جستجو در پورتال

نظریه های بهره وری

مقالات/ رهايي از دست اطلاعات فراوان


انجام دادن كارهاي متعدد به طور همزمان باعث از بين رفتن بهره‌وري، كاهش خلاقيت و نارضايتي مديران مي‌شود
 • ارند تا اطلاعات را تجزيه و تحليل، سبك و سنگين كرده و در نهايت تصميمات منطقي اتخاذ كنند. اهميت اختصاص دادن مقدار قابل توجهي زمان به منظور واكاوي اطلاعات و دشواري‌هاي ناشي از انجام آن، سال‌ها موضوع مقاله‌هاي مديريتي بوده است. در اين مورد مي‌توان به نظريه كلاسيك «پيتر دراكر» (پدر مديريت نوين) در سال 1967 با عنوان (مديريت اجرايي موثر) اشاره كرد كه طبق اين نظريه اكثر مديران براي حداقل تاثيرگذاري در كار خود، به زمان نسبتا زيادي احتياج دارند. راه حل‌هاي پيشنهادي «دراكر» براي مديران اجرايي پر مشغله ب
 • اقل تاثيرگذاري در كار خود، به زمان نسبتا زيادي احتياج دارند. راه حل‌هاي پيشنهادي «دراكر» براي مديران اجرايي پر مشغله به شرح زير مي‌باشد. اختصاص دادن زمان آزاد و كافي در تقويم كاري، پاسخ ندادن به تلفن‌ها و سپس براي مثال يك يا دو بار در روز تمام تماس‌هاي تلفني مهم را پاسخ دادن. با اين حال انجام همه كارهاي پيشنهادي براي مديران بسيار مشكل است و تمام وقت آنها را نيز مي‌گيرد. تمام چالش‌هايي كه «دراكر» در سال 1967 به آنها اشاره كرده بود نظير جلسات روزانه بي‌وقفه، سفر به منظور ارتباط با مشتريان و سازم
 • رايي ارشد وظيفه سنگيني در سازمان به عهده دارند بايد در تحقق اين امر بكوشند تا الگو باشند. دسترسي گسترده به فناوري ارتباطات قوي بدين معنا است كه كارمندان نيز همانند مديران خود با چالش‌هاي مديريت و توجه به محدوديت‌هاي زماني درگير هستند. در حال حاضر كل بهره‌وري يك سازمان تحت تاثير اطلاعات فراوان است و هيچ فرد يا گروهي به تنهايي از عهده چنين كاري برنمي‌آيد. يكي از مسووليت‌هاي جديد و مهم مديران قرن بيست و يكم، ايجاد فرهنگي با قوانين سالم‌تر است. خطرات ناشي از انجام دادن كارهاي متعدد به طور همزمان ع
 • طبقه بندي اطلاعات

مقالات/ راهكارهاي توسعه اقتصادي از ديدگاه مكاتب اقتصادي


بخش چهارم مكتب تاريخي آلمان مكتب تاريخي آلمان، همان‌گونه كه از نامش پيدا است بر تاريخي بودن پديده‌هاي اقتصادي تاكيد دارد. به اين معنا كه پديده‌هاي اقتصادي بسته به شرايط زماني و مكاني خاصي كه در آن قرار گرفته‌اند، قانونمندي‌هاي متفاوتي دارند:
 • در آن قرار گرفته‌اند، قانونمندي‌هاي متفاوتي دارند: راهكارهاي توسعه اقتصادي از ديدگاه مكاتب اقتصادي   تحليل مشخص از شرايط مشخص و پرهيز از تعميم‌گرايي بيش از اندازه و جهانشمول‌گرايي در عرصه نظريه‌پردازي. از اين منظر، مكتب تاريخي آلمان هم منتقد مكتب كلاسيك است و هم منتقد مكتب ماركسيسم. از سوي ديگر مانند اين مكاتب فرزند دوران مدرن محسوب مي‌شود و بنابراين دغدغه صنعتي شدن و توسعه را در سر دارد. فردريك ليست، نظريه‌پرداز بر
 • ه كلاسيك «تجارت آزاد بين‌الملل» را به شدت زير تيغ نقد خود قرار مي‌دهد و در چارچوب آنچه امروزه به «سياست صنعتي» و «دولت توسعه‌خواه» معروف شده، از دخالت دولت در اقتصاد به منظور ارتقاي توانمندي‌هاي صنعتي و انتقال و جذب فناوري رايج در مرزهاي پيشروي جهاني حمايت مي‌كند. از نظر وي، توصيه سياستي اقتصاددانان كلاسيك در شرايطي كه همه كشورهاي جهان داراي موقعيت اقتصادي مشابهي باشند صحيح به نظر مي‌رسد، اما در شرايطي كه اقتصادي مانند بريتا
 • ده يا خانوار است و در جايي عرضه‌كننده يا بنگاه. فرد در جايي عرضه‌كننده نيروي كار و پس‌انداز خويش است و در جايي صاحب سرمايه خويش. در اينجا به جاي طبقه، عوامل توليد منفرد (نيروي كار و سرمايه) مي‌نشيند؛ هر كدام نيز به‌اندازه بهره‌وري كه دارند، از درآمد و توليد جامعه سهم مي‌برند. در بازارهاي عوامل توليد افراد يا خانوارها نيروي كار و پس‌اندازهاي خويش را در قيمت‌هاي تعيين شده و مورد توافق به بنگاه‌ها عرضه ‌مي‌كنند و در مقابل در بازارهاي

