جستجو در پورتال

مشاهده تقویم سال

مشاوره/ باسلام و تبریک سال نو با توجه به بخشنامه حقوق سال 91 میزان حق مسکن و خواربار به چه میزانی می باشد؟


باسلام و تبریک سال نو با توجه به بخشنامه حقوق سال 91 میزان حق مسکن و خواربار به چه میزانی می باشد؟
 • باسلام و تبریک سال نو با توجه به بخشنامه حقوق سال 91 میزان حق مسکن و خواربار به چه میزانی می باشد؟  ؟ با سلام بخشنامه در سایت قسمت اخبار ارائه شده است.که می توانید مطالعه نمائید.  مشاهده بخشنامه سال ۹۱ سلام، در بخشنامه در این مورد اشاره ای نشده است اگر تا آخر فروردین ماه مشخص نشود می توان هر مبلغی که خود مدیر عامل مد نظر دارد را برای کارکنان منظور نمایید.شرکت دارای 20 نفر پرسنل و خصوصی می باشد. با سلام در صورتی که مشخص نش
 • امه سال ۹۱ سلام، در بخشنامه در این مورد اشاره ای نشده است اگر تا آخر فروردین ماه مشخص نشود می توان هر مبلغی که خود مدیر عامل مد نظر دارد را برای کارکنان منظور نمایید.شرکت دارای 20 نفر پرسنل و خصوصی می باشد. با سلام در صورتی که مشخص نشده است رقم سال قبل را علی الحساب پرداخت کنید.

مقالات/ آینده انتخاب عمومی


ساده‌ترین راه برای پیش‌بینی آینده، تعمیم گذشته است. اگر انتخاب عمومی حوزه‌ای دیگر از علم اقتصاد نظیر سازماندهی صنعتی (IO) بود، آنگاه این روش احتمالا پیش‌بینی خوبی از آینده به دست می‌داد.
 • تحصیلات تکمیلی علوم سیاسی رواج داشته باشد، تقریبا در هیچ کدام از درس های سال اول دیده نمی شود. همچنین چنین مدل سازی های استانداردی نیز جزو درس های ارائه شده توسط دانشکده های علوم سیاسی نیز قرار ندارد. باید اذعان کنم که من نیز همانند خود آنها از مشاهده نتایج این پیمایش شوکه شدم. این مساله که تحقیقات علمی یک حوزه مسیر رشد و تکامل خود را دنبال کند، ولی برنامه درسی دانشکده های علوم سیاسی به راه خود روند و از تحقیقات علمی تبعیت نکنند (آنگونه که در عرصه اقتصاد دنبال می شود)، برای من غیرقابل فهم ب
 • ی جامعه شناسان نظیر جیمز کلمن (1990) تلاش کرده اند تا مدل سازی رفتار عقلایی را در جامعه شناسی ترکیب کنند. رشد ادبیات مربوط به کارهای تجربی و آزمایشگاهی رابطه نزدیکی با روانشناسی دارد و محققان را واداشته تا مستمرا در پرتو آنچه که مستقیما در آزمایشگاه مشاهده می کنند، در مفروضات خود در مورد رفتار انسان ها تجدیدنظر نمایند. به رغم این شواهد امیدبخش، گمان نمی کنم که سناریوی سوم بتواند در آینده به جریان غالب در تحقیقات اقتصادی و سیاسی تبدیل شود. پیشنهادی که من مطرح کردم، در اساس همانی است که هربرت سا
 • طبقه بندی اطلاعات

مقالات/ گزارشهای حسابرسی مبهم


دلایل گزارشگری مبهم حسابرسان درسمینار بازار سرمایه و شفافیت مورد نقد قرار گرفته است وحسابرسان نیز توجیهات خود را برای اینگونه گزارشگری در این مقاله ارائه نموده اند.
 • ی توان تهیه کرد که نشان دهنده استنباط حسابرسان متفاوت نسبت به یک واقعیت است، در این میان درک خوانندگان گزارش نیز می تواند استنباط های متفاوتی را از یک موضوع واحد ایجاد کند. این موضوع که می توان متن های مختلف را در توصیف یک پدیده به کار گرفت یا پدیده مشاهده شده را از زوایای مختلف مورد بررسی و تحلیل قرار داد، موجبات کمینه شدن یا بیشینه شدن متن یک بند گزارش حسابرسی را سبب شود. در این میان که چه متنی انتخاب شود به قضاوت حرفه ای حسابرس واگذار می شود، اما سوال این است که آیا این قضاوت حرفه ای نباید سن
 • ل کیفی استاندارد تلقی می شود؟ کمینه شده متن و یا بیشینه شده متن بند گزارش و یا اینکه قضاوت حرفه ای یعنی همین که گاهی کمینه باشد و گاهی بیشینه؟» پیچیدگی های محیطی از جمله مواردی که منجر به ابهام گزارش های حسابرسی می شود، پیچیدگی محیط تجارت در سال های اخیر است، به گونه ای که موارد متعدد ابهام و محدودیت در رسیدگی را برای شرکت ها رقم زده است، اما سوال این است که حسابرسان باید دست روی دست بگذارند و مسوولیت خود را تنها به درج موارد فوق در بند گزارش نشان دهند؟ طبیعی است که با وجود ریسک سیاسی و
 • نگریست. جدای از موارد یادشده حسابرسان به دنبال راهی برای کاهش ریسک های احتمالی (مادی یا غیرمادی) هستند به گونه ای که بتوانند ضمن بهینه کردن وضعیت و وجهه خود در تعامل بین مدیران و سهامداران موجبات حفظ منافع مادی آتی را با انعقاد مجدد قرار داد حسابرسی سال بعد و پرداخت به موقع طلب های فعلی (با زیر پا گذاشتن استانداردها) فراهم کنند. در این حالت اصطلاحا نه سیخ سوخته و نه کباب. راه حلی که فراهم کننده این گونه گزارشگری است، انتخاب کلمات به گونه ای مبهم و محافظه کارانه توسط حسابرس است. این شیوه عمل در م
 • طبقه بندی اطلاعات

مقالات/ بحران اعتبار و اهمیت اعتماد


بحران مالی کنونی نتیجه تنظیم کاملا آسان‌گیرانه نظام‌های مالی ملی و بین‌المللی بوده است که زیاده خوش‌بینی فزاینده و خود تقویتی درباره آنچه با «اعتبار» می‌توان بدست آورد ایجاد کرد.
 • د می کند و خشم و بی اعتمادی قوی ایجاد می کند. تروریسم معاصر اسلام گرا ریشه های بسیاری دارد اما یکی از آنها قطعا بی اعتمادی افراطی به غرب است این بی اعتمادی علیه شیوه استثمار مردم غیرغربی است که آنها را مجبور می سازد انضباط بازار را بدون کسب منافع آن مشاهده کنند و جنبه های روش زندگی سکولار مادی گرا را بپذیرند که باورهایشان را تحقیر می کند. بیشتر مسلمانان، و نه فقط تروریست ها، دین ظفرمند قرن بیستم ساموئلسن را رد می کنند؟ نتیجه گیری سپتامبر 2008 نقطه عطف تعیین کننده ای بوده است که مقیاس آن را فقط
 • تروریست ها، دین ظفرمند قرن بیستم ساموئلسن را رد می کنند؟ نتیجه گیری سپتامبر 2008 نقطه عطف تعیین کننده ای بوده است که مقیاس آن را فقط کسانی که با تاریخ مالی آشنا هستند، درک می کنند. ما به انتهای بازارهای اعتبار تقریبا تنظیم نشده رسیده ایم که در سی سال گذشته به آن عادت داشتیم. اقتصاد تاچر- ریگانی و «اجماع واشنگتنی» این تصور که بازارها قادر به خودتنظیمی هستند، کل بازار رهن آمریکا را به زانو درآورد، همراه با بزرگ ترین شرکت بیمه جهان و سه تا از پنج بانک سرمایه گذاری آمریکا. بانک ها و م
 • ازار مسکن زیاده قیمت گذاری شده دارند و هر دو خصوصا انگلیس، وابستگی شدیدی به خدمات مالی برای درآمدهای ملی دارند. با اینحال در هیچ کشوری، هیچ سیاستمداری شروع به تفکر جدی درباره اینکه پس از سقوط «اجماع واشنگتنی» چه باید کرد، نکرده است. این مساله باید بیدرنگ در دستور کار همه احزاب سیاسی گنجانده شود. هر رهبری که بتواند برنامه قانع کننده و اثربخشی به وجود آورد بر دستور کار دو یا سه دهه آینده تاثیر خواهد گذاشت. بحران جاری مالی هنوز کاملا برملا نشده است و ما نمی توانیم بگوییم چقدر وخامت بار
 • طبقه بندی اطلاعات

مقالات/ معمای آدام اسمیت: آیا اسمیت پدر اقتصاد است؟


اگر بگوییم آدام اسمیت هیچ چیز باارزشی به تفکر اقتصادی نیافزود و در واقع با طرح مغالطه‌های فراوان از جمله نظریه ارزش مبتنی بر کار، باعث قهقرای تفکر اقتصادی نسبت به زمان اقتصاددانان فرانسوی و و انگلیسی قرن هجدهم شد.
 • ; می شود، اسمیت جایی در کتاب خود حتی به تفصیل به افول روحیه نظامی در عصر جدید و اهمیت فراوان بازیابی و پشتیبانی از آن می پردازد. «امنیت هر جامعه ای باید همواره، کم یا بیش، بر روحیه نظامی بدنه عظیم مردم آن استوار باشد.» اشتیاق تشویق آمیز مشاهده توان دولت در پرورش چنین روحیه ای، اسمیت را به سوی انحراف دیگری از «اصل آزادی اقتصادی» سوق داد: لزوم دولتی بودن آموزش. از نظر اسمیت یکی از دلایل اهمیت آموزش دولتی آن است که باعث افزایش پذیرش آن از سوی مردم خواهد شد – به سخت
 • یاستی ای گشت که وست را شگفت زده ساختند. او به دنبال آن بود که جریان تخصیص منابع را از حال به سوی آینده تغییر دهد.» احتمالا مهم تر از همه این است که چگونه می توانیم شهرت اسمیت به عنوان قهرمان تجارت آزاد و آزادی اقتصادی را با این واقعیت که او 12سال آخر عمرش را در سمت مشاور گمرک اسکاتلند، صرف مبارزه با قاچاقچیانی نمود که قوانین گسترده مرکانتیلیستی بریتانیا را نقض کرده و به دنبال فرار از پرداخت مالیات بودند تطبیق دهیم؟ آیا او به این شغل با دیده تفنن می نگریست؟ خیر: مطالعات اخیر نشان داده اند
 • آید علاقه اصلی او، افتخار کشف قاچاقچیان و در نتیجه افزایش درآمد دولت بوده است. او در دسامبر 1785، به یکی از همکاران خود در گمرک می نویسد: «این امر احتمالا موجب مسرت آقایان خواهد شد که اطلاع یابند، درآمد حاصل از گمرک اسکاتلند نسبت به هفت یا هشت سال قبل حداقل چهار برابر شده است. درآمدها طی چهار یا پنج سال اخیر با روندی تصاعدی افزایش یافته اند: و درآمد امسال حداقل پنجاه درصد از درآمد سال گذشته که تا به حال بزرگ ترین رقم تحقق یافته به حساب می آمد، بیشتر شده است و تازه شاید بتوانم بگویم که ممکن
 • طبقه بندی اطلاعات

مقالات/ شفافیت: خوب یا بد ٬زشت یا زیبا


گاهی وقتها حرف وعمل با هم جور در نمی آیند وبه تناقض وتضاد نمائی با همدیگر تمایل دارند وگاهی نیز در یک راستا حرکت می کنند وبا هم منطبق.اما وقتی که پای حساب وکتاب وارائه اطلاعات وپاسخگوئی پیش می آید بسته به اینکه قرار باشه حساب بدهید یا حساب بگیرید این تمایل نیز وجود دارد که شفاف عمل کنی یا غیر شفاف. برای مثال دولت نهم در همایش باز ار سرمایه از حسابداران وحسابرسان می خواهد که گزارشات شفافی به بازار سرمایه ارسال کنند اما وقتی پای بودجه 87 که به میان می آید دوست دارد که

مقالات/ چرا هیات استانداردهای حسابداری مالی دارای ‏چارچوب مفهومی است؟


تئوری حسابداری مجموعه‌ای از فرضیات مبنا، تعاریف، اصول، مفاهیم و نحوه استنتاج آنهاست که زیربنای تدوین استانداردهای حسابداری توسط مراجع مربوط بوده و شالوده گزارش اطلاعات حسابداری را تشکیل می‌دهد. در این راستا تئوری حسابداری، نوعی چارچوب مفهومی مرجع به‌وجود می‌آورد که مقررات خاص حسابداری براساس این چارچوب تدوین می‌شوند.
 • ی مالی را آزمون می کنند و دانشجویان و استادان رشته حسابداری، مورد استفاده قرار می گیرد. انگیزه هیئت استانداردهای حسابداری مالی برای تدوین چارچوب مفهومی چیست؟ در حقیقت، انگیزه هیئت استانداردهای حسابداری مالی برای تدوین چارچوب مفهومی را می توان از مشاهده تنگناهایی به دست آورد که سلف آن یعنی هیئت اصول حسابداری تجربه کرده است. هیئت اصول حسابداری از ابتدای کار خود بر آن بود تا برای تصمیمات خود مبانی مفهومی تهیه کند. کمیته خاص انجمن حسابداران رسمی امریکا در سال 1958 در گزارش خود که منجر به تولد هی
 • فت که توصیه هایی که در این زمینه انجام می شود به طور اساسی با اصول حسابداری موجود که درحال حاضر موردقبول واقع شده، متفاوت است. با توجه به مشکلات ناشی از تطابق نداشتن آرای هیئت اصول حسابداری با رهنمودهای مفهومی موجود، انجمن حسابداران رسمی امریکا در سال 1964، کمیته خاص دیگری را برای بررسی مجدد برنامه مربوط به تدوین اصول حسابداری تشکیل داد. در میان توصیه های ارائه شده توسط این کمیته، این توصیه نیز شده بود که هیئت اصول حسابداری، چارچوبی مفهومی به عنوان راهنمای تصمیم گیری های خود ایجاد کند و در اجر
 • کمیته، این توصیه نیز شده بود که هیئت اصول حسابداری، چارچوبی مفهومی به عنوان راهنمای تصمیم گیری های خود ایجاد کند و در اجرای این توصیه، هیئت اصول حسابداری، بیانیه شماره 4 <مفاهیم اساسی و اصول حسابداری مرتبط با گزارشهای مالی واحدهای تجاری> را در سال 1970 منتشر کرد. به هر حال، هیئت اصول حسابداری از ابتدا پذیرفته بود که بیانیه شماره 4، بیانیه ای توصیفی است نه آمرانه و به جای تأکید بر آنچه باید باشد، بر آنچه هست و بر حسابداری مالی موجود تأکید می کند. بنابراین، چون بیانیه شماره 4، گذشته نگر بود
 • طبقه بندی اطلاعات

مقالات/ دلار؛ سود برای آمریکا ضرر برای جهانیان


بحران مالی به وجود آمده ناشی از چیست؟ سوروس از سرمایه داران و نظریه پردازان آمریکایی ریشه بحران آمریکا را در حوزه مالی جست وجو می کند منتها از این زاویه که موضوع جهانی سازی سرمایه به آن عمق و شدت بیشتری بخشیده است.
 • ملاً روشن است. منتها این مسائل به بحران منتهی نمی شود تا مادامی که جنگ نیست. ¦ چرا شما روی جنگ متمرکز می شوید؟ زیرا این جنگ است که اندازه ها را ابتدا بزرگ و سپس از تناسب خارج می کند و سپس بعد از یک دوره چهار یا هشت ساله یک بحران مانند آنچه مشاهده می کنید از آن بیرون می آید. این موضوع بعد از جنگ ویتنام و سپس بعد از جنگ کره اتفاق افتاد و الان هم بعد از جنگ افغانستان و عراق نیز دارد اتفاق می افتد. به همین دلیل مشاهده می کنیم بودجه وزارت دفاع آمریکا از130 میلیارد دلار در حال حاضر به بالای
 • فت شده که علی النهایه بخش بزرگی از نقدینگی جهانی را به صورت افزایش دارایی های خارجی کشورهای صاحب نفت، از گردونه تامین مالی تجارت جهانی خارج کرد. ¦ آیا پیامدهای کسر بودجه و کسر تراز پرداخت ها به مواردی که فرمودید محدود می شود؟ در این دو، سه سال اخیر یک مساله مهم دیگر اتفاق افتاده است. آن نیز این است که از کسر بودجه و کسر تراز پرداخت های آمریکا، به طور طبیعی ارزش دلار کاهش یافته است. در سال 1999تا سال 2000 که یورو به بازار عرضه شد، معادل 86 سنت دلاری بود. الان برابری یورو با دلار به 4/1
 • ستیم. یکی قیمت نفت و دومی که شما به آن می گویید دلار، من به آن دلار نمی گویم، بلکه می گویم بازارهای مالی. بنا براین ما از دو طریق با جهان در ارتباط هستیم؛ نفت و بازارهای مالی. نفت در حال حاضر آن چیزی است که در ایران دارند به آن اشاره می کنند. هر روز مشاهده می کنیم خیلی ها مطرح می کنند که می گویند قیمت نفت پایین خواهد آمد و درآمدهای ارزی ما کاهش خواهد یافت و بودجه ما نیز دچار کسری خواهد شد. اتکا ما که در بودجه به نفت زیاد شده با شرایط جدید دچار بحران خواهیم شد. اینها همگی درست است. بنابراین اگر ن
 • طبقه بندی اطلاعات

مقالات/ رقابت، مقررات و فرآیند بازار از منظر «اقتصاد اتریشی


برای افراد عادی اقتصاد نخوانده، اقتصاد مبتنی‌بر بازار چهره‌ای هراس‌انگیز دارد. نظامی که از تعداد بی‌شماری شرکت‌کننده تشکیل می‌گردد، که هر کدام از آنها اهداف شخصی خود را بدون کوچک ‌ترین توجهی به آثار کلی اجتماعی آن دنبال می‌کنند.

مقالات/ درحوزه‌ فعالیت‌های مالی نباید پنهان کاری شود


اگر جامعه‌ای بخواهد با برنامه حرکت کند باید قوانین روشن و شفاف و قابل اجرایی را در اختیار داشته باشد و بدون داشتن یک برنامه روشن با ساز و کارهای مشخص و ابزارهای لازم دست یابی به اهداف غیرممکن است. به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، پورمحمدی ـ رییس سازمان بازرسی کل کشور ـ در سوباسلام و تبریک سال نو با توجه به بخشنامه حقوق سال 91 میزان حق مسکن و خواربار به چه میزانی می باشد؟, انتخاب عمومی, سازماندهی صنعتی, تجارت بین‌الملل, مالیه عمومی, اقتصاد نئوکلاسیکی, تئوری بازی‌‌‌, تئوری سیاسی, ریسک گریز, گزارش حسابرسی, ابهام وایهام, حسابرسی, حسابرس مستقل, حسابدار رسمی, سازمان بورس, بند شرط گزارش, شفافیت , گزارشگری مالی, بحران اعتبار واعتماد, جهانی شدن, بحران مالی, نهاد های مالی بین المللی, بدهی سمی, سپتامبر سیاه, ابر حباب, فاینانس, اعتبار عمومی, مدیریت بدهی, مقررات زدایی, آدام اسمیت, اسمیت پدرعلم اقتصاد, ثروت ملل, بازارهای ازاد وتجارت آزاد, مساوات طلبی, دست نامرئی, ازادی اقتصادی, حقوق طبیعی, شفافیت, اخلاق حرفه ای, بورس, بودجه, حسابدار, حسابرس, چهارچوب مفهومی, هیات استانداردهای حسابداری مالی, تئوری حسابداری, استانداردهای حسابداری, اطلاعات حسابداری, گزارشگری مالی, کیفی اطلاعات حسابداری, عناصر صورتهای مالی, اهداف گزارشگری مالی, سازمانهای غیرانتفاعی, شناخت و اندازه‌گیری, صورتهای مالی, عناصر صورتهای مالی, جریانهای نقدی و ارزش فعلی, بحران مالی, دلار امریکا, تراز تجاری, واردات وصادرات, سوروس, جهانی سازی سرمایه وسرمایه داری, بحران مالزی, سیستم مالی جهانی, سیکل های تجاری, حباب مالی وقیمتی, بازار رهنی مسکن, فاندامنتال, بحران مسکن, کسری وعدم تعادل بودجه ای, ارزش افزوده, بانک جهانی وصندوق بین المللی پول, حجم نقدینگی, خطوط اعتباری, وام رهنی, نفت ودلار, سهام ترجیحی, رقابت, مقررات و فرآیند بازار, اقتصاد اتریشی, ادام اسمیت, دست نامریی, کلاسیک ونئو کلاسیک, فرآیند بازار, نتایج بازار, مطلوبیت نتایج بازار, بازار رقابت کامل, فرایند اکتشاف, کار آفرینی, رقابت وکار افرینی, آربیتراژ, همایش حسابرسی مالیاتی, حسابرسی مالیاتی, حسابرسی وبازرسی, گزارش حسابرسی مالیاتی, سازمان امور مالیاتی, فرم ارزش افزوده, اظهارنامه ارزش افزوده, جامعه حسابداران رسمی, صورتهای مالی


100 ردیف در 10 صفحه
   << بعدی  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1
مشاوره در رازنامه

فهرست مشاورین
  با سلام در اسفند 93 صندوق شرکت 11000دلار ارز خرید و براساس آن تسعیر ارز در سال93 ثبت شد در صورتی که به دلیل اشتباه کاربر خرید 5000دلار آن در فروردین 94 ثبت شده است.(تسعیرارز براساس 11000دلار میباشد و
  رضا محمودی سفیدگر
  رضا محمودی سفیدگر
  با سلام من کارمند شرکت آب و فاضلاب هستم و مدرک مهندسی تاسیسات دارم سوالم اینه با توجه به اینکه شرکت اب و فاضلاب یه شرکت خصوصی آیا میتونم یه شرکت ثبت کنم ؟ سوال دوم اینه که فرق شرکت محدود با سهامی خا
  سعید ربیعی مجد
  سعید ربیعی مجد
  سلام من به همراه دو نفر از دوستان شرکتی سهامی خاص ثبت کردیم که قراره پروژه های پیمانکاری باهاش بگیریم می خواستم ببینم نحوه تقسیم سهام به چه صورت هست با توجه به شرایط ما که یکی ار ما سه نفر داره میره
  سعید ربیعی مجد
  سعید ربیعی مجد
  سلام اگر شما 50000000 تومان داشتید چه کارفعال و سود دهی را انجام می دادید
  سید علیرضا هاشمی نکو
  سید علیرضا هاشمی نکو
  با سلام. جهت افزایش تعداد سهام بدون افزایش سرمایه در یک شرکت سهامی خاص به منظور کم کردن ارزش هر سهم در سایت ثبت شرکت ها فرمتی وجود ندارد. بیشتر منابع در این مورد به موضوع افزایش سرمایه مرتبط می باشد.
  سعید ربیعی مجد
  سعید ربیعی مجد
  سلام. خسته نباشید.. یک سوال در رابطه با ثبت برند لاتین دادم. آیا امکانش هست که دو نفر که یکی از آنها جواز تاسیس دارد و دیگری کارت بازرگانی دارد، باهم مشترکا یک برند لاتین ثبت نمایند؟ و پس از ثبت شخصی
  سعید ربیعی مجد
  سعید ربیعی مجد
  با سلام من کارمند شرکت اب و فاضلاب شهری هستم و مدرک مهندسی تاسیسات دارم سوالم اینه که با توجه که اب و فاضلاب شرکت خصوصی میتونم یه شرکت ثبت کنم ؟ سوال دوم اینه که فرق شرکت محدود با سهامی خاص فقط در ت
  سعید ربیعی مجد
  سعید ربیعی مجد
  باسلام بنده با شرکتی قرارداد بسته ام ولی در قرار داد بابت ارزش افزوده مطلبی ذکر نشده ولی یکی از بندهای قرارداد ان شرکت چنین میباشد چنانچه به این قرار داد کسورات دیگری مانند صندوق کاراموزی ءعوارض شهردا
  وحید عراقی
  وحید عراقی
  سلام من شرکت تاسیس کردم که کارهای خدماتی و مالی انجام میده، برای ایجاد فضای کار چه باید بکنم؟ میخوام بازاریابی کنم و مشتری پیدا کنم ممنون از کمکتون
  منیره هراتیان
  منیره هراتیان
  با سلام و عرض ادب ببخشید سوال من اینه چطوری میشه شماره سریال شناسنامه شخصی را بدست آورد. اطلاعاتی شامل شماره شناسنامه، کد ملی، شماره بیمه و ... موجود می باشد. ممنون میشم از پاسختون
  موسسه حقوقی و داوری نگاه عدالت نامدار
  موسسه حقوقی و داوری نگاه عدالت نامدار
  با سلام بنده مشاور املاک میباشم قرارداد اجاره تنظیم کردم بعد از دو ماه از شروع قرارداد مستاجر خانه را تخلیه و از موجر تقاضای رهن را کرد. موجر با توجه به قرارداد یکساله رهن و اجاره خانه به مستاجراعلام
  موسسه حقوقی و داوری نگاه عدالت نامدار
  موسسه حقوقی و داوری نگاه عدالت نامدار
  سلام و وقت بخیر برای اولین اظهار نامه میخوام پرکنم و تو قسمت تراز نامه مشکل دارم.منظور از مانده ابتدا و انتها همون بد و بس می باشد؟ شرکت هیچ فعالیتی نداشته و همه موارد رو صفر زدم. /سرمیه اول دوره 1
  وحید عراقی
  وحید عراقی
  با عرض سلام و خسته نباشید به استحضار می رساند تاریخ تولد ذکر شده در شناسنامه با تاریخ تولد واقعی ام 2 سال و 16 روز تفاوت دارد و شناسنامه مربوط به خواهرم می باشد که فوت کرده اند اما شناسنامه را برای ا
  موسسه حقوقی و داوری نگاه عدالت نامدار
  موسسه حقوقی و داوری نگاه عدالت نامدار
  با سلام و ادب خدمت شما مشاور محترم آموزش های نزدیکی با همسر چکونه میتوان آموخت .
  سارا حسین پور ادی وند
  سارا حسین پور ادی وند
  با تقدیم سلام و احترام خسته نباشید من در دهستانی زندگی میکنم که افراد و خویشاوندان هر شب مهمانی شبانه و محفل پاسور دارند. مردماینجا در عین حال که نمازشان را از روی ریا فراموش نمیکنن خیلی دنبال ادم حرف
  سارا حسین پور ادی وند
  سارا حسین پور ادی وند
  سلام ،برای گرفتن گرید5 اب و ابنیه آیا دا شتن فوق دیپلم عمران با 20 سال سابقه بیمه و لیسانس کاربردی آب و فاضلاب با 5 سال سابقه کافیه،ضمنا شرکت سهامی خاص که سال 81 تبت شده است
  مصطفی عبدی
  مصطفی عبدی
  شرکتی در امر واردات و صادرات می باشد تعداذی از کارکنان ان در تهران و تعدادی دیگر در شهرستان می باشد 1- اخذ کد کارگاه واحد که هم لیست بیمه شهرستان و هم لیست بیمه کارکنان تهران ارسال گردد با یک کد کار
  مصطفی عبدی
  مصطفی عبدی
  باسلام وتشکرازلطف شما یک فیش حقوق متعادل شامل چه آیتم هایی است . ومبلغ حقوق پایه که باآن سنوات پایان خدمت وعیدی وپاداش واضافه کار محاسبه میشود چنددرصد کل حقوق باشد مناسب است . یک شرکت تولیدی زیان
  مصطفی عبدی
  مصطفی عبدی
  باسلام وتشکر درصورتی که به کارمندی به صورت پاره وقت نیازباشد مثلا10 روز درماه ویا 100ساعت درماه 1- اگرفقط یک بارنیاز به کارایشان باشد . 2- اگر دائم به صورت پاره وقت یا ساعتی به کارایشان نیازباشد
  علیرضا سربی
  علیرضا سربی
  باسلام احترام به استحضارتون میرسونم بنده لیسانس عمران دارم وبه مدت 2سال امریه شهرداری بودم که برام بیمه نیروی مسلح رد شده و الان برای شرکت ساختمانیم میخوام گرید بگیرم آیا این 2سال جزءسابقه کاری وبیمه
  علیرضا سربی
  علیرضا سربی

فهرست مشاورین


تازه های رازنامه

رازنامه در شبکه های اجتماعی
تمامی حقوق طراحی ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره رازنامه می باشد.
شرایط و مقررات استفاده از رازنامه . .