جستجو در پورتال

مشاهده تقویم سال

مشاوره/ باسلام و تبریک سال نو با توجه به بخشنامه حقوق سال 91 میزان حق مسکن و خواربار به چه میزانی می باشد؟


باسلام و تبریک سال نو با توجه به بخشنامه حقوق سال 91 میزان حق مسکن و خواربار به چه میزانی می باشد؟
 • باسلام و تبریک سال نو با توجه به بخشنامه حقوق سال 91 میزان حق مسکن و خواربار به چه میزانی می باشد؟  ؟ با سلام بخشنامه در سایت قسمت اخبار ارائه شده است.که می توانید مطالعه نمائید.  مشاهده بخشنامه سال ۹۱ سلام، در بخشنامه در این مورد اشاره ای نشده است اگر تا آخر فروردین ماه مشخص نشود می توان هر مبلغی که خود مدیر عامل مد نظر دارد را برای کارکنان منظور نمایید.شرکت دارای 20 نفر پرسنل و خصوصی می باشد. با سلام در صورتی که مشخص نش
 • امه سال ۹۱ سلام، در بخشنامه در این مورد اشاره ای نشده است اگر تا آخر فروردین ماه مشخص نشود می توان هر مبلغی که خود مدیر عامل مد نظر دارد را برای کارکنان منظور نمایید.شرکت دارای 20 نفر پرسنل و خصوصی می باشد. با سلام در صورتی که مشخص نشده است رقم سال قبل را علی الحساب پرداخت کنید.
 • تحصیلات تکمیلی علوم سیاسی رواج داشته باشد، تقریبا در هیچ کدام از درس های سال اول دیده نمی شود. همچنین چنین مدل سازی های استانداردی نیز جزو درس های ارائه شده توسط دانشکده های علوم سیاسی نیز قرار ندارد. باید اذعان کنم که من نیز همانند خود آنها از مشاهده نتایج این پیمایش شوکه شدم. این مساله که تحقیقات علمی یک حوزه مسیر رشد و تکامل خود را دنبال کند، ولی برنامه درسی دانشکده های علوم سیاسی به راه خود روند و از تحقیقات علمی تبعیت نکنند (آنگونه که در عرصه اقتصاد دنبال می شود)، برای من غیرقابل فهم ب
 • ی جامعه شناسان نظیر جیمز کلمن (1990) تلاش کرده اند تا مدل سازی رفتار عقلایی را در جامعه شناسی ترکیب کنند. رشد ادبیات مربوط به کارهای تجربی و آزمایشگاهی رابطه نزدیکی با روانشناسی دارد و محققان را واداشته تا مستمرا در پرتو آنچه که مستقیما در آزمایشگاه مشاهده می کنند، در مفروضات خود در مورد رفتار انسان ها تجدیدنظر نمایند. به رغم این شواهد امیدبخش، گمان نمی کنم که سناریوی سوم بتواند در آینده به جریان غالب در تحقیقات اقتصادی و سیاسی تبدیل شود. پیشنهادی که من مطرح کردم، در اساس همانی است که هربرت سا
 • طبقه بندی اطلاعات

مقالات/ گزارشهای حسابرسی مبهم


دلایل گزارشگری مبهم حسابرسان درسمینار بازار سرمایه و شفافیت مورد نقد قرار گرفته است وحسابرسان نیز توجیهات خود را برای اینگونه گزارشگری در این مقاله ارائه نموده اند.
 • ی توان تهیه کرد که نشان دهنده استنباط حسابرسان متفاوت نسبت به یک واقعیت است، در این میان درک خوانندگان گزارش نیز می تواند استنباط های متفاوتی را از یک موضوع واحد ایجاد کند. این موضوع که می توان متن های مختلف را در توصیف یک پدیده به کار گرفت یا پدیده مشاهده شده را از زوایای مختلف مورد بررسی و تحلیل قرار داد، موجبات کمینه شدن یا بیشینه شدن متن یک بند گزارش حسابرسی را سبب شود. در این میان که چه متنی انتخاب شود به قضاوت حرفه ای حسابرس واگذار می شود، اما سوال این است که آیا این قضاوت حرفه ای نباید سن
 • ل کیفی استاندارد تلقی می شود؟ کمینه شده متن و یا بیشینه شده متن بند گزارش و یا اینکه قضاوت حرفه ای یعنی همین که گاهی کمینه باشد و گاهی بیشینه؟» پیچیدگی های محیطی از جمله مواردی که منجر به ابهام گزارش های حسابرسی می شود، پیچیدگی محیط تجارت در سال های اخیر است، به گونه ای که موارد متعدد ابهام و محدودیت در رسیدگی را برای شرکت ها رقم زده است، اما سوال این است که حسابرسان باید دست روی دست بگذارند و مسوولیت خود را تنها به درج موارد فوق در بند گزارش نشان دهند؟ طبیعی است که با وجود ریسک سیاسی و
 • نگریست. جدای از موارد یادشده حسابرسان به دنبال راهی برای کاهش ریسک های احتمالی (مادی یا غیرمادی) هستند به گونه ای که بتوانند ضمن بهینه کردن وضعیت و وجهه خود در تعامل بین مدیران و سهامداران موجبات حفظ منافع مادی آتی را با انعقاد مجدد قرار داد حسابرسی سال بعد و پرداخت به موقع طلب های فعلی (با زیر پا گذاشتن استانداردها) فراهم کنند. در این حالت اصطلاحا نه سیخ سوخته و نه کباب. راه حلی که فراهم کننده این گونه گزارشگری است، انتخاب کلمات به گونه ای مبهم و محافظه کارانه توسط حسابرس است. این شیوه عمل در م
 • طبقه بندی اطلاعات

مقالات/ بحران اعتبار و اهمیت اعتماد


بحران مالی کنونی نتیجه تنظیم کاملا آسان‌گیرانه نظام‌های مالی ملی و بین‌المللی بوده است که زیاده خوش‌بینی فزاینده و خود تقویتی درباره آنچه با «اعتبار» می‌توان بدست آورد ایجاد کرد.
 • د می کند و خشم و بی اعتمادی قوی ایجاد می کند. تروریسم معاصر اسلام گرا ریشه های بسیاری دارد اما یکی از آنها قطعا بی اعتمادی افراطی به غرب است این بی اعتمادی علیه شیوه استثمار مردم غیرغربی است که آنها را مجبور می سازد انضباط بازار را بدون کسب منافع آن مشاهده کنند و جنبه های روش زندگی سکولار مادی گرا را بپذیرند که باورهایشان را تحقیر می کند. بیشتر مسلمانان، و نه فقط تروریست ها، دین ظفرمند قرن بیستم ساموئلسن را رد می کنند؟ نتیجه گیری سپتامبر 2008 نقطه عطف تعیین کننده ای بوده است که مقیاس آن را فقط
 • تروریست ها، دین ظفرمند قرن بیستم ساموئلسن را رد می کنند؟ نتیجه گیری سپتامبر 2008 نقطه عطف تعیین کننده ای بوده است که مقیاس آن را فقط کسانی که با تاریخ مالی آشنا هستند، درک می کنند. ما به انتهای بازارهای اعتبار تقریبا تنظیم نشده رسیده ایم که در سی سال گذشته به آن عادت داشتیم. اقتصاد تاچر- ریگانی و «اجماع واشنگتنی» این تصور که بازارها قادر به خودتنظیمی هستند، کل بازار رهن آمریکا را به زانو درآورد، همراه با بزرگ ترین شرکت بیمه جهان و سه تا از پنج بانک سرمایه گذاری آمریکا. بانک ها و م
 • ازار مسکن زیاده قیمت گذاری شده دارند و هر دو خصوصا انگلیس، وابستگی شدیدی به خدمات مالی برای درآمدهای ملی دارند. با اینحال در هیچ کشوری، هیچ سیاستمداری شروع به تفکر جدی درباره اینکه پس از سقوط «اجماع واشنگتنی» چه باید کرد، نکرده است. این مساله باید بیدرنگ در دستور کار همه احزاب سیاسی گنجانده شود. هر رهبری که بتواند برنامه قانع کننده و اثربخشی به وجود آورد بر دستور کار دو یا سه دهه آینده تاثیر خواهد گذاشت. بحران جاری مالی هنوز کاملا برملا نشده است و ما نمی توانیم بگوییم چقدر وخامت بار
 • طبقه بندی اطلاعات

مقالات/ معمای آدام اسمیت: آیا اسمیت پدر اقتصاد است؟


اگر بگوییم آدام اسمیت هیچ چیز باارزشی به تفکر اقتصادی نیافزود و در واقع با طرح مغالطه‌های فراوان از جمله نظریه ارزش مبتنی بر کار، باعث قهقرای تفکر اقتصادی نسبت به زمان اقتصاددانان فرانسوی و و انگلیسی قرن هجدهم شد.
 • ; می شود، اسمیت جایی در کتاب خود حتی به تفصیل به افول روحیه نظامی در عصر جدید و اهمیت فراوان بازیابی و پشتیبانی از آن می پردازد. «امنیت هر جامعه ای باید همواره، کم یا بیش، بر روحیه نظامی بدنه عظیم مردم آن استوار باشد.» اشتیاق تشویق آمیز مشاهده توان دولت در پرورش چنین روحیه ای، اسمیت را به سوی انحراف دیگری از «اصل آزادی اقتصادی» سوق داد: لزوم دولتی بودن آموزش. از نظر اسمیت یکی از دلایل اهمیت آموزش دولتی آن است که باعث افزایش پذیرش آن از سوی مردم خواهد شد – به سخت
 • یاستی ای گشت که وست را شگفت زده ساختند. او به دنبال آن بود که جریان تخصیص منابع را از حال به سوی آینده تغییر دهد.» احتمالا مهم تر از همه این است که چگونه می توانیم شهرت اسمیت به عنوان قهرمان تجارت آزاد و آزادی اقتصادی را با این واقعیت که او 12سال آخر عمرش را در سمت مشاور گمرک اسکاتلند، صرف مبارزه با قاچاقچیانی نمود که قوانین گسترده مرکانتیلیستی بریتانیا را نقض کرده و به دنبال فرار از پرداخت مالیات بودند تطبیق دهیم؟ آیا او به این شغل با دیده تفنن می نگریست؟ خیر: مطالعات اخیر نشان داده اند
 • آید علاقه اصلی او، افتخار کشف قاچاقچیان و در نتیجه افزایش درآمد دولت بوده است. او در دسامبر 1785، به یکی از همکاران خود در گمرک می نویسد: «این امر احتمالا موجب مسرت آقایان خواهد شد که اطلاع یابند، درآمد حاصل از گمرک اسکاتلند نسبت به هفت یا هشت سال قبل حداقل چهار برابر شده است. درآمدها طی چهار یا پنج سال اخیر با روندی تصاعدی افزایش یافته اند: و درآمد امسال حداقل پنجاه درصد از درآمد سال گذشته که تا به حال بزرگ ترین رقم تحقق یافته به حساب می آمد، بیشتر شده است و تازه شاید بتوانم بگویم که ممکن
 • طبقه بندی اطلاعات

مقالات/ شفافیت: خوب یا بد ٬زشت یا زیبا


گاهی وقتها حرف وعمل با هم جور در نمی آیند وبه تناقض وتضاد نمائی با همدیگر تمایل دارند وگاهی نیز در یک راستا حرکت می کنند وبا هم منطبق.اما وقتی که پای حساب وکتاب وارائه اطلاعات وپاسخگوئی پیش می آید بسته به اینکه قرار باشه حساب بدهید یا حساب بگیرید این تمایل نیز وجود دارد که شفاف عمل کنی یا غیر شفاف. برای مثال دولت نهم در همایش باز ار سرمایه از حسابداران وحسابرسان می خواهد که گزارشات شفافی به بازار سرمایه ارسال کنند اما وقتی پای بودجه 87 که به میان می آید دوست دارد که

مقالات/ چرا هیات استانداردهای حسابداری مالی دارای ‏چارچوب مفهومی است؟


تئوری حسابداری مجموعه‌ای از فرضیات مبنا، تعاریف، اصول، مفاهیم و نحوه استنتاج آنهاست که زیربنای تدوین استانداردهای حسابداری توسط مراجع مربوط بوده و شالوده گزارش اطلاعات حسابداری را تشکیل می‌دهد. در این راستا تئوری حسابداری، نوعی چارچوب مفهومی مرجع به‌وجود می‌آورد که مقررات خاص حسابداری براساس این چارچوب تدوین می‌شوند.
 • ی مالی را آزمون می کنند و دانشجویان و استادان رشته حسابداری، مورد استفاده قرار می گیرد. انگیزه هیئت استانداردهای حسابداری مالی برای تدوین چارچوب مفهومی چیست؟ در حقیقت، انگیزه هیئت استانداردهای حسابداری مالی برای تدوین چارچوب مفهومی را می توان از مشاهده تنگناهایی به دست آورد که سلف آن یعنی هیئت اصول حسابداری تجربه کرده است. هیئت اصول حسابداری از ابتدای کار خود بر آن بود تا برای تصمیمات خود مبانی مفهومی تهیه کند. کمیته خاص انجمن حسابداران رسمی امریکا در سال 1958 در گزارش خود که منجر به تولد هی
 • فت که توصیه هایی که در این زمینه انجام می شود به طور اساسی با اصول حسابداری موجود که درحال حاضر موردقبول واقع شده، متفاوت است. با توجه به مشکلات ناشی از تطابق نداشتن آرای هیئت اصول حسابداری با رهنمودهای مفهومی موجود، انجمن حسابداران رسمی امریکا در سال 1964، کمیته خاص دیگری را برای بررسی مجدد برنامه مربوط به تدوین اصول حسابداری تشکیل داد. در میان توصیه های ارائه شده توسط این کمیته، این توصیه نیز شده بود که هیئت اصول حسابداری، چارچوبی مفهومی به عنوان راهنمای تصمیم گیری های خود ایجاد کند و در اجر
 • کمیته، این توصیه نیز شده بود که هیئت اصول حسابداری، چارچوبی مفهومی به عنوان راهنمای تصمیم گیری های خود ایجاد کند و در اجرای این توصیه، هیئت اصول حسابداری، بیانیه شماره 4 <مفاهیم اساسی و اصول حسابداری مرتبط با گزارشهای مالی واحدهای تجاری> را در سال 1970 منتشر کرد. به هر حال، هیئت اصول حسابداری از ابتدا پذیرفته بود که بیانیه شماره 4، بیانیه ای توصیفی است نه آمرانه و به جای تأکید بر آنچه باید باشد، بر آنچه هست و بر حسابداری مالی موجود تأکید می کند. بنابراین، چون بیانیه شماره 4، گذشته نگر بود
 • طبقه بندی اطلاعات

مقالات/ دلار؛ سود برای آمریکا ضرر برای جهانیان


بحران مالی به وجود آمده ناشی از چیست؟ سوروس از سرمایه داران و نظریه پردازان آمریکایی ریشه بحران آمریکا را در حوزه مالی جست وجو می کند منتها از این زاویه که موضوع جهانی سازی سرمایه به آن عمق و شدت بیشتری بخشیده است.
 • ملاً روشن است. منتها این مسائل به بحران منتهی نمی شود تا مادامی که جنگ نیست. ¦ چرا شما روی جنگ متمرکز می شوید؟ زیرا این جنگ است که اندازه ها را ابتدا بزرگ و سپس از تناسب خارج می کند و سپس بعد از یک دوره چهار یا هشت ساله یک بحران مانند آنچه مشاهده می کنید از آن بیرون می آید. این موضوع بعد از جنگ ویتنام و سپس بعد از جنگ کره اتفاق افتاد و الان هم بعد از جنگ افغانستان و عراق نیز دارد اتفاق می افتد. به همین دلیل مشاهده می کنیم بودجه وزارت دفاع آمریکا از130 میلیارد دلار در حال حاضر به بالای
 • فت شده که علی النهایه بخش بزرگی از نقدینگی جهانی را به صورت افزایش دارایی های خارجی کشورهای صاحب نفت، از گردونه تامین مالی تجارت جهانی خارج کرد. ¦ آیا پیامدهای کسر بودجه و کسر تراز پرداخت ها به مواردی که فرمودید محدود می شود؟ در این دو، سه سال اخیر یک مساله مهم دیگر اتفاق افتاده است. آن نیز این است که از کسر بودجه و کسر تراز پرداخت های آمریکا، به طور طبیعی ارزش دلار کاهش یافته است. در سال 1999تا سال 2000 که یورو به بازار عرضه شد، معادل 86 سنت دلاری بود. الان برابری یورو با دلار به 4/1
 • ستیم. یکی قیمت نفت و دومی که شما به آن می گویید دلار، من به آن دلار نمی گویم، بلکه می گویم بازارهای مالی. بنا براین ما از دو طریق با جهان در ارتباط هستیم؛ نفت و بازارهای مالی. نفت در حال حاضر آن چیزی است که در ایران دارند به آن اشاره می کنند. هر روز مشاهده می کنیم خیلی ها مطرح می کنند که می گویند قیمت نفت پایین خواهد آمد و درآمدهای ارزی ما کاهش خواهد یافت و بودجه ما نیز دچار کسری خواهد شد. اتکا ما که در بودجه به نفت زیاد شده با شرایط جدید دچار بحران خواهیم شد. اینها همگی درست است. بنابراین اگر ن
 • طبقه بندی اطلاعات

مقالات/ رقابت، مقررات و فرآیند بازار از منظر «اقتصاد اتریشی


برای افراد عادی اقتصاد نخوانده، اقتصاد مبتنی‌بر بازار چهره‌ای هراس‌انگیز دارد. نظامی که از تعداد بی‌شماری شرکت‌کننده تشکیل می‌گردد، که هر کدام از آنها اهداف شخصی خود را بدون کوچک ‌ترین توجهی به آثار کلی اجتماعی آن دنبال می‌کنند.

مقالات/ درحوزه‌ فعالیت‌های مالی نباید پنهان کاری شود


اگر جامعه‌ای بخواهد با برنامه حرکت کند باید قوانین روشن و شفاف و قابل اجرایی را در اختیار داشته باشد و بدون داشتن یک برنامه روشن با ساز و کارهای مشخص و ابزارهای لازم دست یابی به اهداف غیرممکن است. به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، پورمحمدی ـ رییس سازمان بازرسی کل کشور ـ در سوباسلام و تبریک سال نو با توجه به بخشنامه حقوق سال 91 میزان حق مسکن و خواربار به چه میزانی می باشد؟, انتخاب عمومی, سازماندهی صنعتی, تجارت بین‌الملل, مالیه عمومی, اقتصاد نئوکلاسیکی, تئوری بازی‌‌‌, تئوری سیاسی, ریسک گریز, گزارش حسابرسی, ابهام وایهام, حسابرسی, حسابرس مستقل, حسابدار رسمی, سازمان بورس, بند شرط گزارش, شفافیت , گزارشگری مالی, بحران اعتبار واعتماد, جهانی شدن, بحران مالی, نهاد های مالی بین المللی, بدهی سمی, سپتامبر سیاه, ابر حباب, فاینانس, اعتبار عمومی, مدیریت بدهی, مقررات زدایی, آدام اسمیت, اسمیت پدرعلم اقتصاد, ثروت ملل, بازارهای ازاد وتجارت آزاد, مساوات طلبی, دست نامرئی, ازادی اقتصادی, حقوق طبیعی, شفافیت, اخلاق حرفه ای, بورس, بودجه, حسابدار, حسابرس, چهارچوب مفهومی, هیات استانداردهای حسابداری مالی, تئوری حسابداری, استانداردهای حسابداری, اطلاعات حسابداری, گزارشگری مالی, کیفی اطلاعات حسابداری, عناصر صورتهای مالی, اهداف گزارشگری مالی, سازمانهای غیرانتفاعی, شناخت و اندازه‌گیری, صورتهای مالی, عناصر صورتهای مالی, جریانهای نقدی و ارزش فعلی, بحران مالی, دلار امریکا, تراز تجاری, واردات وصادرات, سوروس, جهانی سازی سرمایه وسرمایه داری, بحران مالزی, سیستم مالی جهانی, سیکل های تجاری, حباب مالی وقیمتی, بازار رهنی مسکن, فاندامنتال, بحران مسکن, کسری وعدم تعادل بودجه ای, ارزش افزوده, بانک جهانی وصندوق بین المللی پول, حجم نقدینگی, خطوط اعتباری, وام رهنی, نفت ودلار, سهام ترجیحی, رقابت, مقررات و فرآیند بازار, اقتصاد اتریشی, ادام اسمیت, دست نامریی, کلاسیک ونئو کلاسیک, فرآیند بازار, نتایج بازار, مطلوبیت نتایج بازار, بازار رقابت کامل, فرایند اکتشاف, کار آفرینی, رقابت وکار افرینی, آربیتراژ, همایش حسابرسی مالیاتی, حسابرسی مالیاتی, حسابرسی وبازرسی, گزارش حسابرسی مالیاتی, سازمان امور مالیاتی, فرم ارزش افزوده, اظهارنامه ارزش افزوده, جامعه حسابداران رسمی, صورتهای مالی


100 ردیف در 10 صفحه
   << بعدی  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1
مشاوره در رازنامه

فهرست مشاورین
  بنام خدا ضمن عرض سلام 1- اطلاعات کدینک حسابداری شرکتها شامل کدینگ(گروه،کل،معین،جزء)با ماهیت بدهکار/بستانکار ودائم یاموقت را نیازدارم
  محمد سلیمان یگانه خو
  محمد سلیمان یگانه خو
  بنده حسابدار یک شرکت نساجی هستم . وجوه پرداختی بابت برگزاری دوره آموزشی مستندسازی و تشرح الزامات مربوط به iso 9001, iso 14001 مشمول کسر حق بیمه می باشد و یا معاف از کسر بیمه است؟
  آرمین خوشوقتی
  آرمین خوشوقتی
  باسلام شهرداری مشهد اقدام به ساخت پروژه های مشارکتی باسرمایه گذاران نموده است بصورتی که زمین وپروانه بعنوان آورده شهرداری وسایر هزینه های ساخت بعنوان آورده سرمایه گذار منظورگردیده. خواهشمند است درخصو
  مصطفی عبدی
  مصطفی عبدی
  سلام - در نظر دارم با یکی از دوستان صرافی راه بیندازم. خواهشن مختصر شرح بدید؟ سود صرافی ها چه جوریه؟ نحوه کار به چه صورته؟ و سود چگونه نصیبشون میشه؟ صرافی داخل کشور بهتره یا خارج مانند صرافی در امارات
  سید علیرضا هاشمی نکو
  سید علیرضا هاشمی نکو
  سلام با توجه به توافق صورت گرفته در موارد زیر ارزیابی و نظر خود و اینده بازار ان را بفرمایید. ارز؟ و تغییر نرخ ان؟ ملک وخانه و قدرت خرید مردم؟ خودرو ایرانی و خارجی وتغییر قیمت ان؟ مختصرا هر ک
  سید علیرضا هاشمی نکو
  سید علیرضا هاشمی نکو
  سلام خسته نباشید تکلیف مشمولیت بیمه بن کارگری برداشته شد آیا
  مصطفی عبدی
  مصطفی عبدی
  سلام سرمایه ام تا حدود 400 میلیون میاد . توی کار ساخت و ساز هستم . اما میخام چند شغل پر رونق میخام بهم پیشنهاد کنید. جربزه هر کاری رو دارم. چون دنبالش میرم. ایران یا خارج و یا کشورهای عربی از جمله دب
  حمید رضا تاج نسائی
  حمید رضا تاج نسائی
  سلام من کارمند رسمی بانک ملی هستم. خانمم چند روز پیش زایمان کرد و الان که طبق قاون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده تبصره 2 ، میخوام از 2 هفته مرخصی تشویقی استفاده کنم میگن باید خانمت هم شاغل باشه
  تقی بیات
  تقی بیات
  با عرض سلام لطفا بفرمایید برای صندوقهای قرض الحسنه خانوادگی که گسترش یافته اند آیا نرم افزارهای حسابداری مناسبی تهیه شده اند یا خیر . برای تهیه آنها چه باید کرد
  امید امیرلو
  امید امیرلو
  سلام استاد من دانشجوی ارشد شیمی هستم در خانواده ای هستم بابام فقط حرف منطق حالیشه. به طوری که جلوی هرکی باشه و حرف بیخود و کلا عدالت نزنه فوری جوابش میده . نجار توی دبی بوده و توی کارش خیلی حساسه ب
  ناهید صباحی
  ناهید صباحی
  باسلام لطفا راهنمایی فرمایید 1 - فیش حقوق کارکنان شرکت شامل حقوق ماهیانه - حق اولاد - حق مسکن - بن - اضافه کاری - ناهاری - ایاب ذهاب - پاداش و... میباشد حق سنوات پایان خدمت معادل یک ماه شامل کدام
  مهدی عاصی
  مهدی عاصی
  بنده بصورت کارمند رسمی ازمایشی وارد نیروانتظامی شدم قبل از اینکه یکسال اولم تمام شود درخواست رهایی از خدمت دادم استعفا نه.رهایی از خدمت چون هنوز رسمی نشده بودم ولی متاسفانه خودشان بدون اینکه به من ا
  مازیار نخکوب
  مازیار نخکوب
  با سلام من یک کارکاه تولید جدول و بلوک و تیرچه در مرند دارم میخواستم یک شرکت یا تعاونی و به ثبت برسانم از شما خواهشمندم مرا راهنمایی بکنید که کدام بهتر است و وام خوبی هم داشته باشه جمع سرمایه فعلی م
  مؤسسه مشاوره حقوقی بین المللی داورانِ دانشِ روز آگاه و مؤسسه دانشِ روز آگاهان ؛ محمدرضا اخباریون
  مؤسسه مشاوره حقوقی بین المللی داورانِ دانشِ روز آگاه و مؤسسه دانشِ روز آگاهان ؛ محمدرضا اخباریون
  باسلام و احترام بنده لیسانس عمران دارم وبه مدت 2سال امریه شهرداری بودم که برام بیمه نیروهای مسلح رد می شد ،در حال حاضر جهت اخذ گرید برا شرکت ساختما نیم میخواستم بپرسم اون 2سال هم برا اخذ رتبه و سابقه
  علیرضا سربی
  علیرضا سربی
  با سلام و احترام صورتحسابی با موضوع مراقبت از گواهسنامه ایزو برای بنده ارسال شده لطفا بفرمایید در کدام سرفصل می توانم ثبت نمایم. آیا در زمره امتیاز ، سرقفلی و دارائیهای ثابت نا مشهود یا سایر دارائی
  علیرضا سربی
  علیرضا سربی
  کسورات قانونی در قراردادها از قبیل مالیات ، بیمه و ... چقدر می باشد و چگونه محاسبه میشود؟
  علیرضا سربی
  علیرضا سربی
  سلام بنده قصد دارم یه کار رو دست بزنم . اما جدا از سودش همش ترس از اینده و ضررش رو دارم. بطور کلی در کارهایم همچی ادمی هستم. همیشه در کارهایم سخت گیر هستم برای خودم. یا به عبارتی زجر میکشم. چکارکنم؟
  منیره هراتیان
  منیره هراتیان
  با سلام من 22 ماه واسه یه شرکت کار کردم و الان باهاشون قطع همکاری کردم خودشون میگن ترک کار میخوام بدونم سنوات به من تعلق می گیره یا نه ؟ حالا به گفته خودشون ترک کارم باشه و اینکه سالانه سنوات منو
  علیرضا سربی
  علیرضا سربی
  با عرض سلام خدمت شما من میخواستم یه سوپرمارکت در حد معموای بزنم فقط نمیونم از کجا شروع کنم منظور سرمایه لازم باید چقدر باشد هزینه کسب مجوز چقدر میشه من در کل 45 میلیون تومن سرمایه دارم با این سرمای
  علیرضا سربی
  علیرضا سربی
  سلام یکی از دوستان بنده مغازه داره میخواد خودشو بیمه کنه درتامین اجتمایی راهنمایی میخواد که چه نوع بیمه مناسب تره که هزینش کم باشه ممنون
  علیرضا سربی
  علیرضا سربی

فهرست مشاورین


تازه های رازنامه

رازنامه در شبکه های اجتماعی
تمامی حقوق طراحی ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مدیریت رازنامه می باشد.
شرایط و مقررات استفاده از رازنامه . .