مقالات/ پيامدهاي مثبت و منفي الحاق ايران به WTO


اشاره: سازمان تجارت جهاني (WTO) سازماني بين‌المللي است، كه قوانين جهاني تجارت را تنظيم و اختلافات بين اعضا را حل و فصل مي‌كند.
 • كه عمدتا به صورت قراردادهاي دوجانبه بود، گرديد. دولت‌ها با وضع برخي سياست‌هاي اقتصادي مانند افزايش تعرفه‌هاي وارداتي، تجارت بين‌الملل را با محدوديت‌هايي مواجه كردند. با بروز جنگ جهاني دوم و لزوم بازسازي ويراني‌هاي جنگ، نظريه تنظيم روابط تجاري بر اساس فضاي رقابتي بيشتر تقويت شد. كشورهاي عمده تجاري توافق كردند، تا سازمان تجارت بين‌الملل (ITO) همراه با بانك بين‌المللي ترميم و توسعه و صندوق بين‌المللي پول به‌وجود آيند. اما به علت مشكلاتي، اين سازمان
 • تشكيل (ITO) از تشكيلات ضعيفي به صورت دبيرخانه برخوردار بود. سازمان تجارت جهاني (WTO) در سال 1995 شكل گرفت كه در واقع اين سازمان جايگزين گات شد. تجارت جهاني از طريق يكسري دور مذاكرات تجاري تحت گات شكل گرفت كه اكثر اين مذاكرات در مورد كاهش تعرفه‌هاي گمركي بود. از مهم‌ترين دور مذاكرات كه بين سال‌هاي 1994- 1986 بود، دور اروگوئه بود كه منجر به تشكيل «WTO» شد. گات و سازمان تجارت جهاني اهدافي از قبيل: • ارتقاي سطح زندگي • تامين اشتغال كامل در كشورهاي عضو •
 • zwnj;ترين دور مذاكرات كه بين سال‌هاي 1994- 1986 بود، دور اروگوئه بود كه منجر به تشكيل «WTO» شد. گات و سازمان تجارت جهاني اهدافي از قبيل: • ارتقاي سطح زندگي • تامين اشتغال كامل در كشورهاي عضو • توسعه توليد و تجارت و بهره وري بهينه از منابع جهاني • دستيابي به توسعه پايدار با بهره‌برداري بهينه از منابع • حفظ محيط زيست • افزايش سهم كشورهاي در حال توسعه و كمتر توسعه يافته از رشد تجارت بين‌المللي را دنبال مي‌كنند. گات (1947) فقط به

مقالات/ نظريه حسابداري


زيربناي بحث حسابداري به‌عنوان يك سيستم اطلاعاتي، حوزه مهمي از دانش است كه اطلاعات ‏حسابداري به آن استناد مي‌كند. اين امر موجب مي‌شود تا موضوعاتي درباره‌ چيستي و معني نظريه ‏حسابداري و ارتباط آن با عمل حسابداري به‌ميان آيد‎. ‎
 • نظريه حسابداري منبع: نشريه حسابرس تاريخ انتشار: 1386-07-21 نويسنده: دكتر ويدا مجتهد زاده مترجم: چكيده: زيربناي بحث حسابداري به‌عنوان يك سيستم اطلاعاتي، حوزه مهمي از دانش است كه اطلاعات ‏حسابداري به آن استناد مي‌كند. اين امر موجب مي‌شود تا موضوعاتي درباره‌ چيستي و معني نظريه ‏حسابداري و ارت
 • مي شود تا موضوعاتي درباره چيستي و معني نظريه حسابداري و ارتباط آن با عمل حسابداري به ميان آيد. چيستي نظريه ها نظريه ها، ضرورتاً احكام كلي هستند كه مجموعه اي از داده هاي بي معني را سازمان مي دهند و روابط معني داري بين آنها برقرار مي سازند. ساخت نظريه ها مستلزم وجود فرايند استدلال در مورد موضوعاتي است كه در داده هاي مشاهده پذير وجود دارد. بنابراين نظريه پردازي، فرايند ساده سازي است كه به پيشفرض هايي نياز دارد تا ب
 • پس از ثبت، معاملات تجزيه و تحليل مي شوند تا براساس سيستمي از پيش تعيين شده، طبقه بندي شوند. اين اطلاعات ثبت و طبقه بندي شده به طور ادواري در قالب صورتهاي مالي خلاصه و به مديران بنگاه اقتصادي و ساير گروههاي ذينفع گزارش مي شود. تفسير، اساساً مرتبط با بهره برداري از اطلاعات ثبت، طبقه بندي و خلاصه شده است كه تغييرات عمده، روندها و توسعه بالقوه امور بنگاه را نشان مي دهد. رويكردهاي مرتبط با سودمندي در تصميم بسط تحقيقات
 • طبقه بندي اطلاعات

مقالات/ موريس آله (1911-2010)


در 1988، موريس آله به عنوان اولين فرانسوي، جايزه نوبل اقتصاد را به خاطر تلاشش براي پيشبرد فهم رفتار بازار و استفاده كارآ از منابع، از آن خود كرد.
 • آله همچنين نشان داد كه ايده‌هاي او مي‌توانند براي قيمت گذاري بهره‌ور روي انحصارهاي دولتي كه در فرانسه بسيار زياد بودند، كارآمد باشند. كار آله موازي و گاهي اسبق بر كار اقتصاددانان انگليسي زبان، سر جان هيكس و پل ساموئلسن بود. همچنين او نتيجه‌اي از نظريه رشد را در سال 1947 اثبات كرد كه به ادموند فلپس نسبت داده شده بود (در 1961). كار آله ديرتر از كار همكاران انگليسي زبانش به رسميت شناخته شد؛ چرا كه آثار وي به زبان فرانسوي نگاشته شده بود. ساموئلسن گفته است كه «اگر كارهاي اوليه آله به زبان انگلي
 • كرد كه به ادموند فلپس نسبت داده شده بود (در 1961). كار آله ديرتر از كار همكاران انگليسي زبانش به رسميت شناخته شد؛ چرا كه آثار وي به زبان فرانسوي نگاشته شده بود. ساموئلسن گفته است كه «اگر كارهاي اوليه آله به زبان انگليسي نگاشته مي‌شد، نسلي از نظريه‌هاي اقتصادي مسيري متفاوت را در پيش مي‌گرفتند.» آله همچنين در احياي نظريه مقداري پول نقش داشت. در نظريه مطلوبيت، آله پارادوكسي را در مورد رفتار افراد در انتخاب بين ريسك‌هاي مختلف كشف و رفع كرد كه امروزه به پارادوكس آله معروف است. از سال 1937 تا 1944
 • طبقه بندي اطلاعات

مقالات/ اقتصاددانان بزرگ اتريشي-اي.آر.جي.تو رگو


آميزش آنه رابرت ژاك تورگو (1781-1727) با علم اقتصاد، بسيار كوتاه؛ اما درخشان بود و از هر نظر چشمگير.
 • ، كوبنده بود و بي‌پرده؛ «به نظر مي‌رسد كه بودجه عمومي مثل هيولايي حريص در كمين كل ثروت مردم بوده است.» ارزش، مبادله، قيمت يكي از برجسته‌ترين آثار تورگو مقاله‌اي منتشر‌نشده و نا‌تمام با عنوان «ارزش و پول» است كه حول و حوش سال 1769 نوشته شد. او نخست نظريه‌اي اتريشي‌وار را در باب اقتصاد كروزوئه، سپس درباره مبادله‌اي تنها و جدا‌افتاده ميان دو فرد كه بعد آن را به چهار نفر گستراند و در آخر درباره بازاري كامل شكل داد. تورگو، چون در آغاز بر اقتصادي جدا‌افتاده و كروزوئي تمركز كرد، توانست قوانيني اقتصاد
 • ‌وار را در باب اقتصاد كروزوئه، سپس درباره مبادله‌اي تنها و جدا‌افتاده ميان دو فرد كه بعد آن را به چهار نفر گستراند و در آخر درباره بازاري كامل شكل داد. تورگو، چون در آغاز بر اقتصادي جدا‌افتاده و كروزوئي تمركز كرد، توانست قوانيني اقتصادي را كه از مرز‌هاي مبادله فرا‌تر مي‌روند و در رابطه با تمام كنش‌هاي فردي صادق‌اند، كشف كند. در وهله اول تورگو به وا‌رسي فردي تنها و تك‌افتاده نشست و تحليلي پيچيده را از مقياس ارزش يا مطلوبيت او به دست داد. كروزوئه با ارز‌يابي و شكل‌دهي رتبه‌هاي ترجيحي اشياي مختلف،
 • توليد حد‌اكثري برساند، همين تغييرات به گونه‌اي متناسب پديد خواهد آمد. خلاصه اين كه تورگو تحليلي را از قانون باز‌دهي‌هاي نزولي در شكل كاملا بسط‌يافته آن بيان كرد كه تا قرن بيستم تحليلي بهتر يا احتمالا معادل آن(9) ارائه نشد. افزايش مقدار عوامل توليد، بهره‌وري نهايي (مقدار توليد شده به ازاي هر واحد افزايش عوامل) را بالا مي‌برد، تا جايي كه اين بهره‌وري نهايي به نقطه‌اي بيشينه مي‌رسد و از آن به بعد كاهش يافته و حتي به صفر مي‌رسد و سپس منفي مي‌شود. نظريه سرمايه، كار‌آفريني، پس‌انداز و بهره چشمگير‌ت
 • طبقه بندي اطلاعات

مقالات/ فرايند دستيابي به تعالي كيفيت و بهبود بهره وري در واحدهاي صنعتي


مهمترين هدف هر سازمان، دستيابي به بالاترين بهره وري ممكن يا بهره وري بهينه است.
 • بزرگ صنعتي است. ● نگاهي به پيشينه بهره وري از پايان قرن پانزدهم ميلادي تا شروع انقلاب صنعتي در نيمه قرن هجدهم، يعني طي ۲۵۰ سال، بحث ايجاد دولتي در كشورهاي اروپاي غربي و دخالت در صنعت و كشاورزي، فكر انديشمندان غربي را به خود مشغول داشته و در اكثر نظريه هاي علمي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي، تبلور يافته است. با رشد طبقه سرمايه داري و ظهور مكاتب جديد اقتصادي مانند مرتيتنيزم كه رقابت نامحدود در سطح ملي را لازم و مفيد مي دانست، اقتدار فئودال ها، اشراف، سلاطين و انحصارگران رو به كاهش نهاد و حمايت از
 • و اجتماعي، تبلور يافته است. با رشد طبقه سرمايه داري و ظهور مكاتب جديد اقتصادي مانند مرتيتنيزم كه رقابت نامحدود در سطح ملي را لازم و مفيد مي دانست، اقتدار فئودال ها، اشراف، سلاطين و انحصارگران رو به كاهش نهاد و حمايت از تشكيلات بازرگاني در صحنه رقابت هاي بين المللي و ورود به بازارهاي جهاني براي فراورده ها، وظيفه اي ملي محسوب شده و دولت ها عملاً وارد صحنه صنعت و توليد شدند. در ۱۶۴۴، توماس مان اقتصاددان انگليسي با نگارش كتابي به تبيين �نظريه حمايت� پرداخت. سپس، جيمز استوارت و ژان باپتيست كلبر۴ وز
 • سپس، جيمز استوارت و ژان باپتيست كلبر۴ وزير دارايي لويي چهاردهم، با پشتيباني از اين نظريه موجبات وحدت بازرگاني و ذخيره كنندگان طلا و نقره، گسترش دولت ملي، وحدت بازارها، بسط سياست هاي صادراتي و تشويق هاي خارجي را فراهم كردند و عملاً دست دولت ها را در بهره گيري از منابع انساني و طبيعي باز گذاشتند. ويليام پتي و دادلي نورث كه انديشمنداني سياستمدار بودند، از ۱۶۴۱ تا ۱۶۹۱ فرضيه رقابت هاي خارجي را بنيان نهادند و با تدوين نظام هايي در زمينه بازرگانان خارجي، تشكيلات گمركي و بندر، در پديد آمدن تشكيلات نو
 • طبقه بندي اطلاعات

مقالات/ حسابداري منابع انساني (HUMAN RESOURCE ACCOUNTING)


حسابداري در صدد گزارش وضعيت مالي و عملكرد اقتصادي اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي است، زماني كه پارامتر انسان در گزارش وضعيت مالي و نتيجه عمليات مد نظر قرار نگيرد، ارزش‌هاي انساني نيز جايي در حسابداري ندارد. به نظر مي‌رسد به منظور دستيابي به اهداف ذيل بايد حسابداري منابع انساني جنبه‌هاي كمي و عملي پيدا كند:
 • رجع را كه اساس كار دابلين[Dublin] و لاتكا[Lotka] در سال 1930 بود، منتشر كرد. فلم هولتز[Flamholtz] پنج مرحله را در توسعه حسابداري منابع انساني ذكر مي كند: مرحله اول سال هاي 1966-1960: در اين دوره مفهوم حسابداري منابع انساني استنتاجي از نظريه اقتصادي «سرمايه انساني» و متأثر از مكتب «منابع انساني نوين » و روانشناسي سازمان هاي متمركز و تاثير نقش رهبري در سازمان بود. مرحله دوم سال هاي 1971-1966: تحقيقات فني و عملي در اين دوره به الگوهايي براي انداز
 • سازمان هاي متمركز و تاثير نقش رهبري در سازمان بود. مرحله دوم سال هاي 1971-1966: تحقيقات فني و عملي در اين دوره به الگوهايي براي اندازه گيري دقيق و تعيين هويت استفاده كنندگان بالقوه اين روش و استفاده تجربي حسابداري منابع انساني در سازمانهاي واقعي معطوف گشت. مرحله سوم سال هاي 1976-1971: اين دوره را مي توان دوره توجه پژوهشگران و سازمان ها به حسابداري منابع انساني دانست. سازمان هاي كوچك تلاش بيشتري براي به كار بردن حسابداري منابع انساني داشتند. برآوردها و نتيجه گيري هاي ب
 • ره گيري، هزينه مابه التفاوت پيش از كناره گيري، هزينه خالي ماندن پست سازماني. نبايد فراموش كرد كه هزينه پاداش يا اجرت كناره گيري در واقع همان هزينه بازخريد سنوات خدمت (مزاياي پايان خدمت) است و هزينه هاي مابه التفاوت پيش از كناره گيري ناشي از كاهش بهره وري فرد قبل از كناره گيري است. هزينه هاي خالي ماندن پست سازماني، هزينه ايي است غير مستقيم كه از كاهش كارآيي پست هايي كه از خالي ماندن پست مورد نظر تاثير مي پذيرند. علاوه بر موارد ذكر شده در بالا بهاي تمام شده منابع انساني شامل موارد زير است: پ
 • طبقه بندي اطلاعات

مقالات/ معماي بهره‌وري مديران و رشد اقتصادي كشورها


علم اقتصاد علم تخصيص منابع محدود، به نيازهاي نامحدود بشري است. اصولا كميابي و محدوديت منابع موضوع اصلي علم اقتصاد است. توانايي يك اقتصاد را مي توان با قابليت آن در توليد محصولات و خدمات با استفاده بهينه از منابع كمياب بيان كرد
 • انتخاب موجود در محيط، به اين موضوع اشاره مي كند كه شركتهاي حاضر در يك صنعت، درباره كارايي خود مسائلي را فرا مي گيرند و در اين ميان شركتهاي كارا باقي مانده، رشد مي كنند. ليكن شركتهاي ناكارآمد سقوط كرده و از بين مي روند (Jovanovic 1982). با تعميم اين نظريه مي توان بيان داشت كه رويه هاي بهتر در طول زمان و در داخل شركتها تغيير مي يابند و مديران در برابر نتايج فروش و افزايش رقابت از راه نوآوري عكس العمل نشان مي دهند. اين موضوع نشان مي دهد كه حتي شركتهايي كه عملكرد عالي دارند بايد در طول زمان نسبت به
 • در طول زمان و در داخل شركتها تغيير مي يابند و مديران در برابر نتايج فروش و افزايش رقابت از راه نوآوري عكس العمل نشان مي دهند. اين موضوع نشان مي دهد كه حتي شركتهايي كه عملكرد عالي دارند بايد در طول زمان نسبت به تغييرات حساس باشند و با استفاده از رويه هاي مديريتي مناسب با هر وضعيت، بهره وري خود را حفظ كنند و بهبود بخشند. بررسي اينكه چگونه رويكرد مديريت يادگيرنده در سازمان ها استقرار مي يابد، موضوعي است كه به پژوهش بسيار نياز دارد. براي مثال شرح تفاوت ميان هنر رهبري و دانش مديريت از اهميت چنداني بر
 • از اهميت چنداني برخوردار نخواهد بود. مهمترين عامل متمايز كننده شركتهاي آمريكايي از رقباي آنها، انعطاف پذيري در شناسايي و استفاده از فرصتهاي محيطي است كه از نبوغ انفرادي و يا قابليتهاي عملياتي مديران ناشي مي شود. دريافتهاي اخير نشان مي دهد كه افزايش بهره وري شركتها با تعداد دارندگان مدرك مديريت اجرايي ( MBA )، كه بر انعطاف پذيري گسترده و قابليت هاي عمومي مديريت تاكيد مي كند، رابطه مستقيم دارد. مورد ديگري كه مي توان به آن اشاره كرد ارتباط ميان اين سه عامل مي باشد: حاكميت شركتي ( به ويژه رقابت در
 • طبقه بندي اطلاعات

مقالات/ بازارها و رشد


بخش نخست بازارها مكانيسم‌هايي هستند كه از طريق آنها منابع اقتصادي هدايت شده و جايي است كه در آن انگيزه‌هاي اقتصادي شكل مي‌گيرد.
 • توانايي چنداني در ارائه تفسيري علّي براي آثار رشد تخمين زده شده ندارند.رگرسيون‌هاي رشد مشكلات جدي اقتصاد سنجي دارند كه از مظنونان هميشگي مثل خطاي اندازه‌گيري و درون‌زايي آغاز شده و به تشخيص نادرست مدل (پويا) ختم مي‌گردد.با اينكه نظريه‌هاي موجود فرايضي را در مورد عوامل تعيين‌كننده رشد به دست مي‌دهند و توضيحي را براي برخي مسيرهاي اثرگذاري ارائه مي‌كنند، اغلب در اكثر حوزه‌ها به‌طور اعجاب انگيزي موجز مي‌باشند. ما معتقديم كه با توجه به كمبودها
 • دست مي‌دهند و توضيحي را براي برخي مسيرهاي اثرگذاري ارائه مي‌كنند، اغلب در اكثر حوزه‌ها به‌طور اعجاب انگيزي موجز مي‌باشند. ما معتقديم كه با توجه به كمبودهاي اشاره شده از نظر دانش و متدولوژي آزمون، تحقيق در مورد مكانيسم‌هاي اثرگذاري رشد [اقتصادي] از اهميت بسزايي برخوردار است. ما مايليم روي اين پيشنهاد توپل (1999)، بر اساس مطالعه وي روي بازار كار و رشد [اقتصادي]، تاكيد كنيم كه مهم‌ترين و ثمربخش‌ترين تحقيقات آتي در زمينه رشد [اقتصادي] مستلزم «انجام مطا
 • زيرساخت‌هاي خاص نوري بر اين سوال خواهد تاباند و مي‌تواند يك نهاده در تحليل‌هاي بين كشوري باشد. اقدامات سياست‌گذاري اختلالات متعارفي كه بر اثر سياست‌گذاري در حوزه مالي صورت مي‌گيرد به شكل ايجاد محدوديت بر نرخ‌هاي بهره و تعيين ميزان سپرده ذخيره براي سپرده‌هاي بانكي است. سركوب مالي كه منجر به تحميل سقف نرخ بهره بر سپرده‌هاي بانكي يا نرخ‌هاي دريافتي در قبال وام‌هاي داده شده به بخش‌هايي خاص مي‌شود، مي‌تواند پس‌اندازها را كا
 • طبقه بندي اطلاعاتراهكارهاي توسعه اقتصادي از ديدگاه مكاتب اقتصادي, پيامدهاي مثبت و منفي الحاق ايران به WTO, نظريه حسابداري, سيستم اطلاعاتي, رويه ها واصول حسابداري, اطلاعات حسابداري, نظريه توصيفي, نظريه سودمندي در تصميم, نظريه تجربي, نظريه دستوري, نظريه رفاه, موريس آله (1911-2010), اقتصاددانان بزرگ اتريشي-اي.آر.جي.تو رگو, تعالي كيفيت, بهبود بهره وري, واحدهاي صنعتي, بهره وري, فعاليت فاقد ارزش افزوده, مزيت رقابتي, چرخه مديريت , اندازه گيري بهره وري , مديريت بهره وري , حسابداري منابع انساني, HUMAN RESOURCE ACCOUNTING, مديريت منابع انساني , منابع انساني, بهره‌وري مديران, معماي بهره‌وري, علم تخصيص منابع, بهره وري, تعريف بهره وري, مديريت بهره وري, بازارها و رشد, منابع اقتصادي , انگيزه‌هاي اقتصادي, تعيين‌كننده رشد, سرمايه‌گذاري, دارايي‌هاي مالي, سرمايه‌گذاران, سرمايه, اقتصاد, بازارها, تخصيص , اقتصادي, انساني , تاثير, تحقيق


100 رديف در 10 صفحه
   << بعدي  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1
مشاوره در رازنامه

فهرست مشاورين
  مهدي مقدسي
  مهدي مقدسي ( مشاوره مالي ،حسابداري و حسابرسي مالي و مالياتي ،قانون ماليات هاي مستقيم. اكسل .قوانين بازار سرمايه، )
  سلام و خشته نباشيد خذمت استاد گرامي. براي فصل هايي كه خريد و فروش نداريم من اظهارنامه رو خالي تحويل ميدم يعني هيچ رقمي رو وارد نميكنم.آيا اين كار اشتباهه؟؟ جايي خوندم كه قبض آب و برق اينا رو بايد اضا

  مرتضي آمري نيا
  مرتضي آمري نيا ( مدیریت ادعا – ادعاهای فنی و قراردادی در حوزه پروژه های عمرانی )
  باسلام و خسته نباشيد. بنده تحقيقي راجع به "كنسرسيوم" و "قراردادهاي بهره بهرداري و نگهداري" دارم. لطفا منابعي در اين خصوص معرفي كنيد و بگوييد اين مباحث متعلق به چه رشته اي است؟

  معصومه جوانبخت
  معصومه جوانبخت ( حسابداري )
  با سلام و احترام، اگر فردي تنها 7 ماه از 18 ماه بيمه بيكاري خود را استفاده كند و در اين حين به استخدام شركتي در بيايد كه بيمه اش از آن شركت رد شود. بعد از چه مدتي پس از كار كردن در آن شركت ميتواند دوب

  سيد عليرضا هاشمي نكو
  سيد عليرضا هاشمي نكو ( سرمايه گذاري،بورس اوراق بهادار، منابع انساني و آموزش، كارآفريني، طرح كسب و كار )
  با سلام خدمت مشاور گرامي بنده در حدود 60 ميليون سرمايه دارم يك مغاره پدري كه 80 متر مي باشد ذر يهترين موقيت شهر رزن كه اليته شهر كوچكي مي باشد و اقتصاد ان شهر وايسته به روستايان است مي خواستم ار جنابع

  داريوش خشوعي ثابت
  داريوش خشوعي ثابت  ( مشاور حسابداري،حسابرسي، مالي و مالياتي )
  با سلام و خسته نباشيد خدمت شما لطفا راهنمائي بفرمائيد من به كمك شما نياز دارم. سوالم اينست كه من حسابدار يك صندوق هستم كه فعاليت اصليش اعطاي تسهيلات قرض الحسنه مي باشد .تقريبا ما دو سال است كه شروع ف

  داريوش خشوعي ثابت
  داريوش خشوعي ثابت  ( مشاور حسابداري،حسابرسي، مالي و مالياتي )
  با سلام و خسته نباشيد خدمت شما استاد گرامي ميخواستم بدونم براي فصلهايي كه خريد و فروش ندارم و اظهار نامه ارزش بر افزوده رو هم صفر زدم ليست معاملات فصلي اش را چكار كنم ؟؟ نيازي به ثبت و نامه عدم فعالي

  حميد نصيري
  حميد نصيري  ( مالي و مالياتي  )
  با سلام و خسته نباشيد شركت پيمانكاري در سالهاي 86كه مشمول ماليات بر ارزش افزوده نبوده پيش دريافتي گرفته و به درامد منجر نشده و الان كه سال 93 من قصد دارم اين را از بلاتكليقي خارج كنم و از حالت پ

  مازيار نخكوب
  مازيار نخكوب ( منابع انساني‌واداري (قوانين كار، تامين اجتماعي، كاركرد، حقوق و دستمزد، ارزيابي عملكرد) و آموزش  )
  سلام مي خاستم ببينم براي پرداخت حقوق و مزاياي كارمند براي مرخصي استعلاجي كمتر از سه روز ، قانون كارفرما را موظف و مجبور به پرداخت كرده يا اختياري و طبق توافق مي باشد . يعني كارفرما بايد هزينه اين سه

  موسسه حقوقي و داوري نگاه عدالت نامدار
  موسسه حقوقي و داوري نگاه عدالت نامدار  ( دعاوي خانواده، ملكي، كيفري، حقوقي و انعقاد قراردادهاي حقوقي و تجاري )
  با سلام جندي پيش برادرم با يك نفر بر روي مبلغي درگير شد كه پس از شكايت ايشان دادگاه برادرم را به 3 ماه حبس تعزيري محگم كرد كه اين حبس به برادرم اعلام نشد (پس از رضايت ) درحال حاضر از دادگاه شعبه اجرا

  موسسه حقوقي و داوري نگاه عدالت نامدار
  موسسه حقوقي و داوري نگاه عدالت نامدار  ( دعاوي خانواده، ملكي، كيفري، حقوقي و انعقاد قراردادهاي حقوقي و تجاري )
  باسلام وعرض ادبrn• بنده يك ملك مسكوني بصورت قولنامه اي دارم كه بعلت قدمت ساخت و گذشت حدودا 35سال ديوارهاي داخلي آن از نواحي مختلفي نشست كرده كه با آوردن يك مهندس معمار پيشنهاد تقويت سازي و احداث يك را

  موسسه حقوقي و داوري نگاه عدالت نامدار
  موسسه حقوقي و داوري نگاه عدالت نامدار  ( دعاوي خانواده، ملكي، كيفري، حقوقي و انعقاد قراردادهاي حقوقي و تجاري )
  با سلام جندي پيش برادرم با يك نفر بر روي مبلغي درگير شد كه پس از شكايت ايشان دادگاه برادرم را به 3 ماه حبس تعزيري محگم كرد كه اين حبس به برادرم اعلام نشد (پس از رضايت ) درحال حاضر از دادگاه شعبه اجرا

  محمدرضا (فرزاد) جهانشاهلو
  محمدرضا (فرزاد) جهانشاهلو ( مديريت امورمالي ( حسابداري، بهاي تمام شده، تجزيه وتحليل صورتهاي مالي ) )
  سلام .ميخواستم بدونم نيازي هست اظهار نامه ارزش افزوده رو بعد از ثبت به اداه دارايي تحويل دهيم؟؟ در مورد ماليات تكليفي هم ميشه لطف بفرمائيد راهنماييم كنيد به چه صورته ؟

  محمدرضا (فرزاد) جهانشاهلو
  محمدرضا (فرزاد) جهانشاهلو ( مديريت امورمالي ( حسابداري، بهاي تمام شده، تجزيه وتحليل صورتهاي مالي ) )
  با سلام و احترام در شركت بازرگاني كار مي كنم كه به تازگي يك بخش توليدي راه اندازي كرده اند و درابتداي شروع به كار كارخانه ابتدا آن را بازسازي كرده و تعميرات انجام دادهاند و همچنين يك ساختمان اداري به

  سعيد شمس ايلي
  سعيد شمس ايلي ( مالي ، مالياتي و حسابداري )
  با سلام قرار است كه در نزديكي شيراز يك مجموعه تفريحي و سياحتي داراي وسايل بازي ( چرخ فلك ، پينت بال ، قلعه بادي ، سالن تيراندازي تفريحي)، كافي شاپ . رستوران . استراحتگاه مسافرين . پمپ بنزين . احداث

  مهدي مقدسي
  مهدي مقدسي ( مشاوره مالي ،حسابداري و حسابرسي مالي و مالياتي ،قانون ماليات هاي مستقيم. اكسل .قوانين بازار سرمايه، )
  سلام خدمت مشاور محترم ، اينجانب در رابطه با نحوه زمان بكارگيري خدمات حسابرس مستقل سئوال دارم . يعني گردش مالي چقدر باشد ، خودمان بايد با حسابرس ارتباط برقرار نمائيم .وكلا شرايط براي شركتهاي پيمانكار

  سيد علي شاه صاحبي
  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  با سلام خدمت شما بنده در سال 1384 از يك آقايي ملك خريده ام سند سه دانگ به اسم بنده زده سه دانگش هم يك كسي ديگه فروخته ولي به آن سند نداده از نظر قانوني فروشنده اول ملك بنده را تحويل بدهد و در ضمن ب

  سيد علي شاه صاحبي
  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  با سلام وعرض خسته نباشيد خانمي همسر دوم يك مرد است كه قباله ازدواجش محضري نيست واز او دو فرزند داردو مرد حاضر به محضري كردن قباله وي نيست پرسش اين است كه راه قانوني كه اين خانم بخواهد قباله اش را محض

  سعيد ربيعي مجد
  سعيد ربيعي مجد  ( مشاوره حقوقي: ثبت شركت ها و صورتجلسات، اخذ برند و كارت بازرگاني،اخذ رتبه پيمانكاري، قراردادهايEPC  )
  اونوقت سابقه فعاليت داشته باشه مورد قبول هست يا نه ؟ در زمينه ثبت شركت كامپيوتري چي كلا

  رامين صادقيان
  رامين صادقيان ( سيستم هاي توليد، مديريت توليد، كنترل موجودي وآموزشي و پژوهشي،پايان نامه وپروپوزال نويسي ومقاله نويسي )
  سلام خسته نباشيد در خصوص تاثير صادرات غير نفتي بر بازار مالي اگر اطلاعاتي جهت تهيه گزارش برام ارسال كنيد خيلي ممنون مي شم . وهينطور جهت تهيه پايان نامه سوالاتي دارم كه اگر امكان همكاري در اين خصوص

  سيد عليرضا هاشمي نكو
  سيد عليرضا هاشمي نكو ( سرمايه گذاري،بورس اوراق بهادار، منابع انساني و آموزش، كارآفريني، طرح كسب و كار )
  با عرض سلام خدمت شما. بنده مبلغي حدود دويست ميليون تومان سرمايه دارم و ميخواهم يك كسب و كار راه بياندازم. با تحقيق و پرش به سمت شما هدايت شدم. اگر لطف كنيد و من را راهنمايي بفرماييد كه چه كسب و كا


فهرست مشاورين


برگزيده رازنامه
تازه هاي رازنامه
تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه . .