جستجو در پورتال

نمونه برات تجاری

مشاوره/ با سلام و خسته نباشيد مي خواستم بدونم برات چي هست؟ و شرايط و ضوابط آن چيست؟


 • پرسش و پاسخ با سلام و خسته نباشيد مي خواستم بدونم برات چي هست؟ و شرايط و ضوابط آن چيست؟  ؟ برات نوشته‌اي است كه بر اساس آن شخصي به شخص ديگري امر مي‌كند مبلغي در وجه يا حوا
 • رات را بايد بپردازدبرات گير يا محال عليه و كسي كه مبلغ برات را دربافت مي‌كند، دارنده برات  يا محال له مي‌نامند. برات‌گير مي‌تواند پرداخت مبلغ برات را قبول كند يا از پذيرش آن خودداري (نكول) كند. برات از مهم‌ترين اسناد تجاري و از وسايل مهم پرداخت و كسب اعتبار در معاملات بين‌المللي و داخلي به شمار مي‌رود. كاربرد برات به چك شباهت زيادي دارد و تنها دليلي كه باعث شده از چك عقب بيفتد، امتيازات كيفري و مدني است كه در قانون صدور چك براي چك در نظر گرفته شده اس
 • اري و از وسايل مهم پرداخت و كسب اعتبار در معاملات بين‌المللي و داخلي به شمار مي‌رود. كاربرد برات به چك شباهت زيادي دارد و تنها دليلي كه باعث شده از چك عقب بيفتد، امتيازات كيفري و مدني است كه در قانون صدور چك براي چك در نظر گرفته شده است.برات وسيله پرداخت در زمان آينده است؛ يعني بدهكار در مقابل طلبكار با صدور برات، تعهد مي‌كند كه در زمان معيني، مبلغ مندرج در آن را شخص ثالثي، به طلبكار يا هر كس ديگري كه دارنده برات باشد بپردازد. اينجاست كه تفاوت برات با چك مشخص مي‌شود چون چك
 • طبقه بندي اطلاعات

مشاوره/ با سلام و خسته نباشيد مي خواستم بدونم برات چي هست؟ و شرايط و ضوابط آن چيست؟


 • پرسش و پاسخ با سلام و خسته نباشيد مي خواستم بدونم برات چي هست؟ و شرايط و ضوابط آن چيست؟  ؟ سلام دوست عزيز در قانون تجارت تعريفي براي برات وجود نداره ولي با توجه به خصوصيات مي توا
 • و ضوابط آن چيست؟  ؟ سلام دوست عزيز در قانون تجارت تعريفي براي برات وجود نداره ولي با توجه به خصوصيات مي توان گفت كه برات يك حواله كتبي كه به موجب آن صادر كننده دستور مي دهد شخص ديگري مبلغ معيني را به محض رويت و يا در تاريخ معيني در وجه وي يا شخص ثالث و يا به حواله كرد او بپردازد.بر طبق ماده 224 قانون تجارت ايران برات ممكن است به حواله كرد شخص ديگر يا خود برات دهند
 • را به محض رويت و يا در تاريخ معيني در وجه وي يا شخص ثالث و يا به حواله كرد او بپردازد.بر طبق ماده 224 قانون تجارت ايران برات ممكن است به حواله كرد شخص ديگر يا خود برات دهنده باشد.پس اگر به حواله كرد ديگري باشد داراي 3 طرف مي باشد . 1- صادر كننده برات 2- پرداخت كننده وجه برات 3- دريافت كننده وجه برات در صورتي كه پرداخت كننده وجه برات پرداخت برات را تاييد كند به سفته تغيير شكل داده و قوانين حاكم با سفته بر آن حاكم مي شود.
 • طبقه بندي اطلاعات

مشاوره/ با سلام و خسته نباشيد مي خواستم بدونم برات چي هست؟ و شرايط و ضوابط آن چيست؟


 • پرسش و پاسخ با سلام و خسته نباشيد مي خواستم بدونم برات چي هست؟ و شرايط و ضوابط آن چيست؟  ؟ با سلام خدمت دوست عزيز بَرات نوشته‌اي است كه بر اساس آن شخصي به شخص ديگري امر
 • ا مُحالٌ عليه و كسي كه مبلغ برات را دربافت مي‌كند، دارندهٔ برات يا مُحالٌ له مي‌نامند. برات‌گير مي‌تواند پرداخت مبلغ برات را قبول كند يا از پذيرش آن خودداري (نكول) كند. برات از مهم‌ترين اسناد تجاري و از وسايل مهم پرداخت و كسب اعتبار در معاملات بين‌المللي و داخلي به شمار مي‌رود. شرايطي كه بايد در شكل ظاهري برات به هنگام صدور رعايت شود: ۱. قيد كلمهٔ «برات» بر روي سند ۲. تاريخ تحرير ۳. نام برات‌گير يعن
 • يل مهم پرداخت و كسب اعتبار در معاملات بين‌المللي و داخلي به شمار مي‌رود. شرايطي كه بايد در شكل ظاهري برات به هنگام صدور رعايت شود: ۱. قيد كلمهٔ «برات» بر روي سند ۲. تاريخ تحرير ۳. نام برات‌گير يعني شخصي كه وجه برات را بايد پرداخت كند. ۴. مبلغ برات ۵. تاريخ پرداخت (سررسيد برات) براي برات ۴ گونه تاريخ پرداخت ذكر شده‌است: روز معين، به وعده از تاريخ صدور برات، به رؤيت يا به وعده از رؤيت. ۶. مكان پرداخت ۷. نام دارنده يعني شخصي كه برات در وجه او باي
 • طبقه بندي اطلاعات

مشاوره/ با سلام لطفا راهنمايي كه برات وصولي آيا با برات اسنادي متفاوت است و يا فرقي نمي كند.


مشاوره/ با سلام و خسته نباشيد مي خواستم بدونم برات چي هست؟ و شرايط و ضوابط آن چيست؟


 • پرسش و پاسخ با سلام و خسته نباشيد مي خواستم بدونم برات چي هست؟ و شرايط و ضوابط آن چيست؟  ؟ با سلام خدمت ( احتمالا ) محبوبه 424  برات نوعي ازاوراق بها داره كه عين سفته به واس
 • ابط آن چيست؟  ؟ با سلام خدمت ( احتمالا ) محبوبه 424  برات نوعي ازاوراق بها داره كه عين سفته به واسطه درج مشخصات برات كش ( صادر كننده ) وقبول پرداخت وجه مشخص در زمان ومكان مشخص توسط شخص ديگري به شخص ثالث اعتبار پيدا ميكند بطور مثال  شما طي براتي به بنده اعلام ميفرمائيد كه 1000 ريال به فروغ دوست مشتركمان درپايان سال در اصفهان بدهم بنده با قبول اين موض
 • صادر كننده ) وقبول پرداخت وجه مشخص در زمان ومكان مشخص توسط شخص ديگري به شخص ثالث اعتبار پيدا ميكند بطور مثال  شما طي براتي به بنده اعلام ميفرمائيد كه 1000 ريال به فروغ دوست مشتركمان درپايان سال در اصفهان بدهم بنده با قبول اين موضوع وامضاء برات وتحويل برات به فروغ خود را به فروغ به مبلغ درج شده در برات بدهكار ميكنم برات در مسائل ورشكستگي وحضور شخص ثالث جهت پرداخت بدهي ورشكسته توسط اشخاص ثالث كاربرد زيادي داشته 
 • طبقه بندي اطلاعات

مشاوره/ با سلام و خسته نباشيد مي خواستم بدونم برات چي هست؟ و شرايط و ضوابط آن چيست؟


 • پرسش و پاسخ با سلام و خسته نباشيد مي خواستم بدونم برات چي هست؟ و شرايط و ضوابط آن چيست؟  ؟ با سلام و با عرض پوزش در تاخير جواب  در قانون تجارت در ماده 223 شرايط شكلي مورد نياز
 • با سلام و با عرض پوزش در تاخير جواب  در قانون تجارت در ماده 223 شرايط شكلي مورد نياز از جمله امضا يا مهر صادر كننده ، تعيين مبلغ برات ، گيرنده آن ، تاريخ برات و ... را بيان كرده اما آن را تعريف نكرده است. برات سندي است كه به سبب آن شخص (صادر كننده) به ديگري (محال عليه) دستور پرداخت مبلغي معين را در سررسيد معين يا عندالمطالبه به شخص ثالث يا به حواله كرد او پرداخت كند. با توجه ب
 • ب آن شخص (صادر كننده) به ديگري (محال عليه) دستور پرداخت مبلغي معين را در سررسيد معين يا عندالمطالبه به شخص ثالث يا به حواله كرد او پرداخت كند. با توجه به اين كه يكي از معضلات تجار در گذشته جابجايي پول بوده كه همراه با خطرات زيادي بوده است استفاده از برات بسيار رايج بوده ، امروزه تجار با مراجعه به سيستم بانكي و بانكداري الكترونيكي نيازهاي خود را بر طرف مي كنند اما با اين وجود از برات به عنوان يك وسيله مناسب براي كسب اعتبار استفاده مي شود. اگر وكيل شما در باب برات آگاهي كامل داشته باشد مي تواند شم
 • طبقه بندي اطلاعات

مشاوره/ با سلام و خسته نباشيد مي خواستم بدونم برات چي هست؟ و شرايط و ضوابط آن چيست؟


مشاوره/ با سلام و خسته نباشيد مي خواستم بدونم برات چي هست؟ و شرايط و ضوابط آن چيست؟


 • پرسش و پاسخ با سلام و خسته نباشيد مي خواستم بدونم برات چي هست؟ و شرايط و ضوابط آن چيست؟  ؟ سلام دوست عزيز برات     قانون تجارت ايران تعريفي از برات ارائه نكرده اس
 • bsp; قانون تجارت ايران تعريفي از برات ارائه نكرده است امّا در باب چهارم قانون تجارت و مواد 223 و بعد آن مقررات مربوط به برات و نيز فته طلب (سفته) و چك را بيان كرده است. اگر چه قانون تجارت اسناد مزبور يعني برات، سفته و چك را با عنوان كلي «اسناد تجاري» معرفي نكرده است با اين وجود، در كتاب‌هاي حقوقي اسناد ياد شده تحت عنوان اسناد تجاري معرفي و مورد بحث قرار مي‌گيرند.   اسناد تجاري حتي اگر ميان اشخاص غير تاجر ردّ و بدل شوند نيز تابع قانون تجارت هستند و عنوان كلي اسناد تج
 • aquo; معرفي نكرده است با اين وجود، در كتاب‌هاي حقوقي اسناد ياد شده تحت عنوان اسناد تجاري معرفي و مورد بحث قرار مي‌گيرند.   اسناد تجاري حتي اگر ميان اشخاص غير تاجر ردّ و بدل شوند نيز تابع قانون تجارت هستند و عنوان كلي اسناد تجاري به برات و سفته و چك محدود نمي‌شود و دنياي تجارت پر است از اسنادي كه داراي چنين عنوان و ويژگي‌هاي مشابه هستند مانند قبض انبار، سند در وجه حامل، اوراق بهادار، اوراق قرضه، اوراق سهام، بارنامه و اسناد اعتباري.   با وجود اين در حقوق ايران م
 • طبقه بندي اطلاعات

مشاوره/ با سلام و خسته نباشيد مي خواستم بدونم برات چي هست؟ و شرايط و ضوابط آن چيست؟


 • پرسش و پاسخ با سلام و خسته نباشيد مي خواستم بدونم برات چي هست؟ و شرايط و ضوابط آن چيست؟  ؟ كاركرد برات     برات وسيله پرداخت در زمان آينده است؛ يعني بدهكار در مقابل
 • پرداخت در زمان آينده استفاده مي‌كنند كه متاسفانه قانونگذار نيز از اين موضوع حمايت كرده و امكان چنين كاري را تقويت كرده است، همين‌جا بايد پيشنهاد كرد كه چك و برات هر كدام به كاركرد اصلي خود برگردند و توجه ويژه به چك در مقايسه با ساير اسناد تجاري كمتر شود.      به كسي كه بايد وجه برات را در سررسيد بپردازد، محال‌عليه مي‌گويند و كسي كه مبلغ برات بايد به او پرداخت شود، دارنده نام دارد. ممكن است صادركننده برات و دارنده آن يك نفر باشند؛ مثلا (الف) براتي صادر كند ك
 • به او پرداخت شود، دارنده نام دارد. ممكن است صادركننده برات و دارنده آن يك نفر باشند؛ مثلا (الف) براتي صادر كند كه در سررسيد معين، شخص (ب) مبلغ آن را به خود (الف) بپردازد. ممكن است كه پرداخت در سررسيد به شخص ديگري مثلا (ج) باشد.     برات استفاده‌هاي مختلفي دارد و در همه فرض‌هاي بالا مي‌تواند استفاده شود، تاريخي را كه در برات مشخص مي‌شود و در آن تاريخ، بايد وجه برات پرداخت شود، وعده برات مي‌گويند. معمولا زمان پرداخت وجه برات، در تاريخ معيني (روز، ماه و سا
 • طبقه بندي اطلاعات

مشاوره/ با سلام و خسته نباشيد مي خواستم بدونم برات چي هست؟ و شرايط و ضوابط آن چيست؟


 • پرسش و پاسخ با سلام و خسته نباشيد مي خواستم بدونم برات چي هست؟ و شرايط و ضوابط آن چيست؟  ؟ با درود : كاركرد برات     برات وسيله پرداخت در زمان آينده است؛ يعني بد
 • پرداخت در زمان آينده استفاده مي‌كنند كه متاسفانه قانونگذار نيز از اين موضوع حمايت كرده و امكان چنين كاري را تقويت كرده است، همين‌جا بايد پيشنهاد كرد كه چك و برات هر كدام به كاركرد اصلي خود برگردند و توجه ويژه به چك در مقايسه با ساير اسناد تجاري كمتر شود.      به كسي كه بايد وجه برات را در سررسيد بپردازد، محال‌عليه مي‌گويند و كسي كه مبلغ برات بايد به او پرداخت شود، دارنده نام دارد. ممكن است صادركننده برات و دارنده آن يك نفر باشند؛ مثلا (الف) براتي صادر كند ك
 • به او پرداخت شود، دارنده نام دارد. ممكن است صادركننده برات و دارنده آن يك نفر باشند؛ مثلا (الف) براتي صادر كند كه در سررسيد معين، شخص (ب) مبلغ آن را به خود (الف) بپردازد. ممكن است كه پرداخت در سررسيد به شخص ديگري مثلا (ج) باشد.     برات استفاده‌هاي مختلفي دارد و در همه فرض‌هاي بالا مي‌تواند استفاده شود، تاريخي را كه در برات مشخص مي‌شود و در آن تاريخ، بايد وجه برات پرداخت شود، وعده برات مي‌گويند. معمولا زمان پرداخت وجه برات، در تاريخ معيني (روز، ماه و سا
 • طبقه بندي اطلاعاتبا سلام و خسته نباشيد مي خواستم بدونم برات چي هست؟ و شرايط و ضوابط آن چيست؟, با سلام و خسته نباشيد مي خواستم بدونم برات چي هست؟ و شرايط و ضوابط آن چيست؟, با سلام و خسته نباشيد مي خواستم بدونم برات چي هست؟ و شرايط و ضوابط آن چيست؟, با سلام و خسته نباشيد مي خواستم بدونم برات چي هست؟ و شرايط و ضوابط آن چيست؟, با سلام و خسته نباشيد مي خواستم بدونم برات چي هست؟ و شرايط و ضوابط آن چيست؟, با سلام و خسته نباشيد مي خواستم بدونم برات چي هست؟ و شرايط و ضوابط آن چيست؟, با سلام و خسته نباشيد مي خواستم بدونم برات چي هست؟ و شرايط و ضوابط آن چيست؟, با سلام و خسته نباشيد مي خواستم بدونم برات چي هست؟ و شرايط و ضوابط آن چيست؟, با سلام و خسته نباشيد مي خواستم بدونم برات چي هست؟ و شرايط و ضوابط آن چيست؟


100 رديف در 10 صفحه
   << بعدي  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1
مشاوره در رازنامه

فهرست مشاورين
  تقي بيات
  تقي بيات  ( قانون كار )
  باسلام وخسته نباشيد خدمت شما همسرم در تيرماه 93زايمان كرده وبعد ازاتمام مرخصي زايمان بدليل تغيير قوانين نتوانست از بيمه بيكاري استفاده كند حال سوال بنده اين است كه اگر حق بيمه ايشان از شركتي جديد پرد

  مهدي مقدسي
  مهدي مقدسي ( مشاوره مالي ،حسابداري و حسابرسي مالي و مالياتي ،قانون ماليات هاي مستقيم. اكسل .قوانين بازار سرمايه، )
  سلام و خسته نباشيد بايد توضيح كوتاهي از كارم برايتان بدهم . من از سال ماه 12 سال 1392 در شركت مشغول به كار شدم . در بدو ورود به علت تازه تاسيس بودن شركت مشكلاتي نبودن اسناد و مدارك پيشنهاد مشاوره

  عليرضا صفائي
  عليرضا صفائي ( مالي و حسابداري )
  سلام و خسته نباشي خدمت سركارخانم مهندس من مسئول امور مالي ي شركت با دوازه سال سابقه كار هستم دستمزد روزانه سال 93 من 401800 ريال بوده لطفا بفرماييد دستمزد روزانه من در سال 94 چقدر مي شود ؟ با تقديم

  عليرضا صفائي
  عليرضا صفائي ( مالي و حسابداري )
  باسلام من استخدام قراردادي بانك هستم. تاريخ قراردادم 93/12/29 تمام ميشه و ميخواهم در سازماني ديگر مشغول به كار شوم. آيا مي توانم؟ چقدر بايد جريمه بدم؟

  مصطفي عبدي
  مصطفي عبدي ( حسابداري و حسابرسي مشاور مالياتي وارزيابي سهام  )
  با عرض سلام و خسته نباشيد آيا ماليات ارزش افزوده خودرو هاي وارداتي براي اشخاص كه داراي كارت بازرگاني ميباشند قابل تهاتر است ؟ در صورت تهاتر چگونه ميباشد زيرا در برگه گمرك 8% درصد محاسبه شده ولي در

  مصطفي عبدي
  مصطفي عبدي ( حسابداري و حسابرسي مشاور مالياتي وارزيابي سهام  )
  با سلام و احترام ميخواستم راهنمايي بفرماييد مراحل وارد شدن به دانشگاه ازاد و اموزشكده هاي زير مجموعه ان جهت تدريس چيست؟ چطور ميتونم با مدرك كارشناسي ارشد وارد مجموعه دانشگاهي بعنوان مدرس حق التدريسي ش

  مصطفي عبدي
  مصطفي عبدي ( حسابداري و حسابرسي مشاور مالياتي وارزيابي سهام  )
  با سلام وخداقوت ببخشيد من ميخوام از طريق سايت سامانه ثبت تاسيس شركت با مسئوليت محدود وابسته به سازمان ثبت اسناد واملاك كشور يه شركت با مسئوليت محدود ثبت كنم ميشه راهنماييم كنيد كه چطوري اقرارنامه واظ

  مصطفي عبدي
  مصطفي عبدي ( حسابداري و حسابرسي مشاور مالياتي وارزيابي سهام  )
  باسلام وتشكر آيا ماليات حقوق كارمند بعدازكسر حق بيمه( تامين اجتماعي)محاسبه ميشود ؟

  مصطفي عبدي
  مصطفي عبدي ( حسابداري و حسابرسي مشاور مالياتي وارزيابي سهام  )
  باسلام احتراما كارمندي درحال تسويه حساب ورفتن ازشركت ميباشدبا33ماه سابقه ومرخصي هم طلب كاراست .1- حق سنوات ايشان يك ماه شامل كدم آيتمهاي فيش حقوقي ميشود.2-وبه بازخريدمرخصي وسنوات ايشان بيمه وماليات تع

  رضا محمودي سفيدگر
  رضا محمودي سفيدگر ( حسابداري و امور بانكي و بورس )
  باسلام وتشكر آيا ماليات حقوق كارمند بعدازكسر حق بيمه( تامين اجتماعي)محاسبه ميشود ؟

  مصطفي عبدي
  مصطفي عبدي ( حسابداري و حسابرسي مشاور مالياتي وارزيابي سهام  )
  در صورت امكان مراحل اوليه تاليف كتب حسابداري را بفرماييد و اينكه چگونه ميتوانم كتابهاي لاتين را از سايتهاي معتبر خارجي دريافت كنم و اقدام به ترجمه كنم كه اين كتاب در ايران اصلا ترجمه و يا كار نشده است

  مازيار نخكوب
  مازيار نخكوب ( منابع انساني‌واداري (قوانين كار، تامين اجتماعي، كاركرد، حقوق و دستمزد، ارزيابي عملكرد) و آموزش  )
  سلام خدمت جناب مهندس و خسته نباشي آقاي مهندس دستمزد روزانه من در سال نود وسه 401.800 ريال مي باشد و تا كنون 12 سال سابقه كار در شركتم دارم و مسئول امور مالي هستم خواشمندم بفرماييد دستمزد روزانه من

  مصطفي عبدي
  مصطفي عبدي ( حسابداري و حسابرسي مشاور مالياتي وارزيابي سهام  )
  باسلام واحترام كارمندي داريم جوان(درحال اتمام فوق ليسانس ازدانشگاه تهران ) با 33ماه سابقه درشركت كه درحال تسويه حساب ورفتن به شركت ديگري ميباشد . قرارما پرداخت 16000000ريال حقوق به ايشان بود .به علت ن

  مصطفي عبدي
  مصطفي عبدي ( حسابداري و حسابرسي مشاور مالياتي وارزيابي سهام  )
  سلام وخسته نباشيد اينجانب به تازگي در يك آژانس هواپيمايي به عنوان حسابدار مشغول به كار شدم البته پيش زمينه اي از حسابداري دارم . دوره حسابداري آژانس هم رفتم اما خوب چندان مفيد نبود اولين سوال اينك

  مصطفي عبدي
  مصطفي عبدي ( حسابداري و حسابرسي مشاور مالياتي وارزيابي سهام  )
  باسلام من در يك دفتر بيمه مشغول هستم مسئول دفتر به دنبال ثبت يك شركت از من به عنوان بازرس علي البدل در ثبت شركت استفاده كرده است ميخواستم بدونم براي بنده مشكل حقوقي ايجاد نمي شود؟ ممنون از توجه شما

  سعيد شمس ايلي
  سعيد شمس ايلي ( مالي ، مالياتي و حسابداري )
  سلام استاد تو قوانين بيمه پيمانكاري نوشته شده كه به تجهيزات خريداري شده از طريق اعتبارات اسنادي، بيمه تعلق نمي گيرد؛ اين جمله برام ابهام دارد، ابهامش اين است كه به هيچ خريدي بيمه تعلق نمي گيرد، به چه

  مصطفي عبدي
  مصطفي عبدي ( حسابداري و حسابرسي مشاور مالياتي وارزيابي سهام  )
  ضمن عرض سلام و خسته نباشيد. اينجانب در هتلي مشغول به كار ميباشم كه متاسفانه به دليل اينكه درخواست مابه التفاوت اضافه كاري و حق و حقوق شبك كاري و غيره را نمودم علارغم داشتن قرارداد تا برج 10 سال 94 اي

  سارا حسين پور ادي وند
  سارا حسين پور ادي وند ( مشاوره خانواده، زوج درماني )
  بنده با همسرم بمدت 8 سال است در امارات زندگي ميكنيم و داراي دو فرزند 4 ساله و 2 ساله شده ايم بنده يك سال قبل ازآمدن به امارات و همسرم بعد از آمدن به امارات با خانواده و فاميلها قطع رابطه نموديم. به

  سارا حسين پور ادي وند
  سارا حسين پور ادي وند ( مشاوره خانواده، زوج درماني )
  با تقديم سلام و احترام وقتتون بخير باشه انشالله عذر خواهي ميكنم من زياد علاقه به كتاب دارم و دانشجوي ارشد شيمي هستم ميشه محبت كنيد يه چندتا كتاب مفيد و ساده فارغ از قيمتش در زمينه تربيت و روان

  عليرضا نيكوكار
  عليرضا نيكوكار ( مديريت پروژه،امكان سنجي،مهندسي،خريد و اجرا و بهره برداري واحدهاي نفت و گاز و پتروشيمي )
  با سلام اينجانب با تخصص در زمينه تامين تجهيزات صنعتي كالاهاي ناياب و كمياب چگونه ميتوانم مشتريان خود را در ايران بدست آورم.


فهرست مشاورين


تازه هاي رازنامه

رازنامه در شبكه هاي اجتماعي
تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه . .