درامد منجر نشده و الان كه سال 93 من قصد دارم اين را از بلاتكليقي خارج كنم و از حالت پ

  مازيار نخكوب
  مازيار نخكوب ( منابع انساني‌واداري (قوانين كار، تامين اجتماعي، كاركرد، حقوق و دستمزد، ارزيابي عملكرد) و آموزش  )
  سلام مي خاستم ببينم براي پرداخت حقوق و مزاياي كارمند براي مرخصي استعلاجي كمتر از سه روز ، قانون كارفرما را موظف و مجبور به پرداخت كرده يا اختياري و طبق توافق مي باشد . يعني كارفرما بايد هزينه اين سه

  موسسه حقوقي و داوري نگاه عدالت نامدار
  موسسه حقوقي و داوري نگاه عدالت نامدار  ( دعاوي خانواده، ملكي، كيفري، حقوقي و انعقاد قراردادهاي حقوقي و تجاري )
  با سلام جندي پيش برادرم با يك نفر بر روي مبلغي درگير شد كه پس از شكايت ايشان دادگاه برادرم را به 3 ماه حبس تعزيري محگم كرد كه اين حبس به برادرم اعلام نشد (پس از رضايت ) درحال حاضر از دادگاه شعبه اجرا

  موسسه حقوقي و داوري نگاه عدالت نامدار
  موسسه حقوقي و داوري نگاه عدالت نامدار  ( دعاوي خانواده، ملكي، كيفري، حقوقي و انعقاد قراردادهاي حقوقي و تجاري )
  باسلام وعرض ادبrn• بنده يك ملك مسكوني بصورت قولنامه اي دارم كه بعلت قدمت ساخت و گذشت حدودا 35سال ديوارهاي داخلي آن از نواحي مختلفي نشست كرده كه با آوردن يك مهندس معمار پيشنهاد تقويت سازي و احداث يك را

  موسسه حقوقي و داوري نگاه عدالت نامدار
  موسسه حقوقي و داوري نگاه عدالت نامدار  ( دعاوي خانواده، ملكي، كيفري، حقوقي و انعقاد قراردادهاي حقوقي و تجاري )
  با سلام جندي پيش برادرم با يك نفر بر روي مبلغي درگير شد كه پس از شكايت ايشان دادگاه برادرم را به 3 ماه حبس تعزيري محگم كرد كه اين حبس به برادرم اعلام نشد (پس از رضايت ) درحال حاضر از دادگاه شعبه اجرا

  محمدرضا (فرزاد) جهانشاهلو
  محمدرضا (فرزاد) جهانشاهلو ( مديريت امورمالي ( حسابداري، بهاي تمام شده، تجزيه وتحليل صورتهاي مالي ) )
  سلام .ميخواستم بدونم نيازي هست اظهار نامه ارزش افزوده رو بعد از ثبت به اداه دارايي تحويل دهيم؟؟ در مورد ماليات تكليفي هم ميشه لطف بفرمائيد راهنماييم كنيد به چه صورته ؟

  محمدرضا (فرزاد) جهانشاهلو
  محمدرضا (فرزاد) جهانشاهلو ( مديريت امورمالي ( حسابداري، بهاي تمام شده، تجزيه وتحليل صورتهاي مالي ) )
  با سلام و احترام در شركت بازرگاني كار مي كنم كه به تازگي يك بخش توليدي راه اندازي كرده اند و درابتداي شروع به كار كارخانه ابتدا آن را بازسازي كرده و تعميرات انجام دادهاند و همچنين يك ساختمان اداري به

  سعيد شمس ايلي
  سعيد شمس ايلي ( مالي ، مالياتي و حسابداري )
  با سلام قرار است كه در نزديكي شيراز يك مجموعه تفريحي و سياحتي داراي وسايل بازي ( چرخ فلك ، پينت بال ، قلعه بادي ، سالن تيراندازي تفريحي)، كافي شاپ . رستوران . استراحتگاه مسافرين . پمپ بنزين . احداث

  مهدي مقدسي
  مهدي مقدسي ( مشاوره مالي ،حسابداري و حسابرسي مالي و مالياتي ،قانون ماليات هاي مستقيم. اكسل .قوانين بازار سرمايه، )
  سلام خدمت مشاور محترم ، اينجانب در رابطه با نحوه زمان بكارگيري خدمات حسابرس مستقل سئوال دارم . يعني گردش مالي چقدر باشد ، خودمان بايد با حسابرس ارتباط برقرار نمائيم .وكلا شرايط براي شركتهاي پيمانكار

  سيد علي شاه صاحبي
  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  با سلام خدمت شما بنده در سال 1384 از يك آقايي ملك خريده ام سند سه دانگ به اسم بنده زده سه دانگش هم يك كسي ديگه فروخته ولي به آن سند نداده از نظر قانوني فروشنده اول ملك بنده را تحويل بدهد و در ضمن ب


فهرست مشاورين


تازه هاي رازنامه
تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه . .