جستجو در پورتال

اخبار/ چگونه از دانشگاه وام دانشجويي بگيريم؟
وام هاي دانشجويي از تسهيلاتي است كه صندوق رفاه دانشجويي براي تامين نياز دانشجويان در اختيار آنها مي گذارد. وام هاي دانشجويي داراي انواع و شرايط مختلفي است كه دانشجويان يا توجه به نيازها و شرايط خود به گرفتن اين تسهيلات اقدام مي كنند.
مقالات/ ضمانت‌هاي بانكي
ضمانت نامه بانكي عبارت است از تعهد غير قابل برگشت يك بانك به پرداخت وجه مورد ضمانت در صورت عدم ايفاي تعهدات تحت قرارداد توسط شخص ثالث (فروشنده يا متعهد انجام قرارداد) انواع ضمانتنامه هاي صادراتي عبارتند از: ضمانت نامه شركت در مناقصه و مزايده TENDER (BID) BOND GUARANTEE .
 • مرز بازرگان و خروج از گمرك جنوب) مي باشد. لذا واردكننده حسب درخواست گمرك، مبني بر حصول اطمينان از جهت خروج و ترانزيت كالا به اخذ ضمانتنامه از بانك اقدام مي نمايد. 3ـ ضمانتنامه ترخيص موقت كالا: زماني كه قصد واردكننده از ورود كالا برگزاري نمايشگاه يا نمونه برداري، قالب گيري و كپي برداري از كالاي وارد شده باشد و قصد فروش آن در داخل كشور نباشد، حسب درخواست گمرك و اطمينان از بازگرداندن كالا پس از برگزاري نمايشگاه يا نمونه برداري، اين نوع ضمانتنامه از بانك درخواست مي شود. 4ـ ضمانتنامه پاساوان كالا:
 • قالب گيري و كپي برداري از كالاي وارد شده باشد و قصد فروش آن در داخل كشور نباشد، حسب درخواست گمرك و اطمينان از بازگرداندن كالا پس از برگزاري نمايشگاه يا نمونه برداري، اين نوع ضمانتنامه از بانك درخواست مي شود. 4ـ ضمانتنامه پاساوان كالا: اين نوع ضمانتنامه نيز به منظور تضمين سود و عوارض گمركي مي باشد و به لحاظ عدم امكان نگهداري كالا در گمرك ورودي كشور يا ساير مشكلات در پرداخت سود و عوارض مربوطه، كالاي موصوف با نظارت گمرك به ساير گمركات كشور يا انبارهاي مـورد قبول گمرك منتقل و پس از پـرداخت سـود و
 • زگشت مشمولين نظام وظيفه عمومي كه از كشور خارج مي شوند به نفع سازمان نظام وظيفه صادر مي گردد. اين گونه ضمانتنامه ها نيز داراي ريسك بالا بوده و فقط در مقابل 100درصد وجه نقد توسط بانك صادر مي شود. شايان ذكر است پرداخت وجه ضمانتنامه در سررسيد صرف نظر از درخواست ضبط آن توسط سازمان نظام وظيفه الزامي مي باشد. 6 - ضمانتنامه هاي دادگستري: يكي ديگر از انواع ضمانتنامه هاي تعهد پرداخت مي باشد كه حسب درخواست ضمانتخواه به نفع مراجع قضايي جهت طرح دعاوي مطروحه در دادگستري توسط بانك صادر مي شود و معمولا بانك ها
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ اعتبارات خرد و توسعه اقتصادي
بكر من اعطاي جايزه صلح نوبل سال 2006 به اقتصاددان بنگلادشي محمد يونس و بانك گرامين در اين كشور را تحسين مي‌كنم.
 • ارانه اي هستند) به كارآفرينان كوچك بر مبناي درخواست هاي رقابتي است، چون كه روش دوم رقابتي شعارگونه است. سر و كله واسطه ها مثل قارچ پيدا مي شود تا به درخواست كننده كمك كنند درخواستي تاثيرگذار و شوق برانگيز بنويسد و حق الزحمه اي كه واسطه مطالبه مي كند نمونه خوبي است از اين كه چگونه چشمداشت كسب رانت هاي اقتصادي (به عبارت خيلي ساده يعني به دست آوردن چيزي در ازاي دادن هيچ چيز) رانت هاي انتظاري را به هزينه ها تبديل مي كند و كمك هاي رايگان و يارانه اي در غالب اوقات خيلي بد تخصيص مي شوند، اما در حالت ت
 • از كمك هاي خصوصي آمريكايي ها بوده، ولي قابل چشم پوشيدن نيستند، كل كمك هاي توسعه اي فرامرزي آمريكا به صورت درصدي از درآمد ناخالص ملي از بسياري از ديگر كشورهاي ثروتمند كمتر است (براي خلاصه اي مفيد از آمارها و نظرات نگاه كنيد به «توسعه پايدار: برنامه هاي كمك آمريكا و خارجيان،» موجود در آدرس اينترنتي زير ww.globalissues.org/TradeRelated/Debt/USAid.asp آخرين مراجعه در 20 ژانويه 2007.) اين ارقام از جنبه اخلاقي بي معنا هستند. در وهله نخست، تفاوت زيادي بين مقدار داده شده كمك ها و مقداري ك
 • ه براي حمايت از منافع ملي خود مي كند با اين همه، مقدار كمي از آن تحت تاثير نوع دوستي نسبت به خارجيان است. نظر نامتعارف شخص من اين است كه آن پول هايي كه صرف امور خيريه مي شود چه از سوي دولت يا بخش خصوصي، به احتمال زياد فقر، بيماري و ساير بدبختي هاي جوامع دريافت كننده كمك را به جاي اين كه كاهش دهد يا از بين ببرد افزايش مي دهد. يك گزاره و نظريه آشنا در رابطه با سياست مبارزه با فقر در صحنه ملي به جاي بين المللي وجود دارد. ما معمولا جانشين شدن كار كردن به جاي كمك رفاهي گرفتن را تحسين مي كنيم و من فك
 • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ هفت خوان وام‌دهي بانك‌ها؛ چانه‌زني و سفارش هميشه كارساز است
خبرگزاري فارس: در حالي كه 4 ماه از سال 90 مي‌گذرد بسياري از شعب بانك‌هاي دولتي و خصوصي از پرداخت هرگونه وام به دليل نبود اعتبار خودداري كرده و حتي برخي شعب اين امر را منوط به ارايه نامه از برخي نهادهاي خاص مي‌دانند.
 • گزارش فارس از بازي سيستم بانكي با مصوبات بانك مركزي؛:هفت خوان وام‌دهي بانك‌ها؛ چانه‌زني و سفارش هميشه كارساز است "هفت خوان وام‌دهي " بانك‌ها؛ چانه‌زني و سفارش هميشه كارس
مقالات/ مروري بر تجربه موفق «گرامين بانك» در بنگلادش
دسترسي به وام بانكي كوچك، در بسياري از موارد، مساله‌اي بسيار حياتي براي خانوارهاي كم درآمد محسوب مي‌شود. براي مثال كشاورز خرده‌پايي را در نظر بگيريد كه پس‌انداز ناچيزي دارد و چند ماه هم تا زمان برداشت محصولش باقي مانده است.
مقالات/ شيوه‌هاي توسعه اقتصادي در كشورهاي مختلف
در سال‌هاي اخير، تمركز به شدت در حال رشد آلودگي‌هاي اتمسفر جو زمين در جهان سبب خسارت‌هاي شديد به لايه اوزون و تغييرات شديد آب و هوايي همراه با گرمايش كره زمين شده است.
 • يجه، كشورهاي در حال توسعه اغلب ناچار مي‌شوند براي به دست آوردن ارز خارجي به صادرات محصولات يارانه بپردازند. اغلب اين روش‌ها زيان‌هاي بزرگي به محيط زيست وارد مي‌كند و هزينه‌هاي زيادي نيز براي دولت‌ها به بار مي‌آورد. نمونه اين موارد را مي‌توان در بسياري از واگذاري‌هاي مربوط به محصولات دامي و چوب كه مشمول يارانه‌هاي دولتي هستند، مشاهده كرد. روشن نيست كه آيا افزايش قيمت محصولات از سال2003 تا 2007را مي‌توان تغييري در روند بلندمدت پيش‌بيني كر
 • از طريق اصلاحات رفع شود، تشديد خواهد شد. برخي از كشورها كشت جنگل‌هاي استوايي را از طريق انتقال زمين به افرادي كه آنها را پاكسازي مي‌كنند يا به وسيله جابه‌جا كردن خانوارهاي فعال از مناطق شهري و روستايي از طريق اسكان دادن دوباره يا برنامه‌هاي مهاجرتي تشويق كرده‌اند. اين سياست‌ها ممكن است يك گزينه كوتاه‌مدت فراهم كند، ليكن اصلاحات بنيادين توسعه در گرو اصلاحات ارضي است؛ اگر چه گزينه دوم از ديدگاه بلندمدت مطلوب‌تر است، ولي مسوولان دولتي كه با كاهش فوري درآمد
 • گزين غيركربني به منظور واكنش به تغييرات آب‌وهوايي و كاهش گازهاي گلخانه‌اي. كنفرانس ريو در كيوتو ژاپن در دسامبر 1997 پيگيري شد. كنفرانس سران كيوتو بر انتشار دي‌اكسيدكربن و مسائل گرمايش جهاني تاكيد مي‌كرد. كنفرانس از كشورهاي غربي درخواست مي‌كرد كه گازهاي گلخانه‌اي را تا سال 2010 به سطح پيش از 1990 برساند. كشورهاي در حال توسعه به طور رسمي با هيچ اقدام خاصي موافقت نكردند. در نوامبر 2001، نمايندگان 180 كشور اجراي موافقتنامه كيوتو را خواستار شدند. اساسا هر كشور در جهان
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ حسابداران رسمي؛ ديروز، امروز و فردا
قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذي‌صلاح به عنوان حسابدار رسمي در سال 1372 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد.
 • اران رسمي و موسسات حسابرسي يا سازمان حسابرسي كه عهده دار انجام وظايف حسابرسي و بازرسي قانوني يا حسابرسي اشخاص مشمول ماده 2 اين آيين‌نامه هستند، در صورت درخواست اشخاص مزبور مكلفند علاوه بر گزارش موضوع ماده 4فوق، گزارش حسابرسي مالياتي جداگانه طبق نمونه‌اي كه از طرف سازمان امور مالياتي كشور تهيه و در دسترس قرار مي‌گيرد، تنظيم و جهت تسليم به اداره امور مالياتي مربوط در اختيار مودي قرار دهند. بررسي كفايت خالص تعداد حسابداران رسمي شاغل، جهت انجام وظايف قانوني محوله، به‌دليل نبود اط
 • ام وظايف قانوني محوله، به‌دليل نبود اطلاعات لازم در خصوص حجم كار بالقوه شركت‌هاي مشمول استفاده از خدمات حسابداران رسمي و نيز سقف كاري مجاز بالقوه حسابداران رسمي شاغل، امكان‌پذير نيست.  بر اساس بند (ز) ماده 2 «آيين‌نامه اجرايي تبصره 4قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمي» مشخصات و فهرست ساير اشخاص حقوقي و حقيقي با در نظر گرفتن عواملي از قبيل درجه اهميت، حساسيت و حجم فعاليت آنها(ميزان فروش محصولات يا خدمات، جمع
 • ند ظرف يك هفته پس از انعقاد قرارداد، اطلاعات مربوط به قراردادهاي منعقد شده در ارتباط با فعاليت‌هاي موضوع ماده(1)را به ترتيبي كه شوراي عالي جامعه تعيين مي‌كند، به دبير خانه جامعه تحويل و رسيد دريافت كنند. اخيرا اجراي اين تبصره در سايت جامعه درخواست و آغاز شده است. تبصره 4ماده 27: در راستاي اعمال نظارت حرفه‌اي، اعضاي شاغل انفرادي و موسسات حسابرسي عضو جامعه موظفند يك نسخه از گزارش‌هاي حسابرسي (به صورت كاغذي يا الكترونيكي) خود، ازجمله حسابرسي صورت‌هاي مالي، حسابرسي مالي
مقالات/ تجزيه وتحليل صورتهاي مالي
گسترش فزاينده و پيچيدگي فعاليتهاي اقتصادي از يك سو و فراهم آوردن اطلاعات دقيق و وسيع از طريق سيستمهاي اطلاعاتي حسابداري از سوي ديگر نياز به تدوين و ابداع روشها و راه‌حل‌هاي نوين حسابداري و تسريع در دگرگوني شيوه‌هاي متعارف را دارد
 • اه دارند. تفاوت اصلي بين دارايي هاي ثابت ودارايي هاي نامشهود دراين است كه دارايي هاي نامشهود فاقد ماهيت فيزيكي مي باشند. آنها ازاين جهت ارزشمند هستند كه حقوق وامتيازاتي را براي مالكان خود به همراه دارند. حق الامتيازها، نام وعلايم تجاري، سرقفلي و ... نمونه هايي از دارايي هاي نامشهود مي باشند. 4- سايردارايي ها: طبقه سايردارايي ها شامل دارايي هايي است كه منطقاً درطبقه ديگري قرارنمي گيرند. مانندهزينه هاي مرتبط با تاسيس وشروع فعاليت شركت وهزينه هاي چاپ وطراحي گواهينامه هاي سهام، ارزش دفتري اموال بل
 • رارنمي گيرند. مانندهزينه هاي مرتبط با تاسيس وشروع فعاليت شركت وهزينه هاي چاپ وطراحي گواهينامه هاي سهام، ارزش دفتري اموال بلااستفاده و نهايتاً اقلامي كه ازاهميت چنداني برخوردارنيستند. بدهي ها و حقوق صاحبان سهام: بدهي ها و حقوق صاحبان سهام دريك ترازنامه نشان دهنده چگونگي تأمين سرمايه يك شركت است. بدهي ها به دوگروه بدهي هاي جاري و بدهي هاي بلند مدت تقسيم مي شوند. بدهي هاي جاري: تعهداتي هستند كه انتظارمي رود ازمحل دارايي هاي جاري و يا ايجاد بدهي هاي جاري ديگر تسويه شوند. و نيز سررسيد آنها كمترا
 • چند دوره متوالي را با يكديگر مقايسيه مي كنيم به عبارتي ارقاتم يك سال را با ارقام سال ديگر مقايسه مي كنيم و در صدد علل افزايش يا كاهش بر مي آييم اين نوع تجزيه وتحليل روند فعاليت شركت را نشان مي دهد 3)هدف از تجزيه و تحليل سرمايه در گردش اين است كه عوامل موثر در وضعيت مالي شناخته شود و آنچه كه باعث افزايش يا كاهش وجه نقد مورد نياز در فعاليتهاي جاري واحد تجاري شده است تعيين شود و در نهايت اين نوع تجزيه و تحليل به ما نشان مي دهد كه آيا شركت در امور روزمره خود و به خصوص پرداخت بدهيها با اشكال مواجه
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ انتشار اوراق قرضه ميان‌مدت
اوراق قرضه ميان‌مدت اسناد بهاداري است كه سر رسيد آن از ۹ ماه تا ۳۰ سال متغير است. ناشران اين اوراق تعهد مي‌كنند كه به دارندگان آن در زمان سررسيد مبلغ معيني بپردازند
 • (با برنامه زماني معين و نرخ ثابت بهره) تا مبادلاتي با ساختارهاي كاملا پيچيده را در بر گيرد. تسهيلات ثبت فوري در كشورهاي ديگر نيز رايج شده است. كاربرد اين روش در ماه مه سال ۲۰۰۰ در انگلستان دائر شد و انتظار مي‌رود كه ديگر كشورهاي اروپايي نيز اين نمونه را دنبال كنند. اين تحول مي‌تواند برنامه‌هاي متعارف انتشار اوراق‌بهادار از جمله اوراق قرضه ميان‌مدت اروپايي را شتاب بخشد. ۳-۲ ) رتبه‌سنجي اعتباري اوراق قرضه ميان‌مدت اوراق قرضه ميان‌مدت متكي به وثيقه نيستند.
 • يل قصور بانك در ايفاي تعهدات خود متوجه آنها شود، بيمه مي‌كند. موفقيت «اوراق سپرده بانكي» با سير نزولي بازار «گواهي سپرده‌گذاري آمريكا» (USCD) توام بوده است. مزيت اصلي «اوراق سپرده بانكي» بر «گواهينامه سپرده‌گذاري» در رتبه‌سنجي اعتباري اوراق مذكور است. پاره‌اي از سرمايه‌گذاران آمريكايي به‌ويژه شركت‌هاي بيمه‌ ترجيح مي‌دهند كه اوراق‌بهادار رتبه‌سنجي شده را خريداري كنند. هر چند رتبه اعتباري
 • zwnj;كنند. به اين‌ترتيب هر ناشري مي‌تواند به‌گونه‌اي مستمر به بازار دسترسي داشته باشد و در صورت نياز نسبت به انتشار اوراق جديد به صورت روزانه و يا با ساير فواصل زماني مورد نظر، اقدام كند. ۷-۴ ـ انتشار اوراق‌بهادار بر مبناي درخواست خريداران در يكي از گزينه‌هاي انتشار اوراق‌بهادار، آمادگي سرمايه‌گذاران براي خريد مبناي انتشار آن است. در اين روش سرمايه‌گذاران (خريداران اوراق‌بهادار) به جاي ناشران براي انتشار اوراق‌بهادار پيشقدم مي‌شوند.
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ اعتبارسنجي مشتريان اعتباري در بانكداري نوين
رتبه بندي اعتباري يك وسيله آماري است كه به منظور تعيين درجه ريسك پرداخت وام به مشتريان به كار مي رود. از اين طريق تاثير شخصيت و ويژگي هاي متقاضيان مختلف بر ميزان ريسك و خطا ها مشخص مي شود. لذا استفاده از رتبه بندي اعتباري مي تواند به بانك براي اعطاي تسهيلات با اطمينان بيشتر كمك كند.چگونه از دانشگاه وام دانشجويي بگيريم؟, ضمانت‌هاي بانكي, ضمانت نامه استرداد كسور, ضمانت نامه شركت در مناقصه و مزايده, ضمانتنامه هاي صادراتي, ضمانت نامه, وام‌, محمديونس, تامين, بانك گرامين, اقتصاد, هزينه, وام‌ها, دريافت‌كننده كمك, تامين‌كنندگان مالي, توسعه‌اي فرامرزي, هزينه‌هاي معاملاتي, بكر, كمك‌ توسعه‌اي, وام‌دهندگان, هفت خوان وام‌دهي بانك‌ها؛ چانه‌زني و سفارش هميشه كارساز است, مروري بر تجربه موفق «گرامين بانك» در بنگلادش, شيوه‌هاي توسعه اقتصادي, جنگل‌هاي باراني, صندوق بين‌المللي, گازهاي گلخانه‌اي, مالي بين‌المللي, زيست‌محيطي جهاني, زيست‌محيطي, جنگل‌هاي استوايي, هزينه‌هاي بهداشت, فرصت‌هاي اقتصادي, بازارهاي بين‌المللي, حسابداران رسمي؛ ديروز، امروز و فردا, تجزيه وتحليل صورتهاي مالي, سيستم حسابداري, نسبت هاي مالي, روند عمودي وافقي, تحليل نسبت هاي مالي, تحقيقات مالي, ارزيابي عملكرد ونسبت هاي مالي, چرخه عملياتي, دوره حسابداري, خطر سنجي, تجزيه وتحليل مقايسه اي, اوراق قرضه ميان‌مدت, اسناد بهاداري, اوراق قرضه, تعهد , سررسيد, قرضه, اوراق , ميان‌مدت, انتشار, بهادار, كارگزار, بازار سرمايه, سرمايه‌گذار, سپرده, اوراق‌بهادار, بنگاه, رتبه سرمايه‌گذاري, گواهينامه سپرده‌گذاري, بنگاه‌هاي اقتصادي, اعتبارسنجي مشتريان, اعتباري, بانكداري, اعتبارسنجي, اعتبار, مشتريان , تسهيلات, متقاضي, رتبه بندي اعتباري, رتبه بندي


46 رديف در 5 صفحه
   << بعدي  5  4  3  2  1
مشاوره در رازنامه

فهرست مشاورين

  سعيد ربيعي مجد  ( مشاوره حقوقي: ثبت شركت ها و صورتجلسات، اخذ برند و كارت بازرگاني،اخذ رتبه پيمانكاري، قراردادهايEPC  )
  باسلام خدمت شما سوال من اين است كه اگر بخواهم موضوع ثبتي يك شركت را تغيير دهم بايد چه مراحلي را انجام دهم با تشكر از راهنمايي شما


  احمد نورمحمدي  ( راهبري سيستم هاي مالي و عمومي حسابداري )
  با سلام اگر شركتي چكهايي را هزينه كرده باشد با تاريخ هاي متعدد و شركت مشغول به كارهاي انحلال باشد ،سوالات زير را لطفاً پاسخ دهيد.؟ 1/آيا در صورت برگشت خوردن چك ها صاحبين امضا مسئول هستند و حسابهاي


  سعيد ربيعي مجد  ( مشاوره حقوقي: ثبت شركت ها و صورتجلسات، اخذ برند و كارت بازرگاني،اخذ رتبه پيمانكاري، قراردادهايEPC  )
  با سلام خدمت شما بنده به همراه يكي از دوستانم سال گذشته شركتي با مسئوليت محدود ثبت كردم كه سهم هر كدام 50 درصد است ولي حق امضاءو تعهدات مالي برعهده مديرعامل يعني شريكم هست . پس از گذشت مدتي موفق شدم


  حميده حبيبي ( مشاوركسب وكار وتجارت الكترونيك توسعه و بازاريابي و تبليغات كسب وكار  )
  سلام و تشكر. ما طراح سايت حرفه اي هستيم. براي افزايش مشتري در اين زمينه چه پيشنهادي داريد. توان ما در متقاعد كردن مشتري بسيار كم است. ممنون از پاسخ شما.


  سعيد ربيعي مجد  ( مشاوره حقوقي: ثبت شركت ها و صورتجلسات، اخذ برند و كارت بازرگاني،اخذ رتبه پيمانكاري، قراردادهايEPC  )
  سلام. آيا بدون مدرك تحصيلي و با مدرك فني و حرفه اي مي توان شركت داده پردازي ثبت كرد؟ در كل براي كسي كه مدرك مرتبط ندارد چه راه حلي پيشنهاد ميكنيد؟ با تشكر


  سعيد ربيعي مجد  ( مشاوره حقوقي: ثبت شركت ها و صورتجلسات، اخذ برند و كارت بازرگاني،اخذ رتبه پيمانكاري، قراردادهايEPC  )
  سلام. باتشكر از پاسخ هاي قبلي شما. براي ثبت شركت داده پردازي با مسئوليت محدود چه مدرك تحصيلي لازم است؟ اگر يكي از اعضا كارت پايان خدمت نداشته باشد باز هم مي توان شركت ثبت كرد؟ با تشكر


  علي روزي طلب ( مشاور IT و امنيت اطلاعات - توسعه برنامه هاي اندرويد - IOS ...،تجارت الكترونيك و طراحي سايت )
  منظور من ، يك گروه يا تيم بود تشگيل گروه برنامه نويسي و ساخت نرم افزار هم مجوز لازم داره ؟


  احمد نورمحمدي  ( راهبري سيستم هاي مالي و عمومي حسابداري )
  سلام.با توجه به اينكه شركت در سال قبل هزينه پرداختي حقوق را كامل شناسايي نكرده و در دفاتر اظهارنامه مالياتي ثبت نگرديده است. تكليف چيست؟.(عدم شناسايي بابت ارسال ليست جريمه بيمه با توجه به بازرسي انجام


  علي روزي طلب ( مشاور IT و امنيت اطلاعات - توسعه برنامه هاي اندرويد - IOS ...،تجارت الكترونيك و طراحي سايت )
  سلام و عرض ادب ، جناب دكتر يه سوال در حوضه ثبت شركت نرم افزاري دارم ، براي ثبت شركت نرم افزاري ، ادارات ثبت ميگن كه بايد مجوز داشته باشم ، ولي براي سخت افزاري خير ميخوام بدونم اگر من سخت افزاري


  سعيد شمس ايلي ( مالي ، مالياتي و حسابداري )
  سلام چگونگي محاسبه شبكاري و شيفت كاري در محاسبه حقوق و دستمزد، لطفا براي من توضيح دهيد با تشكر


  رضا محمودي سفيدگر ( حسابداري و امور بانكي )
  با سلام خدمت جناب آقاي خوش بين در خصوص تكاليف مالياتي ميخواستم بدانم شركتي كه در سال 1391 تاسيس شده و تا كنون تكاليف مالياتي خود را انجام نداده به چه صورت بايد عمل كند؟ يادآور ميشود كه اين شركت در طو


  سعيد شمس ايلي ( مالي ، مالياتي و حسابداري )
  با سلام و عرض وقت بخير خدمت شما همكار گرامي جهت تهيه نرم افزار حسابداري مالي براي موسسات حسابداري ( شركت هاي پيمانكاري ، بازرگاني ، صنعتي و غيره جهت بستن حساب ها و نوشتن دفاتر قانوني ) ميخواستم از شم


  مهدي مقدسي ( مشاوره مالي ،حسابداري و حسابرسي مالي و مالياتي ،قانون ماليات هاي مستقيم. اكسل .قوانين بازار سرمايه، )
  با سلام و عرض وقت بخير خدمت شما همكار گرامي جهت تهيه نرم افزار حسابداري مالي براي موسسات حسابداري ( شركت هاي پيمانكاري ، بازرگاني ، صنعتي و غيره جهت بستن حساب ها و نوشتن دفاتر قانوني ) ميخواستم از شم


  رضا لطفي ( مديريت و برنامه ريزي )
  با سلام اينجانب در رشته مديريت بازرگاني مشغول به تحصيل هستم اينده شغلي در اين رشته چگونه است و براي موفقيت در اين رشته و ادامه تحصيل در خارج از كشور چه پيشنهادي داريد ايا اين رشته در خارج از كشور مي


  حسن رحمان پور ( آموزش وتحقيقات (مشاوره شغلي، آموزش وپرورش، تحقيق و پژوهش) )
  باسلام استادمحترم بفرماييدچگونه مي توانم درآموزش وپرورش طرح پژوهشي اجراكنم؟خواهشمندم درصورت امكان راهنمايي بفرماييد.باتشكر


  مهدي مقدسي ( مشاوره مالي ،حسابداري و حسابرسي مالي و مالياتي ،قانون ماليات هاي مستقيم. اكسل .قوانين بازار سرمايه، )
  با سلام خدمت مشاور محترم بنده باكارت بازرگاني حقيقي امسال كالاي را وارد كردم چون تخصصي دراين زمينه نداشتم كالا رادر بندربعد از تشريفات گمركي واگذار كردم ودرسودي دي نيز شامل حالم نشده ايا بعد از گذشت 4


  عبداله لطفي ( بيمه (غير از تأمين اجتماعي) - روابط عمومي و بازاريابي )
  سلام به نظر شما در حال حاظر كدام يك از بيمه ها، شرايط بهتري براي بيمه عمر افرادقائل اند


  عليرضا صفائي ( مالي و حسابداري )
  با سلام ميخواستم ببينم اگر بخواهم سابقه بيمه دوران سربازي رو به سابقه الانم اضافه كنم چكار بايد بكنم و چقدر هزينه آن ميشود.؟" تاريخ پايان خدمت 1371 "


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با سلام مي خواستم سوال كنم شركت با مسئوليت محدود اگر بخواهد انحلال انجام دهد و بدهي مالياتي حدود هشت ميليون تومان و بدهي بيمه چهار ميليون داشته باشد 1- آيا انحلال بدون پرداخت بدهي هابه علت عدم توانا


  سيد محمود خوش بين ( حسابداري و حسابرسي )
  با سلام من سهامدار و رييس هيات مديره يك شركت با مسئوليت محدود و سهامي خاص هستم كه حدود 9 سال فعاليت داشته ( البته مدت دو سال است كه من هيات مديره شدم و قبلا كسان ديگري بودند و اونها رفتند كنار و من عض


فهرست مشاورين


تازه هاي رازنامه
تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .