جستجو در پورتال

مقالات/ وضع الزامات مغاير با قانون در مرجع ثبت شركت‌ها
اخيرا سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به موجب بخشنامه‌اي (به تاريخ 13/09/1390) بر تشريفات ثبت صورتجلسات مجامع عمومي شركت‌هاي تجاري در مرجع ثبت شركت‌ها افزوده است و تسليم مدارك و اقرارنامه‌هاي جديدي را علاوه بر موارد مصرح در لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت ايران مصوب اسفند ماه 1347و قانون ثبت شركت‌ها اجباري دانسته است.
مقالات/ نقدي بر تحولات اخير ثبتي
گروه بورس- براساس قوانين و مقررات كشور، اعضاي هيات مديره براي تصدي اين سمت، بايد داراي شرايطي باشند؛ سازمان ثبت اسناد و املاك، جهت اطمينان خاطر از وجود اين شرايط، طي بخشنامه شماره ۱۶۵۶۷۳/۹۰ مورخ 13/09/90 اعلام كرد: «با عنايت به اينكه مشاهده شده است در مواردي اشخاصي كه واجد شرايط قانوني لازم براي مديريت شركت‌هاي تجارتي نيستند بدون رعايت موازين قانوني، اسامي آنها به عنوان مديرعامل يا عضو هيات مديره و بازرس پيشنهاد و به ثبت مي‌رسد، لذا در اجراي اصل يكصد و چهل ويكم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل و مواد ۱۴۷، ۱۲۶، ۱۱۱ لايحه قانوني اصلاحي قسمتي از قانون تجارت» احكامي را طي 5 بند مقرر داشت.
 • ه گذاري رسيده اند از شمول بخشنامه صدرالذكر خارج هستند». هيات مديره‌ها چه شرايطي بايد داشته باشند؟ وي در ادامه با اشاره به شرايط قانوني مربوط به اعضاي هيات مديره گفت: هيات مديره، مسووليت‌ اداره كلي شركت را بر عهده دارد؛ زيرا بر اساس ماده 107 لايحه اصلاحي قانون تجارت( از اين پس: ل.ا.ق.ت.) شركت سهامي به وسيله هيات مديره، اداره خواهد شد. درخصوص ماهيت رابطه اين هيات با شركت مي‌توان گفت كه هيات مديره به عنوان سازمان تصميم‌گيرنده، جزو ساختمان شخص حقوقي و به تعبيري يكي از ارك
 • خص حقوقي و به تعبيري يكي از اركان آن است؛ عضوي كه به وسيله آن اراده شخص حقوقي اعلام مي‌شود؛ پس اين هيات جزوي از خود شركت محسوب مي‌شود. هيات مديره بر اساس ماده 108 ل.ا.ق.ت. توسط مجمع عمومي عادي انتخاب مي‌شود. ‌بر اساس ماده 88 همان قانون در مجمع عمومي عادي تصميمات همواره با اكثريت نصف به علاوه يك آراء حاضر در جلسه رسمي معتبر خواهد بود، مگر در مورد‌ انتخاب مديران كه اكثريت نسبي كافي خواهد بود. در واقع در مورد انتخاب مديران تعداد آراي هر راي‌دهنده در عدد مديراني كه بايد
 • ;هاي سمت مديريت عامل شامل حال او خواهد شد. در بند 3 بخشنامه آمده است: «اقرارنامه رسمي مدير عامل مبني براينكه همزمان مديرعاملي هيچ شركت ديگري را به عهده ندارد و نخواهد داشت. درصورت كشف خلاف مشمول بند ۳ ماده ۲۴۳ لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت خواهد بود». در واقع براساس بند 3 ‌ماده 243 «هركس از اعلام مطالبي كه طبق مقررات اين قانون بايد به مرجع ثبت شركت‌ها اعلام كند، بعضا يا كلا خودداري نمايد يا مطالب خلاف واقع‌به مرجع مزبور اعلام دارد، به حبس تاديبي از سه م
مقالات/ ضرورت‌هاي ادغام موسسات
اين روزها موضوع ادغام در اخبار بازارهاي پول و سرمايه ايران با محوريت بانك تات مطرح است. بانك مركزي به عنوان مقام ناظر بازار پول به دنبال نگراني‌هاي ايجادي در فعاليت برخي بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري با عنايت ويژه بر حقوق سپرده‌گذاران علاوه بر لغو يا تعليق مجوزها، موضوع ادغام را نيز در دستور كار خود قرار داده است.
 • رها مزيت‌ها و معافيت‌هاي مالياتي براي عمليات ادغام و تركيب شركت‌ها در نظر مي‌گرفتند. اما در جريان اصلاحات قانون ماليات‌ها در سال 1380 به كوشش حسابداران فعال در تدوين اصلاحيه موضوع معافيت مالياتي ناشي از ادغام و تركيب در قالب ماده 111 الحاقي به قانون ماليات‌هاي مستقيم مانع مالياتي برطرف و پيش‌نويس آيين‌نامه موضوع بند «ز» ماده مزبور با استفاده از تحقيق يادشده تهيه و به رييس وقت سازمان امور مالياتي تسليم شد كه با مختصر تغييراتي به تصويب رسيد. البت
 • مانع مالياتي برطرف و پيش‌نويس آيين‌نامه موضوع بند «ز» ماده مزبور با استفاده از تحقيق يادشده تهيه و به رييس وقت سازمان امور مالياتي تسليم شد كه با مختصر تغييراتي به تصويب رسيد. البته در حال حاضر تفسير اشتباه از عبارت «مجوز قانوني» در آيين نامه تداعي منع ادغام به دليل نبود آن در قانون تجارت از سوي برخي ماموران مالياتي، شده كه موافق ماده قانوني نيست. 4- بر‌خلاف ادعاي مطروحه در مجمع عمومي فوق‌العاده بانك تات مبني بر اينكه قانون برنامه پنجم توسعه اولين قا
 • شروط نصاب تصميم‌گيري مجامع و عدم انحصار، به موجب بند الف ماده 40 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب سال 1385 ادغام شركت‌ها، بنگاه‌ها و شكل گيري شركت‌هاي بزرگ را مجاز دانست. از نكات حائز اهميت حقوقي ماده مزبور، اشاره قانونگذار به قانون تجارت و برقراري ارتباط ادغام با انواع شركت‌هاي موضوع اين قانون است. در نهايت، ماده 105 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب سال 1390، آخرين سند قانوني براي ادغام تلقي ميشود. 5- با وجود مصوبه شوراي پول و اعتبار، تعيين محيط حقوقي ادغام از نظر مقامات ناظ
مقالات/ چند نكته درباره ادغام بانك‌ها
روز يكشنبه 22 مرداد 1391 مطلبي در روزنامه «دنياي اقتصاد» به نقل از گفت‌وگوي خبرگزاري فارس با سرور و پيشكسوت گرامي جناب آقاي خستويي تحت عنوان «مشكلات جدي تري در راه است» به‌چاپ رسيد كه حاوي دو مطلب اصلي بود؛ يكي اظهار نگراني ايشان از شيوه بانك مركزي در ساماندهي بنگاه‌هاي اعتباري، نبود سازوكار مشخص علمي و كارشناسي در ادغام يا انحلال اين بنگاه‌ها و احتمال بروز مشكلات عميق تر در پي و ديگري ادعاي فقدان قانون و مدل براي ادغام.
 • به‌ترتيبي كه پس از آن واگذارنده محو شود. 3-  باتوجه به نقش برجسته تعدادي از حسابداران در اصلاحات قانون ماليات‌هاي مستقيم در سال 1380 و آگاهي از تهديد مالياتي اشاره شده، ادغام بر اساس دو شكل مندرج در بند استاندارد فوق، عينا به شماره ماده 111 به قانون ماليات‌هاي مستقيم الحاق، عدم شمول ماليات به انتقالات دارايي‌ها تصريح و چگونگي ادغام در آن تعيين شد و سپس طبق بند «ز» آن آيين نامه مربوطه نيز تصويب و به‌مورد اجرا گذاشته شد. بنابراين اگرچه بند 4 استاندارد
 • آن تعيين شد و سپس طبق بند «ز» آن آيين نامه مربوطه نيز تصويب و به‌مورد اجرا گذاشته شد. بنابراين اگرچه بند 4 استاندارد به ترتيبي كه اشاره شد همراه با بخش‌هايي از استاندارد در سال 1385 مورد تجديد نظر قرار گرفت، با وجود ماده 111 قانون ماليات‌ها نمي‌توان به نبود مقررات قانوني براي ادغام حكم صادر نمود؛ حكمي كه پس از تصويب مكررا از آن استفاده شده است. 4- لازم به توضيح است سابقه قبلي از ادغام را در ماده 53 قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1370، بر
 • سال 1385  توجه به جنبه‌هاي تعديل احتمالي نيروي كار و شروط نصاب تصميم گيري مجامع و عدم انحصار، ادغام شركت‌ها، بنگاه‌ها و شكل‌گيري شركت‌هاي بزرگ را مجاز دانست. از نكات حائز اهميت حقوقي ماده مزبور، اشاره قانونگذار به قانون تجارت و برقراري ارتباط ادغام با انواع شركت‌هاي موضوع اين قانون است. همچنين ادغام در قانون اجراي سياست‌هاي اصل 44 در ارتباط با اهداف واگذاري شركت‌هاي دولتي مورد توجه قرار گرفته و آن‌را در بند 16 ماده به عنوان اقدامي‌كه براساس
قوانين و مقررات/ بخش 6قانون تجارت- هيأت مديره شركت سهامي
بخشي از مواد قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت ,مصوب 24/12/1347 در اينجا آورده شده است.
 • 1347-12-24 تا: توضيحات: بخشي از مواد قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت ,مصوب 24/12/1347 در اينجا آورده شده است. بخش 6- هيأت مديره ماده 107- شركت سهامي به وسيله هيأت مديره اي كه از بين صاحبان سهام انتخاب شده و كلاً يا بـعضاً قابـل عزل مي باشند اداره خواهد شـد. عـده اعضاي هيـأت مديره در شركت هاي سهامي عمومي نبايد از پنج نفر كمتر باشد. ماده 108- مديران شركت توسط مجمع عمومي مؤ
 • محجورين و كساني كه حكم ورشكستگي آنها صادر شده است. 2- كساني كه به علت ارتكاب جنايت يا يكي از جنحه هاي ذيل به موجب حكم قطعي از حقوق اجتماعي كلاً يا بعضاً محروم شده باشند در مدت محروميت: سرقت ـ خيانت در امانت ـ كلاهبرداري ـ جنحه هايي كه به موجب قانون در حكم خيانت در امانت يا كلاهبرداري شناخته شده است ـ اختلاس ـ تدليس ـ تصرف غيرقانوني در اموال عمومي. تبصره ـ دادگاه شهرستان به تقاضاي هر ذينفع حكم عزل هر مديري را كه برخلاف مفاد اين ماده انتخاب شود يا پس از انتخاب مشمول مفاد اين ماده گردد صادر
 • ه است ـ اختلاس ـ تدليس ـ تصرف غيرقانوني در اموال عمومي. تبصره ـ دادگاه شهرستان به تقاضاي هر ذينفع حكم عزل هر مديري را كه برخلاف مفاد اين ماده انتخاب شود يا پس از انتخاب مشمول مفاد اين ماده گردد صادر خواهد كرد و حكم دادگاه مزبور قطعي خواهد بود. ماده 112- در صورتي كه بر اثر فوت يا استعفا يا سلب شرايط از يك يا چند نفر از مديران تعداد اعضاء هيأت مديره از حداقل مقرر در اين قانون كمتر شود اعضاء علي البدل به ترتيب مقرر در اساسنامه والا به ترتيب مقرر توسط مجمع عمومي جاي آنان را خواهند گرفت و در صو
 • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ نخستين فهرست «كالاهاي وارداتي ممنوعه» اعلام شد
به دنبال جدي شدن بحث جلوگيري از واردات برخي از كالاها تحت‌عناوين غيرضروري و بي‌كيفيت، نخستين فهرست از كالاهاي ممنوعه وارداتي منتشر شد؛ ممنوع‌سازي غيرتعرفه‌اي كالاهاي وارداتي كه طبق برنامه چهارم توسعه غيرممكن است، ظاهرا براساس مقررات جديدي ممكن شده است كه به وزارت صنايع و جهاد كشاورزي امكان مي‌دهد طبق ضوابطي مانع از واردات برخي كالاها شوند
 • ام كرد كه اين طرح، مديريت واردات نام گرفته است؛ به اين دليل كه بازار دچار التهاب نشود. فهرست 170 كالاي وارداتي ممنوعه گروه بازرگاني- سازمان توسعه تجارت با هماهنگي موسسه استاندارد فهرست 170 كالاي وارداتي غيركيفي را اعلام كرد. اگرچه بر اساس بند ز ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه، ايجاد هر گونه موانع غيرتعرفه اي براي واردات كالا به كشور ممنوع بود، اما در روزهاي اخير دولت قوانيني را ابلاغ كرده است كه براساس آن، وزارتخانه هاي صنايع و جهاد كشاورزي مي توانند با رعايت ضوابطي، از واردات برخي كالاها
 • كه مسووليت ثبت دبيرخانه اي واردات را با نام ثبت سفارش به عهده دارد، ضمن اينكه از ورود اين كالاها به كشور جلوگيري كرده از ادامه ثبت سفارش براي موارد بعد هم خودداري مي كند. صافدل تصريح كرد: در اين راستا وزارت بازرگاني منطبق بر اين ايده و اجراي ماده 5 قانون مقررات واردات و صادرات از دستگاه ها خواسته است تا شرايط فني را طوري تعريف كنند كه اجازه ورود به كالاهاي فاقد كيفيت يا كم كيفيت داده نشود. صافدل با بيان اينكه وزارت بازرگاني هيچ مجوزي را براي واردات صادر نمي كند و هر آنچه كه وارد كشور مي شود با
 • ا كاهش تاييد شده در كميسيون ماده يك، بايد به تاييد 4 وزير اقتصادي دولت يعني وزراي بازرگاني، صنايع و معادن، جهاد كشاورزي و امور اقتصادي و دارايي برسد. بعد از اين مرحله، هرگونه تغيير تعرفه اي با تاييد رييس جمهور اجرايي خواهد شد. معاون كل سازمان توسعه تجارت ايران گفت: در گروه دوم، سياست هاي تجاري به اعلام ضوابط فني برمي گردد. در اعلام ضوابط فني، نظر ساير دستگاه ها شرط نيست و تنها دستگاه هايي كه صاحبنظر هستند و قانونگذار تشخيص داده است در مورد ضوابط فني نظر بدهند، دخيل هستند. در اين راستا، 30 دستگا
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ بخش 7قانون تجارت- بازرسان شركت سهامي
بخشي از مواد قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت ,مصوب 24/12/1347 در اينجا آورده شده است.
 • 1347-12-24 تا: توضيحات: بخشي از مواد قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت ,مصوب 24/12/1347 در اينجا آورده شده است. بخش 7- بازرسان ماده 144- مجمع عمومي عادي در هر سال يك يا چند بازرس انتخاب مي كند تا بر طبق اين قانون به وظايف خود عمل كنند انتخاب مجدد بازرس يا بازرسان بلامانع است. مجمع عمومي عادي در هر موقع مي تواند بازرس يا بازرسان را عزل كند به شرط آنكه جانشين آنها را نيز انتخ
 • نامه اي مي باشد كه به پيشنهاد وزارت اقتصاد و تصويب كميسيون هاي اقتصاد مجلسين قابل اجرا خواهد بود. ماده 145- انتخاب اولين بازرس يا بازرسان شركت هاي سهامي عام در مجمع عمومي مؤسس و انتخاب اولين بازرس يا بازرسان شركت هاي سهامي خاص طبق ماده (20) اين قانون به عمل خواهد آمد. ماده 146- مجمع عمومي عادي بايد يك يا چند بازرس علي البدل نيز انتخاب كند تا در صورت معذوريت يا فوت يا استعفاء يا سلب شرايط يا عدم قبول سمت توسط بازرس يا بازرسان اصلي جهت انجام وظايف بازرسي دعوت شوند. ماده 147- اشخاص ز
 • دل نيز انتخاب كند تا در صورت معذوريت يا فوت يا استعفاء يا سلب شرايط يا عدم قبول سمت توسط بازرس يا بازرسان اصلي جهت انجام وظايف بازرسي دعوت شوند. ماده 147- اشخاص زير نمي توانند به سمت بازرس شركت سهامي انتخاب شوند: 1- اشخاص مذكور در ماده (111) اين قانون. 2- مديران و مديرعامل شركت. 3- اقرباء سببي و نسبي مديران و مديرعامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم. 4- هركس كه خود يا همسرش از اشخاص مذكور در بند «2» موظفاً حقوق دريافت مي دارد. ماده
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ ماليات بردرآمد اشخاص حقوقي
قانون مالياتهاي مستقيم كه در تاريخ27/11/1380 به تصويب مجلس شوراي اسلامي با اعمال آخرين الحاقات و اصلاحات رسيده به تفكيك موضوع در اين نوشتار ارائه شده است
 • قانون مالياتهاي مستقيم كه در تاريخ27/11/1380 به تصويب مجلس شوراي اسلامي با اعمال آخرين الحاقات و اصلاحات رسيده به تفكيك موضوع در اين نوشتار ارائه شده است – ماليات بردرآمد اشخاص حقوقي ماده 105 – جمع درآمد شركت ها و درآمد ناشي از فعاليت هاي انتفاعي ساير اشخاص حقوقي كه از منابع مختلف در ايران يا خارج از ايران تحصيل مي شود، پس از وضع زيان هاي حاصل از منابع غيرمعاف و كسر معافيت هاي مقرر به استثناي مواردي كه طبق مقررات اين قانون
 • اند، درصورتيكه داراي فعاليت انتفاعي باشند، از ماخذ كل درآمد مشمول ماليات فعاليت انتفاعي آنها ماليات به نرخ مقرر در اين ماده وصول مي شود. تبصره 2- اشخاص حقوقي خارجي و مؤسسات مقيم خارج از ايران به استثناي مشمولان تبصره (5) ماده (109) و ماده (113) اين قانون از مأخذ كل درآمد مشمول مالياتي كه از بهره برداري سرمايه در ايران يا از فعاليت هايي كه مستقيماً يا به وسيله نمايندگي ازقبيل شعبه، نماينده، كارگزار و امثال آن در ايران انجام مي دهند يا از واگذاري امتيازات و ساير حقوق خود، انتقال دانش فني، دادن تع
 • ه – آخرين مديران شخص حقوقي در صورت عدم تسليم اظهارنامه موضوع ماده (114) اين قانون يا تسليم اظهارنامه خلاف واقع و مديران تصفيه در صورت عدم رعايت مقررات موضوع ماده (116) اين قانون و اين ماده و ضامن يا ضامن هاي شخص حقوقي و شركاء ضامن (موضوع قانون تجارت) متضامناً و كليه كساني كه دارائي شخص حقوقي بين آنان تقسيم گرديده به نسبت سهمي كه از دارائي شخص حقوقي نصيب آنان شده است مشمول پرداخت ماليات و جرايم متعلق به شخص حقوقي خواهد بود بشرط آنكه ظرف مهلت مقرر درماده (157) اين قانون از تاريخ درج آگهي انح
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ نبود وحدت رويه و مشكل تفسير قانون
نبود وحدت رويه و تفاسير شخصي از قوانين همواره يكي از معضلات موجود در ارتباط با يك موضوع واحد بين اشخاص مختلفي است. كه با آن موضوع در ارتباط بوده يا به حسب وظيفه بايد حكمي در ارتباط با آن موضوع ارائه كنند. از جمله مصاديق آن زيان انباشته ناشي از ادغام شركت ها است.
مقالات/ نقد و شرح قانون ماليات‌هاي مستقيم (2و3)
كلمه يا واژه كوچك‌ترين شكل معنادار از «حروف» است كه مي‌تواند به تنهايي به كار رود. براي نمونه «-انه» در واژه‌هايي مانند مردانه، زنانه، مهربانانه، داراي معني ويژه خود است ولي از آنجا كه نمي‌توان آن را به تنهايي به كار برد، واژه ناميده نمي‌شود.
 • كه آن را مفهوم و مدلول گويند. با يادآوري اين مختصر در اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 27/11/1380 از واژه هاي گوناگون براي معاني و موضوعاتي واحد استفاده شده و يا از آنهادر حوزه لغوي خود، استفاده نشده است. از جمله مصاديق تمثيلي ذيل: 1 - طي تبصره ماده 109، تبصره ماده 127، تبصره 3 ماده 139، مواد 144، 181، 219، تبصره219، تبصره 2 ماده244 از واژه «آيين نامه» و طي تبصره ماده 33ونيزمواد111، 134، 165و176 از واژه «آيين نامه اجرايي» استفاده شده است. «آيين نامه «از ل
 • laquo;آيين نامه «از لحاظ لغوي مجموعه مقرراتي است كه يك موسسه عمومي يا خصوصي به منظور تنظيم امور موسسه خود تهيه و تدوين مي كند و مترادف با نظام نامه است و به لحاظ حقوقي مقرراتي است كه مقامات صلاحيت دار (به جز مقنن) وضع كنند. هدف آيين نامه تشريح قانون است. هرگاه آيين نامه مخالف قانون باشد؛ قاضي نبايد به آن ترتيب اثر دهد (با اين توضيح كه باتوجه به تكليف و نيز اختيارات مقام قضايي وفق اصل 167قانون اساسي و اينكه تفسير قانوني در اختيار مقنن براي كليه قوانين - جز قانون اساسي- است؛ تفسير قضايي نيز
 • ي مصالح براي مال يا اموال يا براي گروهي از انسانها و به صورت اعتباري، اعطاء مي كند. بنابراين انسان كه موضوع حق و تكليف است؛ «شخص حقيقي» و مجموعه اي از مصالح، انسان ها و منافع را «شخص حقوقي»گويند كه نمونه بارز آن كليه شركت هاي تجارتي ياد شده در قانون تجارت بنا به حكم صريح ماده 583 آن است.در مقابل شركت هاي تجارتي، شركت هاي مدني (شركت هاي عقدي و بدون شخصيت حقوقي)وجود دارند كه به موجب آن دو يا چند نفر به منظور تصرف مشترك و تقسيم سود و زيان، حقوق خود را به اشتراك مي گذارند تا
 • طبقه بندي اطلاعاتوضع الزامات مغاير با قانون در مرجع ثبت شركت‌ها, نقدي بر تحولات اخير ثبتي, ضرورت‌هاي ادغام موسسات, چند نكته درباره ادغام بانك‌ها, هيأت مديره, عضو هيأت مديره, اعضاء علي البدل, سهام وثيقه, بازرس يا بازرسان, تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان, رئيس هيأت مديره, جلسات هيأت مديره, اعضاء غيرموظف هيأت مديره, كالاهاي وارداتي ممنوعه, غيرتعرفه‌اي, كالاهاي ممنوعه وارداتي, مديريت واردات, بازرسان, مجمع عمومي عادي, بازرس يا بازرسان, صورت دارايي و صورت حساب عملكرد, گزارش بازرس, حق الزحمه بازرس, ماليات بردرآمد اشخاص حقوقي, اشخاص حقوقي خارجي, ماليات اندوخته‌, مؤسسات بيمه , ماليات پيمانكاران, اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان, مأخذ محاسبه ماليات دوره انحلال, نبود وحدت رويه و مشكل تفسير قانون, نقد قانون ماليات‌هاي مستقيم , ماليات, مودي, ماليات‌هاي تكليفي, درآمد مشمول ماليات, در آمد (Revenue), هزينه (Expense), سود خالص (Net Income


15 رديف در 2 صفحه
   << بعدي  2  1
مشاوره در رازنامه

فهرست مشاورين

  سعيد ربيعي مجد  ( مشاوره حقوقي: ثبت شركت ها و صورتجلسات، اخذ برند و كارت بازرگاني،اخذ رتبه پيمانكاري، قراردادهايEPC  )
  باسلام خدمت شما سوال من اين است كه اگر بخواهم موضوع ثبتي يك شركت را تغيير دهم بايد چه مراحلي را انجام دهم با تشكر از راهنمايي شما


  احمد نورمحمدي  ( راهبري سيستم هاي مالي و عمومي حسابداري )
  با سلام اگر شركتي چكهايي را هزينه كرده باشد با تاريخ هاي متعدد و شركت مشغول به كارهاي انحلال باشد ،سوالات زير را لطفاً پاسخ دهيد.؟ 1/آيا در صورت برگشت خوردن چك ها صاحبين امضا مسئول هستند و حسابهاي


  سعيد ربيعي مجد  ( مشاوره حقوقي: ثبت شركت ها و صورتجلسات، اخذ برند و كارت بازرگاني،اخذ رتبه پيمانكاري، قراردادهايEPC  )
  با سلام خدمت شما بنده به همراه يكي از دوستانم سال گذشته شركتي با مسئوليت محدود ثبت كردم كه سهم هر كدام 50 درصد است ولي حق امضاءو تعهدات مالي برعهده مديرعامل يعني شريكم هست . پس از گذشت مدتي موفق شدم


  حميده حبيبي ( مشاوركسب وكار وتجارت الكترونيك توسعه و بازاريابي و تبليغات كسب وكار  )
  سلام و تشكر. ما طراح سايت حرفه اي هستيم. براي افزايش مشتري در اين زمينه چه پيشنهادي داريد. توان ما در متقاعد كردن مشتري بسيار كم است. ممنون از پاسخ شما.


  سعيد ربيعي مجد  ( مشاوره حقوقي: ثبت شركت ها و صورتجلسات، اخذ برند و كارت بازرگاني،اخذ رتبه پيمانكاري، قراردادهايEPC  )
  سلام. آيا بدون مدرك تحصيلي و با مدرك فني و حرفه اي مي توان شركت داده پردازي ثبت كرد؟ در كل براي كسي كه مدرك مرتبط ندارد چه راه حلي پيشنهاد ميكنيد؟ با تشكر


  سعيد ربيعي مجد  ( مشاوره حقوقي: ثبت شركت ها و صورتجلسات، اخذ برند و كارت بازرگاني،اخذ رتبه پيمانكاري، قراردادهايEPC  )
  سلام. باتشكر از پاسخ هاي قبلي شما. براي ثبت شركت داده پردازي با مسئوليت محدود چه مدرك تحصيلي لازم است؟ اگر يكي از اعضا كارت پايان خدمت نداشته باشد باز هم مي توان شركت ثبت كرد؟ با تشكر


  علي روزي طلب ( مشاور IT و امنيت اطلاعات - توسعه برنامه هاي اندرويد - IOS ...،تجارت الكترونيك و طراحي سايت )
  منظور من ، يك گروه يا تيم بود تشگيل گروه برنامه نويسي و ساخت نرم افزار هم مجوز لازم داره ؟


  احمد نورمحمدي  ( راهبري سيستم هاي مالي و عمومي حسابداري )
  سلام.با توجه به اينكه شركت در سال قبل هزينه پرداختي حقوق را كامل شناسايي نكرده و در دفاتر اظهارنامه مالياتي ثبت نگرديده است. تكليف چيست؟.(عدم شناسايي بابت ارسال ليست جريمه بيمه با توجه به بازرسي انجام


  علي روزي طلب ( مشاور IT و امنيت اطلاعات - توسعه برنامه هاي اندرويد - IOS ...،تجارت الكترونيك و طراحي سايت )
  سلام و عرض ادب ، جناب دكتر يه سوال در حوضه ثبت شركت نرم افزاري دارم ، براي ثبت شركت نرم افزاري ، ادارات ثبت ميگن كه بايد مجوز داشته باشم ، ولي براي سخت افزاري خير ميخوام بدونم اگر من سخت افزاري


  سعيد شمس ايلي ( مالي ، مالياتي و حسابداري )
  سلام چگونگي محاسبه شبكاري و شيفت كاري در محاسبه حقوق و دستمزد، لطفا براي من توضيح دهيد با تشكر


  رضا محمودي سفيدگر ( حسابداري و امور بانكي )
  با سلام خدمت جناب آقاي خوش بين در خصوص تكاليف مالياتي ميخواستم بدانم شركتي كه در سال 1391 تاسيس شده و تا كنون تكاليف مالياتي خود را انجام نداده به چه صورت بايد عمل كند؟ يادآور ميشود كه اين شركت در طو


  سعيد شمس ايلي ( مالي ، مالياتي و حسابداري )
  با سلام و عرض وقت بخير خدمت شما همكار گرامي جهت تهيه نرم افزار حسابداري مالي براي موسسات حسابداري ( شركت هاي پيمانكاري ، بازرگاني ، صنعتي و غيره جهت بستن حساب ها و نوشتن دفاتر قانوني ) ميخواستم از شم


  مهدي مقدسي ( مشاوره مالي ،حسابداري و حسابرسي مالي و مالياتي ،قانون ماليات هاي مستقيم. اكسل .قوانين بازار سرمايه، )
  با سلام و عرض وقت بخير خدمت شما همكار گرامي جهت تهيه نرم افزار حسابداري مالي براي موسسات حسابداري ( شركت هاي پيمانكاري ، بازرگاني ، صنعتي و غيره جهت بستن حساب ها و نوشتن دفاتر قانوني ) ميخواستم از شم


  رضا لطفي ( مديريت و برنامه ريزي )
  با سلام اينجانب در رشته مديريت بازرگاني مشغول به تحصيل هستم اينده شغلي در اين رشته چگونه است و براي موفقيت در اين رشته و ادامه تحصيل در خارج از كشور چه پيشنهادي داريد ايا اين رشته در خارج از كشور مي


  حسن رحمان پور ( آموزش وتحقيقات (مشاوره شغلي، آموزش وپرورش، تحقيق و پژوهش) )
  باسلام استادمحترم بفرماييدچگونه مي توانم درآموزش وپرورش طرح پژوهشي اجراكنم؟خواهشمندم درصورت امكان راهنمايي بفرماييد.باتشكر


  مهدي مقدسي ( مشاوره مالي ،حسابداري و حسابرسي مالي و مالياتي ،قانون ماليات هاي مستقيم. اكسل .قوانين بازار سرمايه، )
  با سلام خدمت مشاور محترم بنده باكارت بازرگاني حقيقي امسال كالاي را وارد كردم چون تخصصي دراين زمينه نداشتم كالا رادر بندربعد از تشريفات گمركي واگذار كردم ودرسودي دي نيز شامل حالم نشده ايا بعد از گذشت 4


  عبداله لطفي ( بيمه (غير از تأمين اجتماعي) - روابط عمومي و بازاريابي )
  سلام به نظر شما در حال حاظر كدام يك از بيمه ها، شرايط بهتري براي بيمه عمر افرادقائل اند


  عليرضا صفائي ( مالي و حسابداري )
  با سلام ميخواستم ببينم اگر بخواهم سابقه بيمه دوران سربازي رو به سابقه الانم اضافه كنم چكار بايد بكنم و چقدر هزينه آن ميشود.؟" تاريخ پايان خدمت 1371 "


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با سلام مي خواستم سوال كنم شركت با مسئوليت محدود اگر بخواهد انحلال انجام دهد و بدهي مالياتي حدود هشت ميليون تومان و بدهي بيمه چهار ميليون داشته باشد 1- آيا انحلال بدون پرداخت بدهي هابه علت عدم توانا


  سيد محمود خوش بين ( حسابداري و حسابرسي )
  با سلام من سهامدار و رييس هيات مديره يك شركت با مسئوليت محدود و سهامي خاص هستم كه حدود 9 سال فعاليت داشته ( البته مدت دو سال است كه من هيات مديره شدم و قبلا كسان ديگري بودند و اونها رفتند كنار و من عض


فهرست مشاورين


تازه هاي رازنامه
تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .