جستجو در پورتال

یک دینار در دیه چند ریال است

مقالات/ اقسام شرکتهای تجاری


اقسام شرکتهای تجاری ( نویسنده : رسول اوجاقلو وکیل پایه یک دادگستری ) در ماده 20 قانون تجارت ، هفت نوع شرکت ذکر شده است : شرکت سهامی که به دو شکل شرکت سهامی عام وشرکت سهامی خاص تشکیل می گردد . شرکت بامسئولیت محدود . شرکت تضامنی . شرکت مختلط غیرسهامی . شرکت مختلط سهامی . شرکت نسبی . شرکت تعاونی تولید ومصرف .
 • و یا بی نام باشد . همچنین برای انتقال سهم الشرکه ، می بایستی اکثریت عددی شرکاء که حداقل دارای سه چهارم سهم الشرکه باشند با این انتقال موافقت نمایند . این انتقال نیز می بایستی به موجب سندرسمی صورت گیرد . این شرکت فاقد هیأت مدیره بوده و توسط یک یا چند نفر مدیر موظف و یا غیر موظف که از بین شرکاء یا از خارج برای مدت محدود و یا نامحدود معین می شوند ، اداره می گردد . تصمیمات راجع به شرکت نیز با اکثریت نصف سرمایه اتخاذ می گردد . مؤسسه حقوقی حامی بینا ، با کوله باری عظیم از تجارب گرانبها در خصوص
 • طبقه بندی اطلاعات

مقالات/ رانت خوب؛ رانت بد ‏


مباحث مربوط به رانت و رانت جویی ابتدا در پارادایم کلاسیک و بعدها نئوکلاسیک پرورانده شد. رانت، قانونی و غیرقانونی، نوعی مازاد غیرتولیدی است که به دنبال کمیابی های طبیعی یا مصنوعی (ساخته شده به وسیله دولت) به وجود می آید. در سنت فکری کلاسیک با دولت به عنوان ابزاری برون زا، از هر لحاظ شایسته و بدون هزینه در سیاستگذاری ها و تامین منفعت عمومی رفتار می شد. فرض بر این بود که دولت،

مقالات/ نظم در جنگل


حاکمیت قانون به ایده ای بزرگ و مهم در علم اقتصاد تبدیل شده اما در عین حال دشواری ها و مشکلات خود را داشته است. «آیا من تنها اقتصاددانی هستم که محکوم به استفاده از واژه حاکمیت قانون هستم بدون اینکه تصور جامع و کاملی در مورد معنای صحیح این مفهوم داشته باشم؟»

مقالات/ استرس شغلی ‏


استرس شغلی را می توان روی هم جمع شدن عامل های استرس زا و آنگونه وضعیت های مرتبط با شغل دانست که بیشتر افراد نسبت به استرس زا بودن آن اتفاق نظر دارند. برای نمونه، یکی از وضعیت های پراسترس ومرتبط با شغل این است که از یک سو کارگر یا کارمند در معرض خواست ها یا فشارهای زیاد در محیط کار قرار بگیرد و از سوی دیگر برای برآوردن این خواست ها وقت محدودی در اختیار داشته باشد
 • این خواست ها وقت محدودیدر اختیار داشته باشد و طبیعی است که چون نمی تواند از پس انجام آنها برآید باایرادگیری های پی در پی سرپرستان روبه رو می شود. به بیان دیگر، استرس ناشی از شغل،استرسی است که فرد معینی بر سر شغل معینی دستخوش آن می شود. در این تعریف چند نکتهنهفته است: شخص شاغل تا چه اندازه از تجربه برخوردار است (کارآزموده است یا تازهکار)، میزان قدرت و ضعف او در مقابله با شرایط موجود چقدر است و چه نوع شخصیتی ازخود در محیط کار نشان می دهد. این تعریف ها هریک در نوع خود مناسب است، ز
 • خود در محیط کار نشان می دهد. این تعریف ها هریک در نوع خود مناسب است، زیرایکی به جنبه های معینی از محیط کار تاکید دارد و دیگری به ویژگی ها و جنبه هایمعینی از شخصیت فرد توجه می کند. با این حال، در این دو نوع تعریف یک نکته از قلمافتاده است و آن تاثیر متقابلی است که شخص بر محیط و محیط بر شخص دارد. ازاین روتعریفی که از استرس شغلی ارائه می شود چنین است: کنش متقابل بین شرایط کار و ویژگیهای فردی شاغل به گونه ای است که خواست های محیط کار (و در نتیجه، فشارهای مرتبط باآن) بیش از آن است که
 • ری دارند، عملکرد بهتری دارند و ازاسترس شغلی کمتر شکوه کرده اند. این آثار متفاوتی که ساختارهای سازمانی گوناگون بهبار می آورند، شاید نتیجه این واقعیت باشد که هرچه مشارکت کارکنان در تصمیم گیریافزایش یابد، کاری که انجام می دهند برایشان پرمعناتر می شود و چندین احساس در آنهاتقویت می شود؛ از جمله احساس خودمختاری، مسئولیت، اطمینان و حس کنترل ومالکیت. راه ها و روش های مدیریت منابع انسانی مجموعه دیگری از عاملهای نهفته استرس در محیط کار به شیوه های کار در مدیریت منابع انسا
 • طبقه بندی اطلاعات

مقالات/ سرمایه اجتماعی چیست؟


مفهوم سرمایه‌ اجتماعی در سال‌های اخیر در حوزه‌های گوناگون علوم اجتماعی،‌ اقتصاد و اخیرا در علوم سیاسی ‏‏مطرح شده است. سرمایه‌اجتماعی عبارت است از ارتباطات و شبکه‌های اجتماعی‌ای که می‌توانند حس همکاری و ‏‏اطمینان را در میان افراد یک جامعه پدید آورند. در این میان نباید از نقش نهادهای مدنی و دمکراتیک و نیز نقش دولت در ‏‏گشودن چنین فضاهایی غافل شد.
 • m;گشودن چنین فضاهایی غافل شد. به هر روی، امروز بر جامعه شناسان ثابت شده که یکی از ابعاد مهم هر توسعه ای ‏توجه به سرمایه های اجتماعی است. از این رو سرمایه اجتماعی، یکی از مهمترین شاخصه های رشد و توسعه هر ‏جامعه ای به شمار می آید. مطلب حاضر در چند بخش به بحث درباره سرمایه اجتماعی می پردازد.‏ انسان به طور ذاتی در تعامل با دیگران نیازهای خود را برطرف ساخته و گذران امور می کند. اثرات این کنش های ‏متقابل در نقش آنها تا حدی است که حذف آن، زندگی را غیر ممکن می سازد. اما در این میان دانش
 • ‏اجتماعی با نگرشی کنجکاوانه در جوامع به شناسایی این کنش ها پرداخته و به مجموع عواملی پی برده اند که آن را ‏سرمایه اجتماعی نامیده اند. مفهوم سرمایه اجتماعی در برگیرنده مفاهیمی همچون اعتماد، همکاری و همیاری میان ‏اعضای یک گروه یا یک جامعه است که نظام هدفمندی را شکل می دهند و آنها را در جهت دستیابی به هدف های ‏ارزشمند هدایت می کند. ‏ از این رو شناخت عوامل موثر در تقویت یا تضعیف سرمایه اجتماعی می تواند در گسترش ابعاد سرمایه اجتماعی ‏کمک کرده و موجب افزایش عملکرد اجتماعی و ا
 • نده مفاهیمی همچون اعتماد، ‏همکاری و روابط متقابل بین اعضای یک گروه بوده به نحوی که گروه را به سمت دستیابی به هدفی که بر مبنای ‏ارزش ها و معیار رایج در جامعه مثبت تلقی شود هدایت می کند. لذا آنچه از این تعریف استنباط می شود این است که ‏هر چند ممکن است سرمایه اجتماعی به دلیل تقویت نیروهای جاذبه بین اعضای یک گروه و نیروهای دافعه بین ‏گروه های متفاوت لزوما عامل مثبتی در یک جامعه به شمار نیاید ولی قطعا برای پیشبرد و سهولت در عملکرد اقتصادی، ‏اجتماعی آنها، جامعه یک عامل ضروری به ش
 • طبقه بندی اطلاعات

مقالات/ بهره چیست و چرا وجود دارد ؟ تجربه تعیین نرخ بهره در آمریکا


دپارتمان روابط عمومی بانک مرکزی آمریکا در نیویورک(فدرال رزرو) در آوریل سال 2004 بنابر حساسیت و توجه عمومی به مقوله نرخ بهره و نحوه تعیین آن برخی اطلاعات و جزییات را در این زمینه منتشر ساخته است. در توضیح برخی تعاریف لازم در مقدمه آمده است:
 • بهره دارد؟ بهره ای که شما برای خرید یک اتومبیل می پردازید از نرخ بهره ای که به پس انداز شما در بانک پرداخت می شود بیشتر است و نرخ بهره تعادل و تسویه حساب کارت اعتباری بیشتر از نرخ بهره وام یک خودرو جدید است . چند عامل عمده این تفاوت ها را سبب می شوند که عبارتند از: ریسک، طول دوره وام، ملاحظات مالیاتی و دیگر ویژگی های وام . تاثیر ریسک بر تنوع وام های مختلف یکی از ریسک هایی که وام دهنده با آن روبه رو است،
 • تفاوت ها را سبب می شوند که عبارتند از: ریسک، طول دوره وام، ملاحظات مالیاتی و دیگر ویژگی های وام . تاثیر ریسک بر تنوع وام های مختلف یکی از ریسک هایی که وام دهنده با آن روبه رو است، عدم بازپرداخت آن است. هر چه قدر که شانس شما در بازپرداخت وام کمتر باشد، نرخ بهره ای که باید برای برطرف ساختن ریسک غرامت وام بپردازید، بیشتر است . به عبارت دیگر اگر بازپرداخت یک وام کم ریسک باشد، شما نرخ بهره پایین تری را قبول خواهید کرد
 • نرخ سود سپرده بیشتر است . آنها این کار را برای به دست آوردن سود انجام می دهند. بنابراین چرا مردم بانک را برای قرض دادن پول خود به عنوان واسطه برمی گزینند و خود مستقیم برای بهره بردن از سود بیشتر اقدام نمی کنند. این امر به چند دلیل است . اول اینکه به عنوان یک شخص عادی شما ممکن است نتوانید یک مشتری مناسب پیدا کنید که به همان اندازه که شما مایلید، نیاز به وام داشته باشد. بانک ها می توانند سرمایه های افراد را با هم ترکیب کرده و به مشتریان خود به
 • طبقه بندی اطلاعات

مقالات/ ارزش افزوده اقتصادی (EVA) و نرخ بازده دارائی‌ها (ROA)


از زمان پیدایش و خلق انسان روابط اقتصادی و مالی و در کل مبادلات نیز شکل گرفت. این روابط در ابتدا و در جوامع ابتدائی به صورت بسیار ساده وجود داشت. با گذشت زمان کم کم جوامع کوچک به وجود آمدند.
 • ه واحدهای اقتصادی بزرگی تبدیل شدند، این امر موجب ایجاد بازارهای مالی و پولی شد و هزاران نفر از سرتاسر دنیا اقدام به سمرایه گذاری در این شرکت ها کردند. در اواخر قرن هیجدهم دامنه فعالیت شرکت ها از مرزهای جغرافیائی نیز فراتر رفت و در قرن بیستم شرکت های چندملیتی متولد شدند. با ظهور شرکت های بزرگ و شکل گیری مبحث عظیم جدائی مالکیت از مدیریت و ایجاد یک تضاد منافع عظیم بین مالکان و مدیران ارزیابی عملکرد شرکت ها و مدیران و رهبران آنها از موضوعات مورد توجه اقشار مختلف مثل اعتباردهندگان، مالکان دولت و حتی
 • ی متولد شدند. با ظهور شرکت های بزرگ و شکل گیری مبحث عظیم جدائی مالکیت از مدیریت و ایجاد یک تضاد منافع عظیم بین مالکان و مدیران ارزیابی عملکرد شرکت ها و مدیران و رهبران آنها از موضوعات مورد توجه اقشار مختلف مثل اعتباردهندگان، مالکان دولت و حتی مدیران است. از نظر سهامداران نیز میزان افزایش ثروت چه از طریق افزایش قیمت و ارزش شرکت و چه از طریق سود نقدی حائزاهمیت است. این ارزیابی ها از نظر مدیران به لحاظ ارزیابی عملکد خودشان و سایر بخش ها و نیز میزان پاداش صحیحی که به آنها پرداخت می شود و حق مسلم آنه
 • وبین از یک بزرگتر باشد نشان دهنده این است که سرمایه گذاری در دارائی ها، تولیدکننده درآمدهائی است که ارزش بیشتر از مخارج سرمایه ای را ایجاد می کنند و زمانی که نسبت Q توبین کوچکتر از یک است بدین معنی است که سرمایه گذاری در دارائی ها رد می شود و بازدهی چندانی نداشته است. ج) ارزیابی علمکرد با استفاده از داده های مدیریت مالی مهمترین معیارهائی که با استفاده از داده های مدیریت مالی قابل محاسبه است عبارتند از: 1) بازده هر سهم با نگاهی کلی و اجمالی به سهامدارانی که در سهام شرکت های مختلف سرمایه گذاری می
 • طبقه بندی اطلاعات

مقالات/ ابزارهای مالی مشتقه در بازار سرمایه


هدف از این مقاله بیشتر تشریح ابزار مشتقه و طراحی ابزار نوین برای بازار سرمایه است. شایان ذکر است ‏که این ابزارهای مالی در بسیاری از نقاط دنیا سخت مورد توجه افکار عمومی واقع شده و امید است که در ‏آینده نزدیک بتوان از این ابزار در بازار سرمایه ایران نیز بهره گرفت. ‏
 • سرمایه است. شایان ذکر است که این ابزارهای مالی در بسیاری از نقاط دنیا سخت مورد توجه افکار عمومی واقع شده و امید است که در آینده نزدیک بتوان از این ابزار در بازار سرمایه ایران نیز بهره گرفت. مشتقه: گونه ای از ابزار مالی است که فقط، متخصصان فن، از چندوچون عملکرد آنها آگاهی کامل دارند و معمولاً خبرگان حرفه ای روی آنها سرمایه گذاری می کنند. به طور خلاصه می توان گفت که مشتقه ها (FINANCIAL DERVATIVES) ، قراردادی بین دو یا چند طرف است که پرداختهای آن، براساس موقعیت سنجی (BENCHMARK) تعیین می شود -
 • AL DERVATIVES) ، قراردادی بین دو یا چند طرف است که پرداختهای آن، براساس موقعیت سنجی (BENCHMARK) تعیین می شود - درواقع، مشتقه ها، ابزارهایی برای کاهش یا انتقال مخاطره (ریسک) به شمار می آیند. برخی از مشتقه ها که توسط شرکتهای بزرگ صادر شده اند، به صورت استاندارد و تضمین شده در بورس، سازمان یافته و معامله می شوند و برخی در حاشیه بورس و به صورت خارج از بورس، با توافق و مذاکره دو طرف انجام می گیرد. مهمترین گونه مشتقه ها عبارتند از: قراردادهای سلف(FORWARD CONTRACT): قراردادی است که به موجب آن دو طرف
 • ونه مشتقه ها عبارتند از: قراردادهای سلف(FORWARD CONTRACT): قراردادی است که به موجب آن دو طرف تعهد می کنند در یک تاریخ مشخص با یک قیمت مشخص یک کالا با کیفیت مشخص که کلاً براساس توافق طرفین تعیین خواهد شد را مبادله کنند. در این قرارداد هم پیش شرط این است که تفاوت دیدگاه نسبت به قیمت آینده برای خریدار و فروشنده وجود داشته باشد. براساس قرارداد سلف تمامی مبلغ بایستی قبلاً پرداخت گردد و کالا در سررسید تحویل شود. بدین ترتیب، در این معاملات، غالباً یا پول نقد رد وبدل می شود یا اسنادی که معادل پول نقد ب
 • طبقه بندی اطلاعات

مقالات/ سیاست و اقتصاد


موضوع علم سیاست، چگونگی تولید و توزیع قدرت است و موضوع علم اقتصاد چگونگی تولید و توزیع ثروت. اقتصاددانان آزادی‌خواه (لیبرال) همیشه بر این نکته اساسی تاکید ورزیده‌اند که اقتصاد بزرگ‌ترین چالش در برابر سیاست است.
 • ونیستی و فاشیستی مدرن می توان سراغ گرفت. مهم ترین ویژگی جوامع آزاد مدرن، اندیشیدن تدابیر نهادی صلح آمیز برای مهار قدرت سیاسی است و موثرترین این تدابیر تکیه بر اقتصاد بازار رقابتی است. نظام بازار به علت اینکه ماهیتی غیر متمرکز دارد و تصمیم گیری در آن چند مرکزی است و نمی تواند به صورت فرماندهی تک مرکزی اداره شود، در واقع بزرگ ترین عامل محدودکننده قدرت سیاسی است چرا که حوزه تصمیم گیری حفاظت شده ای را برای مردم فراهم می آورد که حکومت قادر به دست اندازی در آن نیست. درست است که در جوامع پیشرفته امروز
 • ه حکومت قادر به دست اندازی در آن نیست. درست است که در جوامع پیشرفته امروزی نهادهای دموکراتیک سیاسی مانند پارلمان، سیستم احزاب، انجمن های داوطلبانه، مطبوعات و رسانه های همگانی آزاد، همگی محدودکننده قدرت سیاسی و از این رو تضمین کننده آزادی و دموکراسی است، اما در حین حال نباید فراموش کرد که همه این نهادها تنها در جوامع مبتنی بر نظام بازار قابل دوام است و به محض اینکه نظام اقتصادی تحت فرماندهی قدرت حاکمه قرار گیرد دیگر هیچ تضمینی برای بقای نهادهای دموکراتیک وجود نخواهد داشت. آزادی در گروی توازن نیر
 • ین حال نباید فراموش کرد که همه این نهادها تنها در جوامع مبتنی بر نظام بازار قابل دوام است و به محض اینکه نظام اقتصادی تحت فرماندهی قدرت حاکمه قرار گیرد دیگر هیچ تضمینی برای بقای نهادهای دموکراتیک وجود نخواهد داشت. آزادی در گروی توازن نیروها در جامعه است. نیروی اقتصادی غیرمتمرکز نظام بازار در برابر نیروی سیاسی متمرکز قدرت حاکمه توازن ایجاد می کند که حاصل آن آزادی و دموکراسی در جوامع مدرن پیشرفته است.صاحبان قدرت سیاسی اغلب تلاش می ورزند تا وزنه های کفه اقتصاد را به کفه سیاست منتقل کنند و برای این
 • طبقه بندی اطلاعات

مقالات/ آیا قانون به قانون‌گذاری احتیاج دارد؟


با وجود آنکه در آمریکای امروز حداقل جوخه‌ای از اقتصاددانان آزادی‌خواه وجود دارند، اما در سایر رشته‌های علوم انسانی سنگر کاملا بی‌دفاع است.
 • ترک» همه طرفین و دادوستدها و مبادلات داوطلبانه بازار آزاد هستند. بنابراین همزاد اقتصاد بازار دیگر نه یک قانونگذار دموکراتیک که همواره در حال تراوش امریه برای جامعه است، بلکه تکثیر قواعد داوطلبانه با تفسیر و تعیین کاربرد متخصصان قانون است. هرچند لئونی در تعیین ساختار چنین دادگاه هایی گنگ و مردد است، اما حداقل امکان وجود قضات و دادگاه هایی که با یکدیگر به رقابت بپردازند را نشان می دهد. در پاسخ به این سوال که چه کسی قضات را منصوب می کند؟ لئونی می پرسد که، هم اکنون چه کسی پزشکان و دانشمندان
 • نها منصوب نمی شوند، بلکه براساس شایستگی شان مقبولیتی داوطلبانه و فراگیر در میان عموم می یابند. به همین شکل، با وجودی که لئونی در برخی سطور ایده وجود یک دیوان عالی دولتی را می پذیرد و خود اعتراف می کند که آن نیز تبدیل به یک شبه قانون گذار می شود، درخواست احیای انفصال دولت از کارکردهای قضایی را همانند دوران باستان دارد. اما اگر تنها به همین دلیل هم باشد، اثر پروفسور لئونی از جهت مطرح ساختن امکان عملی جداسازی کارکرد قضایی از دستگاه دولت، آن هم در عصر دولت زده ما، ارزشی فراوان دارد. یک نقیصه بزرگ تز
 • توسط لئونی باشد؛ اگر گفته شود قانون روم بهشت آزادی را پدید آورده بود، پس تکلیف وضع مالیات های ویران کننده، تورم های دوره ای و تغییر واحد پول، شبکه سرکوب گر نظارت ها و سنجه های رفاه، اختیارات بی حد و حصر پادشاهی، در امپراتوری روم چه می شود؟ لئونی چندین معیار مختلف را برای مضمون قانون ارائه می دهد، اما هیچ یک چندان موفق نیستند. یکی از این معیارها وجود اتفاق نظر است. این ایده هر چند ممکن است به ظاهر قابل تامل باشد، اما حتی اتفاق نظر صریح نیز الزاما آزادی خواهانه نیست؛ برای مثال فرض کنید که هیچ
 • طبقه بندی اطلاعاتاقسام شرکتهای تجاری, رانت, رانت خواری, رانت اقتصادی, رانت چیست, کشورهای توسعه یافته, کشورهای در حال توسعه, توسعه اقتصادی, حاکمیت قانون, قانون پذیری, شفافیت وپاسخگویی, نظم در جنگل, مسولیت پذیری, شفافیت مالی واعتباری, حکمرانی خوب وبد, نهاد ها, مقیاس عدالت, استرس شغلی, محیط استرس زا, عوامل استرس زا, شغل استرس زا, سرمایه اجتماعی, سرمایه انسانی وفیزیکی, سرمایه, اعتماد, سرمایه اقتصادی, شبکه اجتماعی, سازمان اجتماعی, سرمایه اجتماعی ارتباط دهنده, سرمایه اجتماعی درون گروهی, جامعه شناختی, بهره چیست, نرخ بازده, ریسک وبازده, نرخ تنزیل, وامهای رهنی, بهره وام, نرخ تعادلی, بهره ساده ومرکب, روش تنزیل, ارزش افزوده اقتصادی (EVA), نرخ بازده دارائی‌ها(ROA), دوپونت, درآمد کل, سود عملیاتی, سود کل, (EVA) و ارزیابی متوازن (BSC), نسبت فعالیت, نسبت سود اوری, نسبت اهرمی, نسبت نقدینگی, قیمت بازار, میانگین قیمت بازار, P/E , بازده تغییرات قیمت سهام, بازده نقدی سهام, بازده سهام, بازار سرمایه, مشتقه, ابزار مالی, مشتقه, FINANCIAL DERVATIVES, BENCHMARK, انتقال مخاطره (ریسک), خارج از بورس, قراردادهای سلف, قراردادآینده, ضوابط بازار رسمی بورس, قراردادهای معاوضه ای, قراردادهای اختیار, سیاست و اقتصاد, لیبرال, آزادی خواه, نظام بازار, سوسیالیست وکمونیست, کاپیتالیستی, قانون و قانون‌گذار, قانون و قانون‌گذار, اقتصاد دان ازادی خواه, قانون گذاری وازادیخواهی, حاکمیت قانون, قانون دولتی, قانون گذاری دولتی, قانون اساسی ازادی, اقتصاد وقانون گذاری


100 ردیف در 10 صفحه
   << بعدی  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1
مشاوره در رازنامه

فهرست مشاورین
  با سلام. جهت افزایش تعداد سهام بدون افزایش سرمایه در یک شرکت سهامی خاص به منظور کم کردن ارزش هر سهم در سایت ثبت شرکت ها فرمتی وجود ندارد. بیشتر منابع در این مورد به موضوع افزایش سرمایه مرتبط می باشد.
  سعید ربیعی مجد
  سعید ربیعی مجد
  سلام. خسته نباشید.. یک سوال در رابطه با ثبت برند لاتین دادم. آیا امکانش هست که دو نفر که یکی از آنها جواز تاسیس دارد و دیگری کارت بازرگانی دارد، باهم مشترکا یک برند لاتین ثبت نمایند؟ و پس از ثبت شخصی
  سعید ربیعی مجد
  سعید ربیعی مجد
  با سلام من کارمند شرکت اب و فاضلاب شهری هستم و مدرک مهندسی تاسیسات دارم سوالم اینه که با توجه که اب و فاضلاب شرکت خصوصی میتونم یه شرکت ثبت کنم ؟ سوال دوم اینه که فرق شرکت محدود با سهامی خاص فقط در ت
  سعید ربیعی مجد
  سعید ربیعی مجد
  باسلام بنده با شرکتی قرارداد بسته ام ولی در قرار داد بابت ارزش افزوده مطلبی ذکر نشده ولی یکی از بندهای قرارداد ان شرکت چنین میباشد چنانچه به این قرار داد کسورات دیگری مانند صندوق کاراموزی ءعوارض شهردا
  وحید عراقی
  وحید عراقی
  سلام من شرکت تاسیس کردم که کارهای خدماتی و مالی انجام میده، برای ایجاد فضای کار چه باید بکنم؟ میخوام بازاریابی کنم و مشتری پیدا کنم ممنون از کمکتون
  منیره هراتیان
  منیره هراتیان
  با سلام و عرض ادب ببخشید سوال من اینه چطوری میشه شماره سریال شناسنامه شخصی را بدست آورد. اطلاعاتی شامل شماره شناسنامه، کد ملی، شماره بیمه و ... موجود می باشد. ممنون میشم از پاسختون
  موسسه حقوقی و داوری نگاه عدالت نامدار
  موسسه حقوقی و داوری نگاه عدالت نامدار
  با سلام بنده مشاور املاک میباشم قرارداد اجاره تنظیم کردم بعد از دو ماه از شروع قرارداد مستاجر خانه را تخلیه و از موجر تقاضای رهن را کرد. موجر با توجه به قرارداد یکساله رهن و اجاره خانه به مستاجراعلام
  موسسه حقوقی و داوری نگاه عدالت نامدار
  موسسه حقوقی و داوری نگاه عدالت نامدار
  سلام و وقت بخیر برای اولین اظهار نامه میخوام پرکنم و تو قسمت تراز نامه مشکل دارم.منظور از مانده ابتدا و انتها همون بد و بس می باشد؟ شرکت هیچ فعالیتی نداشته و همه موارد رو صفر زدم. /سرمیه اول دوره 1
  وحید عراقی
  وحید عراقی
  با عرض سلام و خسته نباشید به استحضار می رساند تاریخ تولد ذکر شده در شناسنامه با تاریخ تولد واقعی ام 2 سال و 16 روز تفاوت دارد و شناسنامه مربوط به خواهرم می باشد که فوت کرده اند اما شناسنامه را برای ا
  موسسه حقوقی و داوری نگاه عدالت نامدار
  موسسه حقوقی و داوری نگاه عدالت نامدار
  با سلام و ادب خدمت شما مشاور محترم آموزش های نزدیکی با همسر چکونه میتوان آموخت .
  سارا حسین پور ادی وند
  سارا حسین پور ادی وند
  با تقدیم سلام و احترام خسته نباشید من در دهستانی زندگی میکنم که افراد و خویشاوندان هر شب مهمانی شبانه و محفل پاسور دارند. مردماینجا در عین حال که نمازشان را از روی ریا فراموش نمیکنن خیلی دنبال ادم حرف
  سارا حسین پور ادی وند
  سارا حسین پور ادی وند
  سلام ،برای گرفتن گرید5 اب و ابنیه آیا دا شتن فوق دیپلم عمران با 20 سال سابقه بیمه و لیسانس کاربردی آب و فاضلاب با 5 سال سابقه کافیه،ضمنا شرکت سهامی خاص که سال 81 تبت شده است
  مصطفی عبدی
  مصطفی عبدی
  شرکتی در امر واردات و صادرات می باشد تعداذی از کارکنان ان در تهران و تعدادی دیگر در شهرستان می باشد 1- اخذ کد کارگاه واحد که هم لیست بیمه شهرستان و هم لیست بیمه کارکنان تهران ارسال گردد با یک کد کار
  مصطفی عبدی
  مصطفی عبدی
  باسلام وتشکرازلطف شما یک فیش حقوق متعادل شامل چه آیتم هایی است . ومبلغ حقوق پایه که باآن سنوات پایان خدمت وعیدی وپاداش واضافه کار محاسبه میشود چنددرصد کل حقوق باشد مناسب است . یک شرکت تولیدی زیان
  مصطفی عبدی
  مصطفی عبدی
  باسلام وتشکر درصورتی که به کارمندی به صورت پاره وقت نیازباشد مثلا10 روز درماه ویا 100ساعت درماه 1- اگرفقط یک بارنیاز به کارایشان باشد . 2- اگر دائم به صورت پاره وقت یا ساعتی به کارایشان نیازباشد
  علیرضا سربی
  علیرضا سربی
  باسلام احترام به استحضارتون میرسونم بنده لیسانس عمران دارم وبه مدت 2سال امریه شهرداری بودم که برام بیمه نیروی مسلح رد شده و الان برای شرکت ساختمانیم میخوام گرید بگیرم آیا این 2سال جزءسابقه کاری وبیمه
  علیرضا سربی
  علیرضا سربی
  سلام باستحضار میرساند بنده با احتساب 2 سال خدمت سربازی 25 سال سابقه کار و پرداخت بیمه دارم و از چندی قبل دچار مشکل شنوایی گردیده ام به نحوی که گوش راست من بطور کامل ناشنوا گردیده و گوش چپ من هم دچار م
  علیرضا سربی
  علیرضا سربی
  باسلام شرکت زیر 10نفر کارمند هستیم . کارمندی جدید که دردوره آزمایشی باحقوق بوده بعد از 20 روز کار اعلام نموده که شرکت قبلی به ایشان احتیاج دارد . (20 روز درشرکت ما کارکرده وقراردادهم نداریم )1- این
  مهدی مقدسی
  مهدی مقدسی
  با عرض سلام و خسته نباشید بنده کارمند شرکتی هستم در مورد قرارداد پرسنل چندین سوال از حضورتون داشتم: 1-تفاوت بین بازنشسته تامین اجتماعی و بیمه خدمات درمانی توی چی هست؟آیا میشه با اونها قرارداد کار من
  موسسه حقوقی و داوری نگاه عدالت نامدار
  موسسه حقوقی و داوری نگاه عدالت نامدار
  با درود شخص حقیقی مشغول به فعالت معدنی و استخراج سنگ دارای کد اقتصادی و در ردیف بند الف ق م م از نظر مودیان قرار دارد. 1. در صورتی که دارایی های ایشان (وسائل نقلیه سنگین) در دفاتر ثبت گردد. در زمان
  علیرضا سربی
  علیرضا سربی

فهرست مشاورین


تازه های رازنامه

رازنامه در شبکه های اجتماعی
تمامی حقوق طراحی ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره رازنامه می باشد.
شرایط و مقررات استفاده از رازنامه . .